Bibelen på hverdagsdansk

1 Peter 2

1Læg derfor al ondskab til side, hvad enten det er falskhed, hykleri, misundelse eller sårende ord.

Kom til Jesus og lad ham forme jer

2-3 Har I oplevet Herrens godhed?[a] Så stræb efter at opleve endnu mere af hans godhed. Som nyfødte børn begærligt sutter mælk i sig, skal I blive ved at suge til jer af den åndelige, uforfalskede mælk,[b] så I kan vokse i jeres frelse. 4-5 Kom til Jesus, som er den dyrebare, levende sten, der blev udvalgt af Gud som hjørnestenen i det nye åndelige tempel, selvom han blev vraget af de menneskelige bygmestre, det jødiske præsteskab. Lad ham bruge jer som levende sten, når han bygger sit nye tempel. I skal være et nyt, helligt præsteskab, der med hjælp fra Jesus Kristus bringer åndelige ofre, som Gud med glæde kan tage imod. Skriften siger det sådan:

„Jeg lægger på Zions bjerg[c]
    en udvalgt og dyrebar hjørnesten.
De, der tror på ham,
    vil ikke blive skuffede.”[d]

For jer, som tror på Jesus, er han den dyrebare hjørnesten. Men for dem, der nægter at tro på ham, opfyldes følgende skriftord:

„Den sten, bygmestrene kasserede,
    blev selve hjørnestenen.”[e]
„…en anstødssten, som de vil snuble over.”[f]

De, der er ulydige mod Guds ord, snubler og falder. Sådan har Gud bestemt det. Men I er blevet en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, ja, Guds ejendomsfolk, så I kan fortælle om, hvor vidunderlig han er, som kaldte jer ud af mørket og ind i sit underfulde lys. 10 I, der ikke før hørte sammen som et folk, er nu blevet Guds folk. I, som ikke kendte til Guds barmhjertighed, har nu erfaret hans barmhjertighed.

Vis et godt eksempel i jeres måde at leve på

11 Elskede venner, i denne verden er vi kun på gennemrejse. Vi bor her en kort tid som udlændinge og fremmede. Derfor opfordrer jeg jer til ikke at bukke under for selvisk begær, for det ødelægger sjælen. 12 Selv når de gudløse taler ondt om jer, skal I opføre jer godt og prisværdigt over for dem, så de må blive tiltrukket ved at iagttage jeres gode liv og gerninger. Så vil de på dommens dag kunne takke Gud for jer.

13 Da I repræsenterer Herren, skal I underordne jer de menneskelige myndigheder, hvad enten det er en konge, som er sat til at regere, 14 eller det er ordensmagten, som straffer forbryderne og påskønner dem, der handler ret. 15 Det er nemlig Guds vilje, at jeres eksemplariske levevis skal lukke munden på dem, som kommer med uovervejede beskyldninger imod jer. 16 Kristus har sat jer i frihed, men brug ikke friheden som en undskyldning for onde handlinger. Nok er I frie, men I er også Guds tjenere. 17 Vis respekt for alle mennesker, og vis jeres kærlighed til alle de kristne. Frygt Gud og respekter kongen.[g]

Lev med Kristus som forbillede

18 I, der er slaver, skal underordne jer under jeres herrer og vise dem respekt. Det gælder ikke kun, hvis jeres herrer er gode og venlige, men også hvis de er hårde og urimelige. 19 For det er prisværdigt, hvis I kan udholde selv en urimelig behandling i bevidstheden om at tjene Gud. 20 Der er ingen ære ved at udholde en straf, I har fortjent. Men finder I jer i at blive straffet, selvom I ikke har gjort noget forkert, så er det al ære værd.

21 Lidelse hører med til det kald, I har fået fra Gud. Kristus viste jer et godt eksempel ved at lide for jer, selvom han intet forkert havde gjort. Følg hans eksempel. 22 Han begik aldrig nogen synd og var helt igennem ærlig. 23 Han svarede ikke igen, når han blev uretfærdigt anklaget. Han truede ikke dem, der mishandlede ham, men han overlod sin sag til Gud, der dømmer retfærdigt. 24 Han tog vores synder på sig, da han døde på korset. På den måde blev vi frigjort fra syndens herredømme, så vi nu kan gøre Guds vilje. Ved hans sår fik vi helbredelse. 25 I var som vildfarne får, men nu har I fået en hyrde, der virkelig har omsorg for jer.

Notas al pie

 1. 2,2-3 Måske en hentydning til Sl. 34,9.
 2. 2,2-3 Eller: „Ordets uforfalskede mælk”, det, som kommer fra Kristus, og som vi drikker ved Åndens hjælp.
 3. 2,6 „Zions bjerg” er den høj i Jerusalem, hvor templet altid er blevet bygget, men ordet henviser nogle gange til hele Jerusalem.
 4. 2,6 Es. 28,16.
 5. 2,7 Sl. 118,22; Matt. 21,42.
 6. 2,8 Es. 8,14, Rom. 9,33.
 7. 2,17 Eller: „kejseren”.

