Bibelen på hverdagsdansk

1 Mosebog 50

1Josef kastede sig over sin døde far og græd og kyssede ham. Derefter gav han sine bedemænd ordre til at balsamere liget. Balsameringen tog 40 dage, og der var landesorg i Egypten i 10 uger.

Da sørgetiden var forbi, henvendte Josef sig til Faraos rådgivere og bad dem tale hans sag. „Sig til Farao, at min far lod mig sværge på, at jeg ville opfylde hans sidste ønske,” forklarede Josef. „Min far sagde til mig, at når han var død, skulle jeg bringe hans lig tilbage til Kanaʼan og begrave ham i den hule, hvor hans forfædre ligger begravet. Derfor er jeg nødt til at tage af sted og begrave min far. Når det er gjort, vil jeg straks vende tilbage hertil.”

Farao gav Josef lov til at rejse. „Tag du bare af sted og begrav din far, som du har lovet,” sagde han.

Så tog Josef af sted med et større følge af Faraos rådgivere og højtstående embedsmænd. Han tog også sine brødre og deres familier med. Men de lod deres mindre børn og fåre- og kvægflokke blive tilbage i Goshens land. Det var således et større følge af vogne og ryttere, som ledsagede Josef.

10 Da de kom til tærskepladsen ved Atad nær ved Jordanfloden, holdt de en højtidelig sørgeceremoni, hvor de begræd Josefs far i syv dage. 11 Senere kaldte de lokale indbyggere, kanaʼanæerne, det sted Abel-Mitzrajim,[a] for de sagde: „På dette sted holdt egypterne dyb sorg!” 12 Således gjorde Jakobs sønner, som deres far havde befalet dem: 13 De bragte hans lig ind i Kanaʼans land og begravede ham i hulen ved Makpela, som Abraham havde købt for at bruge den til familiegravsted. 14 Derefter vendte Josef tilbage til Egypten sammen med sine brødre og alle dem, som var fulgt med ham til hans fars begravelse.

Fuld forsoning mellem Josef og hans brødre

15 Efter at deres far var død, blev Josefs brødre ængstelige. „Måske bærer Josef nag og vil hævne sig på os for alt det onde, vi har gjort imod ham,” sagde de til hinanden. 16-17 Derfor sendte de følgende budskab til Josef: „Før sin død pålagde din far os at give dig følgende besked fra ham: ‚Tilgiv dine brødre for alt det onde, de har gjort imod dig.’ Derfor beder vi, som er din fars Guds tjenere, om du vil tilgive os!” Da Josef hørte de ord, brød han sammen og græd.

18 Derefter kom hans brødre personligt til ham og bøjede sig for ham. „Vi er dine slaver,” sagde de.

19 Men Josef svarede: „I skal ikke være bange for mig. Er jeg måske Gud, så jeg skulle dømme og straffe jer? 20 Selvom jeres hensigter var onde, ved jeg, at Guds hensigt var at vende det til noget godt, for han gav mig den position, jeg har i dag, så jeg kunne redde mange menneskers liv. 21 Nej, I må ikke være bange. Jeg vil personligt tage mig af jer og jeres familier.” Han forsøgte på alle måder at berolige og opmuntre dem med venlige ord.

Josefs død

22 Josef og hans brødre og deres familier blev boende i Egypten. Josef var efterhånden blevet 110 år gammel, 23 og han nåede at se sin søn Efraims børnebørn og Manasses søn Makirs børn. Han betragtede sine børnebørn som sine egne.

24 „Jeg skal snart dø,” sagde Josef til sine brødre, „men Gud vil helt sikkert føre jer ud af Egypten og bringe jer tilbage til det land, han lovede Abraham, Isak og Jakob.” 25 Så fik Josef sine brødre til at sværge på, at de ville opfylde hans sidste ønske: „Når Gud leder jer tilbage til Kanaʼan, så skal I tage mit lig med.”

