Bibelen på hverdagsdansk

1 Mosebog 23

Abraham køber jord i Kanaʼan

1Sara blev 127 år gammel. Hun døde i Kirjat-Arba, det vil sige Hebron, i Kanaʼans land, og Abraham græd og sørgede over hendes død. Da han havde rejst sig fra hendes dødsleje, sagde han til de ledende mænd blandt hittitterne: „Jeg bor jo her hos jer som fremmed, men jeg vil gerne have et sted, hvor jeg kan begrave min kone.” 5-6 „Vi har stor respekt for dig,” svarede de, „for du er en rig og mægtig mand. Begrav du blot din kone i et af vores bedste gravsteder. Ingen af os vil nægte dig en gravplads.”

Da bøjede Abraham sig ærbødigt ned for dem og sagde: „Hvis I kan acceptere, at jeg steder min kone til hvile i jeres land, vil jeg bede jer om at lægge et godt ord ind for mig hos Efron, Sohars søn. Jeg ønsker at købe Makpela-klippehulen for enden af hans mark. Jeg vil betale den pris han forlanger, og I skal være vidner til vores handel.”

10 Efron, der indtil nu havde siddet tavs blandt de øvrige hittitter, svarede Abraham, så alle de andre ledere, som sad der ved byporten, kunne høre det: 11 „Nej, hør nu her, min herre, jeg vil da forære dig klippehulen—og marken med! De omkringsiddende her skal være vidner på, at jeg giver dig det hele i dag. Gå blot hen og begrav din kone.”

12 Igen bøjede Abraham sig for landets ledende mænd, 13 og i alles påhør sagde han til Efron: „Nej, hør her. Jeg vil betale fuld pris for marken! Tag venligst imod mit tilbud, så jeg kan gå hen og begrave den døde.”

14-15 „Nej, hør nu på mig, min herre,” svarede Efron. „En mark til en værdi af 400 sølvstykker—hvad er det mellem venner? Gå du bare hen og begrav den døde.”

16 Abraham forstod hentydningen og betalte Efron den pris, han havde nævnt i de andres påhør—400 sølvstykker efter standardvægt. 17 Således blev Abraham ejer af Efrons mark i Makpela ved Mamres lund samt klippehulen og alle træerne på marken. 18 Handelen blev afsluttet og bevidnet af alle de ledende hittitter.

19 Så begravede Abraham sin kone, Sara, i klippehulen på Makpela-marken ved Mamres lund, i Hebron i Kanaʼans land. 20 Fra da af ejede Abraham marken med klippehulen som gravsted for sin slægt.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Начало 23

Ибрахим покупает участок земли для погребения Сарры

1Сарра прожила сто двадцать семь лет – это годы жизни Сарры. Она умерла в Кириат-Арбе (то есть Хевроне) в земле Ханаана, и Ибрахим пришёл горевать по Сарре и оплакивать её.

Потом Ибрахим отошёл от тела покойной жены и обратился к хеттам[a]. Он сказал:

– Я среди вас пришелец и странник. Продайте мне в собственность место для погребения, чтобы я мог похоронить умершую.

Хетты ответили Ибрахиму:

– Господин, послушай, ты – могучий князь среди нас. Похорони умершую в лучшей из наших могил. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте, чтобы похоронить умершую.

Тогда Ибрахим встал и поклонился хеттам, жителям той земли. Он сказал им:

– Если вы не против, чтобы я похоронил умершую, то послушайте меня и попросите за меня Эфрона, сына Цохара, чтобы он продал мне пещеру Махпелу, которая принадлежит ему и находится на краю его поля. Пусть продаст её мне за полную цену как место для погребения среди вас.

10 Хетт Эфрон сидел среди своего народа и ответил Ибрахиму при всех хеттах, которые пришли к воротам его города[b].

11 Он сказал:

– Нет, господин мой, послушай меня. Я отдаю тебе поле и отдаю тебе пещеру, которая на нём. Я отдаю тебе это в присутствии моего народа. Хорони свою умершую.

12 Ибрахим вновь поклонился людям той земли 13 и сказал Эфрону при них:

– Выслушай же и ты меня. Я уплачу цену поля. Прими её от меня, чтобы я мог похоронить там умершую.

14 Эфрон ответил Ибрахиму:

15 – Послушай меня, господин мой, земля ценой в пять килограммов[c] серебра – разве это много для тебя или для меня? Хорони свою умершую.

16 Ибрахим согласился с условиями Эфрона и отвесил ему цену поля, названную при хеттах: пять килограммов серебра, по мере, принятой у купцов.

17 Так поле Эфрона в Махпеле, рядом с Мамре – и поле, и пещера на нём, и все деревья в границах поля – перешли 18 в собственность Ибрахиму в присутствии всех хеттов, которые пришли к городским воротам. 19 После этого Ибрахим похоронил свою жену Сарру в пещере на поле Махпела, рядом с Мамре, (что в Хевроне) в земле Ханаана. 20 И поле, и пещера на нём перешли от хеттов в собственность Ибрахиму как место для погребения.

Notas al pie

  1. 23:3 Или: «к сыновьям Хета»; также в ст. 5, 7, 10, 16, 18 и 20.
  2. 23:10 Ворота города были центром всей общественной жизни, около них проходили и судебные разбирательства.
  3. 23:15 Букв.: «четыреста шекелей»; также в ст. 16.