Bibelen på hverdagsdansk

1 Mosebog 25

Abrahams efterkommere gennem Ketura

1Abraham havde taget[a] sig endnu en kone. Hun hed Ketura, og sammen fik de følgende sønner: Zimran, Jokshan, Medan, Midjan, Jishbak og Shua. Jokshan blev far til Saba og Dedan; Dedan blev stamfar til ashuritterne, letushitterne og leumitterne. Midjan blev far til Efa, Efer, Hanok, Abida og Eldaʼa. De var alle sammen efterkommere af Ketura.

Abraham indsatte Isak som arving til alt, hvad han ejede. De sønner, han havde med sine andre koner, gav han gaver og sendte dem derefter bort fra Isak, østpå til landet øst for Jordanfloden.

Abrahams død og begravelse

Abraham blev 175 år gammel. Han døde i en høj alder, gammel og mæt af dage. 9-10 Isak og Ishmael begravede ham i Makpela-klippehulen ved Mamres lund på den mark, som Abraham havde købt af hittitten Efron, Sohars søn, og hvor hans kone Sara allerede lå begravet.

11 Efter Abrahams død velsignede Gud hans søn Isak. Isak boede i Beʼer-Lahaj-Roi i Negev.

Ishmaels slægt

12-13 Det følgende er en liste over Ishmaels[b] efterkommere: Nebajot, den førstefødte, Kedar, Adbeʼel, Mibsam, 14 Mishma, Duma, Massa, 15 Hadad, Tema, Jetur, Nafish og Kedma. 16 Disse 12 sønner blev stamfædre til de 12 stammer, som er opkaldt efter dem. 17 Ishmael var 137 år gammel, da han døde. 18 Hans efterkommere slog sig ned i området fra Havila til Shur nordøst for Egyptens grænse ved vejen til Assyrien. De lå konstant i krig med hinanden.

Jakob køber førstefødselsretten

19 Det følgende er Isaks slægtshistorie: Isak var søn af Abraham. 20 Da han var 40 år gammel, giftede han sig med Rebekka, en datter af aramæeren Betuel fra Paddan-Aram, og søster til Laban. 21 Isak bad til Herren for Rebekka, for hun kunne ikke blive gravid. Og Herren hørte Isaks bøn: Rebekka blev gravid 22 med tvillinger, og hun følte det, som om drengene sloges inde i hende. „Hvorfor sker sådan noget for mig?” klagede hun. Så gik hun hen og spurgte Herren.

23 Herrens svar lød: „Sønnerne i dit moderliv bliver stamfædre til to rivaliserende folkeslag. Den ene bliver stærkere end den anden, og den ældste kommer til at tjene den yngste.”

24 Da tiden kom, hvor Rebekka skulle føde, var det ganske rigtigt tvillinger. 25 Den første, der kom ud, var rødlig og lodden som en skindkappe med hår over hele kroppen. Ham kaldte de Esau. 26 Den anden tvilling blev født med hånden om Esaus hæl, og derfor kaldte de ham Jakob.[c] Isak var 60 år gammel, da tvillingerne blev født.

27 Som drengene voksede op, blev Esau en dygtig jæger og færdedes meget ude i de øde områder, hvorimod Jakob var en stille natur og blev hjemme ved teltene. 28 Isak holdt mest af Esau, fordi han elskede kødet fra de vildtlevende dyr. Men Rebekka holdt mest af Jakob.

29 En dag, da Jakob var ved at lave mad, kom Esau træt og sulten hjem fra en jagttur. Esau udbrød:

30 „Giv mig noget af det røde der. Jeg er ved at dø af sult!” Derfor fik han også navnet Edom.[d]

31 „Du må først sælge mig din førstefødselsret,” svarede Jakob.

32 „Hvad bryder jeg mig om min førstefødselsret, når jeg er ved at dø af sult?” sagde Esau.

33 „Sværg så på, at førstefødselsretten er min!” vedblev Jakob. Så svor Esau og solgte dermed sine rettigheder som ældste søn til sin yngre bror Jakob. 34 Jakob serverede nu brød og stuvede, røde linser for Esau, og da han havde spist og drukket, rejste han sig og gik sin vej. Sådan ringeagtede Esau sin førstefødselsret.

Notas al pie

  1. 25,1 Eller: „tog”. Det er uvist, om det skete før eller efter, at Sara døde.
  2. 25,12-13 Abrahams søn med Hagar.
  3. 25,26 Det minder om det hebraiske ord for „hæl”, men det minder også om ordet for „den, der udnytter andre”.
  4. 25,30 Det betyder: „rød”.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Нач 25

Последние годы Иброхима и его смерть

1Иброхим взял себе другую жену, которую звали Хеттура. Она родила ему Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Иокшан был отцом Шевы и Дедана; потомками Дедана были ашшуриты, летушиты и леюмиты. Сыновьями Мадиана были Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Элдага. Все они были потомками Хеттуры.

