Bibelen på hverdagsdansk

1 Mosebog 5

Adams efterkommere

1I det følgende kommer en fortegnelse over Adams efterkommere indtil oversvømmelsen.

Da Gud skabte menneskene, skabte han dem, så de lignede ham. Som mand og kvinde skabte han dem, og han velsignede dem og kaldte dem fra begyndelsen „mennesker”.

Adam var 130 år, da hans søn Set blev født. Set var på alle måder en tro kopi af Adam. Efter Sets fødsel levede Adam endnu 800 år og fik mange sønner og døtre. Han døde 930 år gammel.

Set var 105 år, da hans søn Enosh blev født. Efter Enoshʼ fødsel levede Set endnu 807 år og fik sønner og døtre. Han døde 912 år gammel.

Enosh var 90 år, da hans søn Kenan blev født. 10 Efter Kenans fødsel levede Enosh endnu 815 år og fik sønner og døtre. 11 Han døde 905 år gammel.

12 Kenan var 70 år, da hans søn Mahalalel blev født. 13 Efter Mahalalels fødsel levede Kenan endnu 840 år og fik sønner og døtre. 14 Han døde 910 år gammel.

15 Mahalalel var 65 år, da hans søn Jered blev født. 16 Efter Jereds fødsel levede Mahalalel endnu 830 år og fik sønner og døtre. 17 Han døde 895 år gammel.

18 Jered var 162 år, da hans søn Enok blev født. 19 Efter Enoks fødsel levede Jered endnu 800 år og fik sønner og døtre. 20 Han døde 962 år gammel.

21 Enok var 65 år, da hans søn Metusalem blev født. 22 Efter Metusalems fødsel levede Enok i nært fællesskab med Gud i endnu 300 år og fik sønner og døtre. 23 Han var 365 år gammel, 24 da han pludselig en dag forsvandt, for Gud tog ham til sig.

25 Metusalem var 187 år, da hans søn Lemek blev født. 26 Efter Lemeks fødsel levede Metusalem endnu 782 år og fik sønner og døtre. 27 Han døde 969 år gammel.

28 Lemek var 182 år, da han fik en søn, 29 som han kaldte Noa,[a] for—som han sagde: „Noa vil bringe os trøst midt i det møjsommelige arbejde med jorden, som Herren har forbandet.” 30 Efter Noas fødsel levede Lemek endnu 595 år og fik sønner og døtre. 31 Han døde 777 år gammel.

32 Noa var 500 år, før han fik sønnerne Sem, Kam og Jafet.[b]

Notas al pie

  1. 5,29 Et ordspil mellem Noa og „trøst”.
  2. 5,32 Den første søn blev åbenbart født, da Noa var 500 år. Kam var den yngste af de tre sønner (se 9,24). Det vides ikke med sikkerhed, om Sem eller Jafet var den førstefødte (se 10,21).

Hoffnung für Alle

1 Mose 5

Von Adam bis Noah

1Dies ist das Verzeichnis der Nachkommen von Adam:

Als Gott die Menschen schuf, machte er sie nach seinem Ebenbild. Er schuf sie als Mann und Frau, segnete sie und nannte sie »Mensch«.

Adam war 130 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte, sein Ebenbild, das ihm sehr ähnlich war. Er nannte ihn Set. Danach lebte er noch 800 Jahre; ihm wurden noch weitere Söhne und Töchter geboren, bis er im Alter von 930 Jahren starb.

Set war 105 Jahre alt, als er Enosch zeugte. Danach lebte er noch 807 Jahre; ihm wurden noch weitere Söhne und Töchter geboren, bis er im Alter von 912 Jahren starb.

Enosch war 90 Jahre alt, als er Kenan zeugte. 10 Danach lebte er noch 815 Jahre; ihm wurden noch weitere Söhne und Töchter geboren, 11 bis er im Alter von 905 Jahren starb.

12 Kenan war 70 Jahre alt, als er Mahalalel zeugte. 13 Danach lebte er noch 840 Jahre; ihm wurden noch weitere Söhne und Töchter geboren, 14 bis er im Alter von 910 Jahren starb.

15 Mahalalel war 65 Jahre alt, als er Jered zeugte. 16 Danach lebte er noch 830 Jahre; ihm wurden noch weitere Söhne und Töchter geboren, 17 bis er im Alter von 895 Jahren starb.

18 Jered war 162 Jahre alt, als er Henoch zeugte. 19 Danach lebte er noch 800 Jahre; ihm wurden noch weitere Söhne und Töchter geboren, 20 bis er im Alter von 962 Jahren starb.

21 Henoch war 65 Jahre alt, als er Metuschelach zeugte. 22 Danach lebte er noch 300 Jahre, in denen er seinen Weg mit Gott ging; ihm wurden noch weitere Söhne und Töchter geboren. 23/24 Sein ganzes Leben führte Henoch in enger Gemeinschaft mit Gott. Er wurde 365 Jahre alt. Dann war er plötzlich nicht mehr da – Gott hatte ihn zu sich genommen!

25 Metuschelach war 187 Jahre alt, als er Lamech zeugte. 26 Danach lebte er noch 782 Jahre; ihm wurden noch weitere Söhne und Töchter geboren, 27 bis er im Alter von 969 Jahren starb.

28 Lamech war 182 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte. 29 »Der wird uns Erleichterung verschaffen bei all der harten Arbeit und mühseligen Plackerei auf dem Acker, den Gott verflucht hat!«, sagte er. Darum nannte er ihn Noah (»Ruhe«). 30 Danach lebte er noch 595 Jahre; ihm wurden noch weitere Söhne und Töchter geboren, 31 bis er im Alter von 777 Jahren starb.

32 Noah war 500 Jahre alt, als er Sem, Ham und Jafet zeugte.