Bibelen på hverdagsdansk

1 Mosebog 49

Jakobs sidste ord til sine 12 sønner

1Derefter tilkaldte Jakob alle sine sønner, og de samlede sig omkring ham: „Nu skal jeg fortælle jer, hvordan det vil gå jer fremover.

Kom og hør, I Jakobs sønner,
    lyt til Israel, jeres far!

Ruben, du min ældste søn,
    det første skud på stammen,
ypperlig i rang og styrke,
    men uregerlig som havets bølger.
Du mistede din forret som førstefødt,
    for du gik i seng med din fars kone.
Hvilken skændig handling
    at vanære sin far sådan.

Simeon og Levi, to alen af ét stykke,
    mænd af vold og vrede ord.
Jeres planer og motiver kan jeg ikke acceptere,
    i galskab myrdede I mennesker og lemlæstede okser for sjov.
Forbandet være jeres hidsighed,
    forbandet jeres vrede og vold.
I bliver adskilt i Israel,
    spredt ud over landet.

Juda, dine brødre vil juble,
    når du tilintetgør dine fjender.
        Ja, dine brødre skal bøje sig for dig.
Juda er en løve, der vogter over sit bytte.
    Når han hviler sig, hvem tør da vække ham?
10 Scepteret skal tilhøre Juda,
    og han skal herske,
indtil den rette hersker kommer,[a]
    han, som alle folkeslag skal lyde.
11 Han binder sit æsel til en vinstok
    og vasker sit tøj i druesaft.
12 Hans øjne er mørkere end rødvin,
    hans tænder hvidere end mælk.

13 Zebulon vil havne ved havet,
    hans land bliver hjemsted for skibe,
        det strækker sig helt til Sidon.

14 Issakar er stærk som et æsel,
    han hviler sig mellem kvægfoldene.
15 Når han opdager, hvor godt et sted, han har fundet
    og hvor frugtbart landet er,
tager han villigt åget på skuldrene
    og arbejder hårdt for føden.

16 Dan skaffer sit folk deres ret
    så godt som nogen af Israels stammer.
17 Han er som en slange på stien,
    hugger i hestens hæl, så rytteren styrter.

18 Åh Gud, du er vores redning!

19 Gad bliver angrebet af omstrejfende bander,
    men han forfølger og udplyndrer dem.

20 Asher får en overflod af afgrøder
    og kan levere til kongens hof.

21 Naftali løber frit omkring,
    kommer gerne med smukke ord.[b]

22 Josef er som en vinstok, plantet ved kilden,
    hvis ranker spreder sig over muren.
23 Han blev beskudt med bitterheds pile,
    hans modstandere behandlede ham hårdt,
24 men han holdt sin bue med fasthed,
    hans stærke arme rystede ikke.
Han blev hjulpet af Jakobs mægtige Gud,
    og igennem det blev han en hyrde,
        en frelser for Israels folk.
25 Din fars Gud er din hjælper,
    og den Almægtige velsigner dig
med himlens velsignelser ovenfra
    og jordens velsignelser nedenfra,
med ægteskabelige glæder
    og med mange børn.
26 Den velsignelse, du får fra din far,
    overgår de ældgamle bjerges velsignelser
        og det, de evige høje kan tilbyde.
Må disse velsignelser hvile på Josefs hoved,
    på issen af fyrsten blandt brødre.

27 Benjamin er som en ulv på rov.
    Han æder af sit bytte om morgenen
        og deler ud af sit overskud om aftenen.”

28 Det var, hvad Jakob sagde til Israels 12 stammeoverhoveder. Hver især fik de deres særlige ord med på vejen.

Jakobs død og begravelse

29 Til sidst sagde Jakob til sine sønner: „Nu skal jeg dø. Begrav mig hos mine forfædre i Kanaʼans land i hulen på Makpela-marken øst for Mamre, den mark, som Abraham købte af hittitten Efron. 30-32 I den gravhule ligger Abraham og Sara begravet. Der ligger også Isak og Rebekka, og der har jeg selv begravet Lea.” 33 Med disse ord til sine sønner udtrykte Jakob sin sidste vilje. Så lagde han sig til rette i sengen og drog sit sidste åndedrag.