Иброхим оставил всё, что у него было, Исхоку. Сыновей наложниц он щедро одарил и ещё при жизни своей отослал их от своего сына Исхока на восток, в восточную землю.

Всего Иброхим прожил сто семьдесят пять лет. Он испустил последний вздох и умер в глубокой старости, насытившись жизнью, и отошёл к своим предкам. Его сыновья Исхок и Исмоил похоронили его в пещере Махпела рядом с Мамре, на поле хетта Эфрона, сына Цохара, 10 которое Иброхим купил у хеттов[a]. Там Иброхим был погребён рядом со своей женой Соро. 11 После смерти Иброхима Всевышний благословил его сына Исхока, который тогда жил возле Беэр-Лахай-Рои.

Потомки Исмоила

12 Вот родословие Исмоила, сына Иброхима, которого служанка Соро, египтянка Ажар, родила Иброхиму; 13 и вот имена сыновей Исмоила, перечисленные в порядке их рождения: Навайот – первенец Исмоила, Кедар, Адбеил, Мивсам, 14 Мишма, Дума, Масса, 15 Хадад, Тема, Иетур, Нафиш и Кедма. 16 Это имена сыновей Исмоила, имена двенадцати вождей родов по их поселениям и кочевьям.

17 Всего Исмоил жил сто тридцать семь лет. Он испустил последний вздох и умер, и отошёл к своим предкам. 18 Его потомки поселились в области от Хавилы до Сура, возле границы Египта, на пути к Ассирии. Они жили во вражде со всеми своими братьями.[b]

Сыновья Исхока – Эсов и Якуб

19 Вот рассказ об Исхоке, сыне Иброхима. У Иброхима родился Исхок. 20 Исхоку было сорок лет, когда он женился на Рабиге, дочери арамея Бетуила из Паддан-Арама[c], сестре арамея Лобона. 21 Исхок молил Вечного за жену, потому что она была бесплодна. Вечный ответил на его молитву, и его жена Рабига забеременела. 22 Дети стали толкать друг друга в её утробе, и она сказала:

– За что мне это?

И она пошла спросить Вечного. 23 И сказал ей Вечный:

– Два племени в чреве твоём,
    два народа произойдут из тебя и разделятся;
один будет сильнее другого,
    и старший будет служить младшему.

24 Когда пришло ей время родить, во чреве её действительно оказались мальчики-близнецы. 25 Первый родился красный, и всё его тело было покрыто как бы ворсистой одеждой; поэтому его назвали Эсов («волосатый»). 26 Потом появился его брат, держась рукой за пятку Эсова; поэтому он был назван Якуб («он держится за пятку»)[d]. Исхоку было шестьдесят лет, когда Рабига родила их.

Эсов продаёт своё первородство

27 Мальчики выросли: Эсов был искусный охотник, человек полей, а Якуб был человек тихий, живущий среди шатров. 28 Исхок, которому была по вкусу дичь, больше любил Эсова, но Рабига больше любила Якуба.

29 Однажды, когда Якуб готовил похлёбку, Эсов вернулся с поля очень голодный. 30 Он сказал Якубу:

– Скорее, дай мне поесть немного того красного, что ты готовишь! Я умираю от голода!

(Вот почему ему также дали имя Эдом («красный»).)

31 Якуб ответил:

– Сперва продай мне твоё первородство[e].

32 – Я умираю от голода, – сказал Эсов. – Какая мне польза в первородстве?

33 Якуб сказал:

– Сначала поклянись.

Он поклялся, и так продал своё первородство Якубу. 34 Тогда Якуб дал Эсову лепёшек и чечевичной похлёбки. Он поел, попил, встал и ушёл. Так Эсов пренебрёг своим первородством.

Notas al pie

  1. Нач 25:10 Или: «у сыновей Хета».
  2. Нач 25:18 Или: «Они поселились по соседству со всеми своими братьями».
  3. Нач 25:20 То есть северо-западная Месопотамия.
  4. Нач 25:26 Он держится за пятку – образное выражение, означавшее «он обманывает».
  5. Нач 25:31 Первородство – особое положение старшего (первородного) сына в доме, дававшее право на первенство среди братьев и особые привилегии при получении наследства (см. Втор. 21:15-17). Кроме того, первенец принадлежал Самому Всевышнему (см. Чис. 3:13).