Bibelen på hverdagsdansk

1 Mosebog 15

Guds løfte til Abram

1Senere talte Herren til Abram i et syn: „Vær ikke bange, Abram, for jeg er med dig, og jeg vil belønne dig rigeligt.” 2-3 „Men almægtige Herre,” udbrød Abram, „hvad skal jeg med din velsignelse, hvis jeg dør barnløs? Min tjener Eliezer kommer til at arve al min rigdom, for du har jo ikke givet mig en søn.” Men Herren svarede: „Nej, han skal ikke være din arving. Det skal din egen søn!”

Herren førte nu Abram udenfor og sagde: „Kig op mod himlen og prøv at tælle stjernerne. Dine efterkommere skal blive lige så talrige.” Abram troede på, hvad Herren sagde, og derfor blev han accepteret.

Herren fortsatte: „Jeg er Herren, som førte dig fra din hjemby Ur for at give dig det land, du nu bor i.” Men Abram indvendte: „Almægtige Herre, hvordan kan jeg være sikker på, at du vil give mig det?” Da sagde Herren: „Bring mig en treårs kvie, en treårs ged, en treårs vædder, en turteldue og en ung due.”[a] 10 Abram hentede dyrene og slagtede dem. Så skar han dem midt igennem på langs og lagde halvdelene overfor hinanden. Dog skar han ikke fuglene over. 11 Straks slog gribbene ned på de døde dyr, men Abram jog dem bort.

12 Hen mod aften faldt Abram i en dyb søvn, og et stort og frygteligt mørke sænkede sig over ham.

13 Da sagde Herren til Abram: „Dine efterkommere vil komme til at opleve slaveri og undertrykkelse i et fremmed land i 400 år, 14 men jeg vil straffe det folk, som undertrykker dem, og til sidst skal dit folk rejse bort derfra med megen rigdom. 15 (Dette skal dog ikke ske i din tid. Du skal nå en høj alder og dø i fred.) 16 Fire generationer[b] senere skal de vende tilbage til dette land. På det tidspunkt er amoritternes synd blevet så voldsom, at jeg må straffe dem.”

17 Da Abram vågnede, var solen gået ned, og han så noget som en rygende ovn eller en flammende fakkel passere midt imellem halvdelene af de døde dyr. 18 Sådan bekræftede Herren den dag pagten med Abram. „Jeg giver dette land til dig og dine efterkommere,” sagde han, „lige fra grænsen til Egypten mod syd og op til Eufratfloden mod nord—hele det område, 19 som bebos af kenitterne, kenizzitterne, kadmonitterne, 20 hittitterne, perizzitterne, refaitterne, 21 amoritterne, kanaʼanæerne, girgashitterne og jebusitterne.”

Notas al pie

  1. 15,9 Et offer for at bekræfte indgåelsen af en pagt.
  2. 15,16 Folk levede længe dengang, så en generation kunne være op til 100 år.

New International Version - UK

Genesis 15

The Lord’s covenant with Abram

1After this, the word of the Lord came to Abram in a vision:

‘Do not be afraid, Abram.
    I am your shield,[a]
    your very great reward.’[b]

But Abram said, ‘Sovereign Lord, what can you give me since I remain childless and the one who will inherit[c] my estate is Eliezer of Damascus?’ And Abram said, ‘You have given me no children; so a servant in my household will be my heir.’

Then the word of the Lord came to him: ‘This man will not be your heir, but a son who is your own flesh and blood will be your heir.’ He took him outside and said, ‘Look up at the sky and count the stars – if indeed you can count them.’ Then he said to him, ‘So shall your offspring[d] be.’

Abram believed the Lord, and he credited it to him as righteousness.

He also said to him, ‘I am the Lord, who brought you out of Ur of the Chaldeans to give you this land to take possession of it.’

But Abram said, ‘Sovereign Lord, how can I know that I shall gain possession of it?’

So the Lord said to him, ‘Bring me a heifer, a goat and a ram, each three years old, along with a dove and a young pigeon.’

10 Abram brought all these to him, cut them in two and arranged the halves opposite each other; the birds, however, he did not cut in half. 11 Then birds of prey came down on the carcasses, but Abram drove them away.

12 As the sun was setting, Abram fell into a deep sleep, and a thick and dreadful darkness came over him. 13 Then the Lord said to him, ‘Know for certain that for four hundred years your descendants will be strangers in a country not their own and that they will be enslaved and ill-treated there. 14 But I will punish the nation they serve as slaves, and afterwards they will come out with great possessions. 15 You, however, will go to your ancestors in peace and be buried at a good old age. 16 In the fourth generation your descendants will come back here, for the sin of the Amorites has not yet reached its full measure.’

17 When the sun had set and darkness had fallen, a smoking brazier with a blazing torch appeared and passed between the pieces. 18 On that day the Lord made a covenant with Abram and said, ‘To your descendants I give this land, from the Wadi[e] of Egypt to the great river, the Euphrates – 19 the land of the Kenites, Kenizzites, Kadmonites, 20 Hittites, Perizzites, Rephaites, 21 Amorites, Canaanites, Girgashites and Jebusites.’

Notas al pie

  1. Genesis 15:1 Or sovereign
  2. Genesis 15:1 Or shield; / your reward will be very great
  3. Genesis 15:2 The meaning of the Hebrew for this phrase is uncertain.
  4. Genesis 15:5 Or seed
  5. Genesis 15:18 Or river