Notas al pie

  1. 49,10 Betydningen af det hebraiske shilo er omstridt, men det henviser nok til den Messiaskonge, der skulle komme fra Judas slægt.
  2. 49,21 Eller: „smukt afkom”. Oversættelsen er usikker i flere af disse korte, poetiske vers.

Nya Levande Bibeln

1 Mosebok 49

Jakob profeterar över sina söner

1Sedan kallade Jakob samman alla sina söner och sa: Ställ er runt omkring mig, så ska jag berätta för er vad som kommer att hända med er under kommande dagar.

Lyssna till mig, Jakobs söner, lyssna till Israel, er far.

Ruben, du min äldste son och barn av min ungdoms fulla kraft. Du är den förste i rang.

Men du är motspänstig som de vilda vågorna på havet, och i praktiken ska du inte vara den förste längre. Jag ska be dig stiga ned, för du vanhedrade mig när du låg med en av mina hustrur.

Simeon och Levi är ganska lika, de är män fyllda av våld och orättvisa.

Jag vill inte ha något gemensamt med dem och inte ha deras råd. I vrede har de dödat män, och oxar har de plågat för nöjes skull.

Förbannad vare deras vrede, för den är våldsam och grym. Därför ska jag skingra deras ättlingar i hela Israel.

Juda, dina bröder kommer att prisa dig! Du kommer att förgöra dina fiender. Din fars söner ska böja sig inför dig.

Juda är ett ungt lejon, som har slutat att äta sitt byte. Han har lagt sig ned som ett lejon som slår sig till ro. Vem vågar oroa honom?

10 Spiran ska inte vika från Juda, förrän den kommer, som alla nationer ska lyda.

11 Han har bundit sin åsna vid en vinstock, ja, åsnefålen vid en utvald gren. Han har tvättat sina kläder i vin och sin mantel i druvans blod.

12 Hans ögon är mörkare än vin och hans tänder är vitare än mjölk.

13 Sebulon ska bo vid havets strand och bli en hamn för skeppen, med sina gränser utsträckta till Sidon.

14 Isaskar är ett starkt lastdjur, som vilar mellan sadelväskorna.

15 När han ser hur gott landet är, går han in under bördan och tjänar sina herrar med kraft.

16 Dan ska ge sitt folk rättvisa.

17 Han ska vara som en orm på stigen, en huggorm som stinger hästen i hoven, så att dess ryttare faller av.

18 Jag väntar på din frälsning, Herre.

19 Ett band av rövare ska trampa ned Gad, men han ska plundra och förfölja dem!

20 Aser ska laga till utsökta maträtter som passar en konungs bord!

21 Naftali är som en hjort, som man släppt lös och som föder välskapade kalvar.

22 Josef är ett fruktbart träd vid källan. Hans grenar når över muren och skuggar den.

23 Han blev allvarligt sårad av dem som sköt honom och förföljde honom,

24 men han höll sin båge stadigt med fast arm, för Jakobs Mäktige, Herden, Israels Klippa, stödde honom.

25 Dina förfäders Gud, den Allsmäktige, ska välsigna dig med himlens välsignelser ovanifrån och med jordens välsignelser underifrån, bröstets och livmoderns välsignelser,

26 välsignelser som sträcker sig högre än de eviga bergen. Detta ska vara välsignelserna över Josefs huvud, över honom som ska regera över sina bröder.

27 Benjamin är en hungrig varg som stryker omkring. Han uppslukar sina fiender på morgonen, och på kvällen delar han bytet.

28 Detta är de välsignelser som Israel välsignade sina söner med.

29-30 Sedan sa han till dem: Snart kommer jag att dö. Ni måste begrava mig hos mina förfäder i Kanaans land, i grottan på åkern i Makpela vid Mamre, den åker som Abraham köpte av hetiten Efron som begravningsplats.

31 Där är Abraham och hans hustru Sara begravda. Där ligger också Isak och hans hustru Rebecka, och där begravde jag Lea.

32 Det är den grotta som min farfar Abraham köpte från Hets söner.

33 När Jakob hade avslutat sina profetior om sönerna, lade han sig ned på sängen, drog sitt sista andedrag och dog.