Bibelen på hverdagsdansk

1 Peter 1

Indledende hilsen

1Dette brev er fra Peter, en af Jesu Kristi apostle. Jeg skriver til de kristne,[a] der bor som fremmede i provinserne Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien og Bitynien. Gud Fader udvalgte jer i sin forudviden til at blive frikendt for skyld og straf, ved at Jesus Kristus ofrede sit liv for jer, og til et liv i lydighed og indvielse til Gud ved Helligåndens medvirken.

Må I opleve stadig mere af Guds nåde og fred.

Visheden om det evige liv som troens mål

3-4 Vi takker og priser Gud, som er Far til vores Herre, Jesus Kristus. Ved hans store barmhjertighed er vi blevet født på ny. Og fordi Jesus Kristus opstod fra de døde, er vi overbeviste om, at vi får del i det vidunderlige liv, der venter os i Himlen, det evige liv, som aldrig kan ødelægges eller miste sin herlighed. Det gælder alle jer, der gennem jeres tro bliver beskyttet af Guds kraft, indtil I når frem til den fulde frigørelse, som allerede ligger parat, men først bliver virkeliggjort ved afslutningen af den nuværende tidsalder.

Det kan I se frem til med glæde, selvom I nu for en kort tid må igennem lidelser, som gør jer bedrøvede. Det er jo sådan, jeres tro[b] prøves og forædles, ligesom guld renses og forædles ved at blive smeltet i ilden. Når troen kommer styrket gennem prøven, er den meget mere værd end et stykke forgængeligt guld, og den vil bringe jer ære, pris og herlighed, når Jesus Kristus åbenbares i sin herlighed.

I elsker Jesus, selvom I aldrig har set ham, og I tror på ham, selvom I endnu ikke ser ham, og I skal fryde jer over ham med en ubeskrivelig og vidunderlig glæde, den dag I når målet for jeres tro, nemlig jeres sjæles frelse.

10 Den frelse prøvede profeterne at forstå og forestille sig, når de profeterede om den nåde, som I skulle få del i. 11 Når Kristi Ånd i dem talte om de lidelser, som Messias engang skulle igennem, og om den herlighed, som ville komme bagefter, grundede de over, hvornår og hvordan det ville ske. 12 De forstod, at budskabet ikke angik dem selv, men deres efterkommere. Det glædelige budskab om Jesus har I nu hørt og taget imod, og det blev fortalt jer af mennesker, der var inspireret af Helligånden, som blev sendt ned fra Himlen. Det er et budskab, som selv englene ville ønske, de kunne forstå.

Et liv i lydighed

13 Altså skal I tænke jer godt om og holde hovedet koldt. Hold fast i forventningen om den herlighed, I vil få del i, når Jesus Kristus kommer igen. 14 Hold fast ved jeres lydighed mod Gud, så I ikke bliver presset tilbage til den egoistiske og syndige levevis, I havde før i tiden, da I ikke kendte Jesus. 15 Nu skal I leve et rent og helligt liv, ligesom Gud, der kaldte jer, er hellig. 16 Der står jo skrevet: „I skal være hellige, for jeg er hellig.”[c] 17 Gud, som I tilhører og kalder jeres Far, dømmer nemlig ikke mennesker efter deres status og meninger, men efter deres handlinger. Lev derfor i ærefrygt for ham under jeres kortvarige ophold her på jorden.

Jesus købte os fri til at leve et helt nyt liv i tillid til Guds kraft og kærlighed

18 I ved, hvor meget det kostede Gud at købe jer fri fra det indholdsløse liv, I arvede fra jeres forfædre. Løsesummen var ikke forgængelige, materielle værdier som guld eller sølv. 19 Nej, I blev købt med Kristi dyrebare blod, blodet fra Guds uskyldige offerlam. 20 Gud bestemte, længe før verden blev skabt, at Jesus skulle være dette offerlam, og hans plan er nu ved tidernes ende blevet fuldført for jer, 21 som gennem ham er kommet til tro på den almægtige Gud, der oprejste ham fra de døde og ophøjede ham til den himmelske herlighed. Derfor kan I have fuld tillid til, at Gud giver jer del i det evige liv.

22 I lydighed mod sandheden er I nu blevet renset i sjæl og sind, så I oprigtigt kan leve i kærlighed. Så elsk da hinanden inderligt og helhjertet. 23 I er jo blevet født på ny, ikke ved en naturlig fødsel, men ved en overnaturlig fødsel ved Guds livgivende og evige ord. 24 Der står jo skrevet:

„Ethvert menneske er som græs,
    dets herlighed kortvarig som en kornblomst.
Græsset visner, og blomsten falder.
25     Men Guds ord varer til evig tid.”[d]

Og det evige ord har I mødt i budskabet om Jesus.