26 Derefter døde Josef i en alder af 110 år. Han blev balsameret og lagt i en kiste.

Notas al pie

  1. 50,11 Det betyder: „egypternes sorg”.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Начало 50

Смерть и погребение Якуба

1Юсуф припал к отцу, заплакал над ним и поцеловал его. Он приказал своим слугам-врачам набальзамировать тело отца, и врачи набальзамировали Исраила. У них ушло на это сорок дней, потому что таков полный срок бальзамирования. И египтяне оплакивали его семьдесят дней.

Когда прошли дни плача, Юсуф сказал придворным фараона:

– Если я нашёл расположение в ваших глазах, то попросите за меня фараона; скажите ему: «Мой отец велел мне дать клятву и сказал: „Я умираю; похорони меня в могиле, которую я выкопал себе в земле Ханаана“. Позволь же мне пойти и похоронить моего отца; после этого я вернусь».

Фараон сказал:

– Иди и похорони отца так, как ты поклялся ему.

И Юсуф пошёл хоронить своего отца, и с ним пошли все придворные фараона, старейшины двора, и все старейшины Египта, и весь дом Юсуфа, и его братья, и весь дом его отца. Только их дети и стада крупного и мелкого скота остались в Гошене. Их сопровождали колесницы и всадники; это была великая процессия.

10 Они пришли к гумну Атада, что рядом с рекой Иорданом, и там стали громко и горько плакать. Там Юсуф семь дней оплакивал отца. 11 Когда хананеи, обитатели той земли, увидели плач у гумна Атада, они сказали: «У египтян великий плач и горе». Вот почему то место рядом с Иорданом называется Авель-Мицраим («плач египтян»).

12 Так сыновья Якуба исполнили его наказ: 13 они отнесли его в землю Ханаана и похоронили в пещере на поле Махпела, рядом с Мамре; эту пещеру Ибрахим купил у хетта Эфрона вместе с полем, чтобы было у него место для погребения. 14 Похоронив отца, Юсуф возвратился в Египет, вместе с братьями и всеми, кто ходил с ним хоронить отца.

Юсуф прощает братьев

15 Когда отец умер, братья Юсуфа подумали: «Что, если Юсуф таит на нас злобу и теперь отплатит нам за всё зло, которое мы ему причинили?» 16 И они послали к Юсуфу сказать:

– Перед смертью отец оставил такие наставления: 17 «Вот, что вы должны сказать вашему брату Юсуфу: „Я прошу тебя простить твоим братьям их вину и грехи, которые они совершили, поступив с тобой так скверно“». И теперь, пожалуйста, прости грехи рабов Бога отца твоего.

Получив это послание, Юсуф заплакал.

18 Его братья пришли, пали перед ним на землю и сказали:

– Мы твои рабы.

19 Юсуф ответил:

– Не бойтесь. Разве я Всевышний? 20 Вы замыслили против меня зло, но Всевышний обратил его ко благу, чтобы совершить то, что происходит теперь: спасение многих жизней. 21 Поэтому не бойтесь: я прокормлю и вас, и ваших детей.

Он успокоил их и говорил с ними ласково.

Смерть Юсуфа

22 Юсуф жил в Египте вместе со всей семьёй своего отца, и прожил сто десять лет. 23 Он застал ещё третье поколение потомков Ефраима; и детей Махира, сына Манассы, тоже положили при рождении на колени Юсуфа.[a]

24 Юсуф сказал братьям:

– Я умираю, но Всевышний непременно придёт к вам на помощь и выведет вас из этой земли в землю, которую Он с клятвой обещал Ибрахиму, Исхаку и Якубу.

25 Юсуф велел сыновьям Исраила дать клятву и сказал:

– Всевышний непременно придёт к вам на помощь, и тогда вы должны вынести мои кости отсюда.

26 Юсуф умер в возрасте ста десяти лет, и его набальзамировали и положили в гроб[b] в Египте.

Notas al pie

  1. 50:23 Здесь упоминается обряд усыновления.
  2. 50:26 Гроб   – это был необычный для иудеев способ захоронения, к которому они были вынуждены прибегнуть, чтобы в будущем исполнить просьбу Юсуфа.