Knijga O Kristu

Prva Petrova poslanica 2

1Odbacite zato od sebe svaku pakost i prijevaru, svako licemjerje, zavist i klevetanje.

Vi ste u duhu tek rođena dječica. Zato čeznite za čistim duhovnim mlijekom, da od njega možete uzrasti do punine spasenja,

ako ste već iskusili Gospodinovu dobrotu.

živo kamenje i izabrani narod

Pristupite Kristu, živome kamenu Božjega hrama. Ljudi su ga odbacili, ali je dragocjen u očima Boga koji ga je izabrao.

Bog sada ugrađuje i vas, kao živo kamenje, u svoj duhovni hram. Štoviše, vi ste Božje sveto svećenstvo koje prinosi duhovne žrtve, Bogu ugodne zbog Isusa Krista.

Kao što kaže Sveto pismo:
    'Evo, stavljam na Sion
            odabrani i dragocjeni
            ugaoni kamen temeljac.
    Tko u njega vjeruje,
            sigurno se neće postidjeti.'[a]

Dragocjen je vama koji vjerujete. A za one koji ne vjeruju
    'kamen koji su graditelji odbacili
            postade ugaonim kamenom
    ali i 'kamenom spoticanja i stijenom posrtanja.'[b]Ljudi se o taj kamen spotiču zato što nisu poslušni Božjoj riječi. To je njihova sudbina.

Ali vi niste takvi jer ste odabranici. Vi ste kraljevstvo svećenika, Božji sveti narod, njegovo vlasništvo. Možete drugima govoriti o čudesnim Božjim djelima jer vas je on iz tame pozvao u svoje divno svjetlo.
10     'Nekoć niste ni bili narod,
            a sada ste narod Božji.
    Nekoć niste primali Božjeg milosrđa,
            a sada vam je Bog iskazao milosrđe.'[c]

11 Draga braćo i sestre, ovdje ste samo pridošlice i tuđinci. Opominjem vas: klonite se grešnih požuda jer one vojuju protiv vaše duše!

12 Pazite kako živite među nevjernicima. Ako vas i optuže za zlo, vidjet će vaše časno ponašanje pa će povjerovati u Boga i dati mu slavu kad dođe suditi svijet.[d]

Treba poštivati vlasti

13 Svakoj se ljudskoj vlasti pokoravajte zbog Gospodina: i kralju, jer je poglavar države,

14 i dužnosnicima koje je postavio - jer ih je postavio da kazne zločince i da pohvale one koji čine dobro.

15 Božja je volja da svojim uzornim životima ušutkate bezumnike koji vas neosnovano optužuju.

16 Niste robovi, već slobodni ljudi. Ali ne koristite se svojom slobodom kao izgovorom da činite zlo. Jer slobodni ste da živite kao Božji sluge.

17 Svakomu iskazujte poštovanje. Volite braću i sestre kršćane. Bojte se Boga. Kralju iskazujte čast.

Upute slugama

18 Sluge, budite pokorni svojim gospodarima i iskazujte im dužno poštovanje, i to ne samo onima koji su dobri i blagi nego i ako su zle ćudi.

19 Jer ugodit ćete Bogu budete li, zaradi svoje savjesti i Boga, strpljivo podnosili nepravdu i patnju.

20 Kakva će vam, naime, biti zasluga podnosite li strpljivo udarce za ono što ste skrivili? Ali ako trpite i strpljivo podnosite udarce zato što činite dobro, ugodit ćete Bogu.

21 Na to vas je trpljenje Bog pozvao. Jer Krist je trpio za vas i bio vam uzor da slijedite njegove stope.

22 On nikad 'nije zgriješio niti izustio laž.'

23 Na uvredu nije odgovarao uvredom. Kad su ga mučili, nije prijetio osvetom, nego ju je prepustio pravednom sucu.

24 U vlastitome je tijelu ponio naše grijehe na križ da mi možemo umrijeti grijehu i živjeti za pravednost. Njegovim ste ranama iscijeljeni!

25 Lutali ste poput ovaca, ali sada ste se obratili pastiru i čuvaru svojih duša.

Notas al pie

 1. Prva Petrova poslanica 2:6 Izaija 28:16
 2. Prva Petrova poslanica 2:8 Izaija 8:14.
 3. Prva Petrova poslanica 2:10 Hošea 1:6; 2:25.
 4. Prva Petrova poslanica 2:12 U grčkome: na dan pohođenja.