Notas al pie

 1. 1,1 Da Peter bruger ordet diaspora, som også Jakob bruger i sit brev, er det muligt, at han især tænker på de jødekristne, der var flygtet fra forfølgelserne i Jerusalem eller blot bor i det fremmede. Brevet er ellers et rundbrev til en række menigheder, som utvivlsomt også havde ikke-jødiske kristne, så det er også muligt, at han tænker på alle de kristne, som har måttet flygte, hvad enten de er jøder eller ej.
 2. 1,7 Det græske ord kan også betyde „troskab, trofasthed”.
 3. 1,16 3.Mos. 11,44-45, 19,2.
 4. 1,24-25 Citat fra Es. 40,6-8 i LXX.

New American Standard Bible

1 Peter 1

A Living Hope, and a Sure Salvation

1Peter, an apostle of Jesus Christ,

To those who reside as aliens, scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, who are chosen according to the foreknowledge of God the Father, by the sanctifying work of the Spirit, [a]to obey Jesus Christ and be sprinkled with His blood: May grace and peace [b]be yours in the fullest measure.

Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His great mercy has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to obtain an inheritance which is imperishable and undefiled and will not fade away, reserved in heaven for you, who are protected by the power of God through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. In this you greatly rejoice, even though now for a little while, if necessary, you have been distressed by various [c]trials, so that the [d]proof of your faith, being more precious than gold which [e]is perishable, even though tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ; and though you have not seen Him, you love Him, and though you do not see Him now, but believe in Him, you greatly rejoice with joy inexpressible and [f]full of glory, obtaining as the outcome of your faith the salvation of [g]your souls.

10 As to this salvation, the prophets who prophesied of the grace that would come to you made careful searches and inquiries, 11 [h]seeking to know what person or time the Spirit of Christ within them was indicating as He predicted the sufferings of Christ and the glories [i]to follow. 12 It was revealed to them that they were not serving themselves, but you, in these things which now have been announced to you through those who preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven—things into which angels long to [j]look.

13 Therefore, [k]prepare your minds for action, [l]keep sober in spirit, fix your hope completely on the grace [m]to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. 14 As [n]obedient children, do not [o]be conformed to the former lusts which were yours in your ignorance, 15 but [p]like the Holy One who called you, [q]be holy yourselves also in all your behavior; 16 because it is written, “You shall be holy, for I am holy.”

17 If you address as Father the One who impartially judges according to each one’s work, conduct yourselves in fear during the time of your stay on earth; 18 knowing that you were not [r]redeemed with perishable things like silver or gold from your futile way of life inherited from your forefathers, 19 but with precious blood, as of a lamb unblemished and spotless, the blood of Christ. 20 For He was foreknown before the foundation of the world, but has appeared [s]in these last times for the sake of you 21 who through Him are believers in God, who raised Him from the dead and gave Him glory, so that your faith and hope are in God.

22 Since you have in obedience to the truth purified your souls for a [t]sincere love of the brethren, fervently love one another from [u]the heart, 23 for you have been born again not of seed which is perishable but imperishable, that is, through the living and enduring word of God. 24 For,

All flesh is like grass,
And all its glory like the flower of grass.
The grass withers,
And the flower falls off,
25 But the word of the Lord endures forever.”

And this is the word which was [v]preached to you.

Notas al pie

 1. 1 Peter 1:2 Lit unto obedience and sprinkling
 2. 1 Peter 1:2 Lit be multiplied for you
 3. 1 Peter 1:6 Or temptations
 4. 1 Peter 1:7 Or genuineness
 5. 1 Peter 1:7 Lit perishes
 6. 1 Peter 1:8 Lit glorified
 7. 1 Peter 1:9 One early ms does not contain your
 8. 1 Peter 1:11 Or inquiring
 9. 1 Peter 1:11 Lit after these
 10. 1 Peter 1:12 Or gain a clear glimpse
 11. 1 Peter 1:13 Lit gird the loins of your mind
 12. 1 Peter 1:13 Lit be sober
 13. 1 Peter 1:13 Or which is announced
 14. 1 Peter 1:14 Lit children of obedience
 15. 1 Peter 1:14 Or conform yourselves
 16. 1 Peter 1:15 Lit according to
 17. 1 Peter 1:15 Or become
 18. 1 Peter 1:18 Or ransomed
 19. 1 Peter 1:20 Lit at the end of the times
 20. 1 Peter 1:22 Lit unhypocritical
 21. 1 Peter 1:22 Two early mss read a clean heart
 22. 1 Peter 1:25 Lit preached as good news to you