Bibelen på hverdagsdansk

1 Mosebog 13

Abram og Lot går hver til sit

1Abram forlod så Egypten og rejste nordpå til Negev sammen med sin kone og Lot og al deres ejendom. Han var nu meget rig. Han havde meget kvæg og masser af sølv og guld. 3-4 De fortsatte nordpå fra sted til sted, indtil de nåede Betel og det sted mellem Betel og Aj, hvor de tidligere havde slået lejr, og hvor Abram havde bygget et alter. Der ofrede han igen til Herren.

Lot, som fulgte med Abram, var også en velstående mand med mange får og køer og telte. Der var imidlertid ikke græs nok på stedet til deres mange dyr, så de kunne ikke blive ved at bo så tæt sammen. Kanaʼanæerne og perizzitterne boede jo også i landet. Så da det kom til slagsmål mellem Abrams og Lots hyrder, sagde Abram til Lot: „Det her går ikke. Der må ikke være strid mellem os eller mellem vores folk. Vi er jo trods alt i familie. Her er land nok. Så lad os hellere gå hver til sit. Hvis du går til venstre, så går jeg til højre; eller hvis du går til højre, så går jeg til venstre.”

10 Da Lot spejdede ud over landet, lagde han mærke til Jordandalens frugtbare slette, der strakte sig helt til Zoar. Det var før Sodoma og Gomorra blev ødelagt, og området var endnu frodigt som Edens have og Egyptens land. 11 Lot valgte Jordandalen. Han tog afsked med Abram og gik mod øst. 12 Abram blev altså i Kanaʼans land, mens Lot med sin teltlejr drog østpå fra sted til sted, indtil han nåede Sodoma, hvor han slog sig ned. 13 Folkene dér var berygtet for deres store ondskab. De syndede groft imod Herren.

14 Efter at Lot var taget af sted, sagde Herren til Abram: „Se dig omkring til alle sider fra det sted, hvor du står. Se mod nord og mod syd, mod øst og mod vest. 15 Jeg vil give dig og dine efterkommere hele dette land til evigt eje. 16 Jeg vil gøre dine efterkommere så talrige som sandkornene på jorden. 17 Rejs nu gennem landet på kryds og tværs og se nøje på det, for jeg vil give det til dig.” 18 Så slog Abram lejr i Mamres egelund ved Hebron. Der byggede han et alter for Herren.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Нач 13

Разделение Ибрама и Лута

1Ибрам с женой и всем имуществом отправился из Египта в Негев, и Лут пошёл с ним. У Ибрама теперь было много скота, серебра и золота. Из Негева он продолжил путь, пока не пришёл в Вефиль, к тому месту, где некогда стоял его шатёр, между Вефилем и Гаем, к тому месту, где он прежде построил жертвенник. Там Ибрам призвал имя Вечного.

У Лута, который кочевал с Ибрамом, тоже были стада мелкого и крупного скота и шатры, и земля не могла прокормить их обоих: у них было так много всего, что они не могли селиться вместе. Между пастухами Ибрама и пастухами Лута случился раздор. (В той земле тогда жили хананеи и перизеи.)

Тогда Ибрам сказал Луту:

– Пусть не будет раздора ни между тобой и мной, ни между твоими пастухами и моими, потому что мы родственники. Не вся ли земля перед тобою? Давай разделимся: если ты пойдёшь налево, то я поверну направо, а если ты пойдёшь направо, то я поверну налево.

10 Лут посмотрел и увидел, что вся иорданская долина до самого Цоара хорошо орошается, как сад Вечного[a], как земля египетская. (Это было ещё до того, как Вечный разрушил Содом и Гоморру.) 11 Лут выбрал себе всю долину Иордана и отправился на восток. Они разделились: 12 Ибрам жил в земле ханаанской, а Лут жил среди городов долины, поставив шатры невдалеке от Содома. 13 Жители Содома были нечестивы и тяжко грешили против Вечного.

14 Вечный сказал Ибраму после того, как Лут отделился от него:

– Оглядись вокруг с того места, где ты сейчас; посмотри на север и на юг, на восток и на запад. 15 Всю землю, которую ты видишь, Я дам тебе и твоему потомству[b] навеки. 16 Я сделаю твоё потомство многочисленным, как земную пыль, так что если кто сможет пересчитать пылинки, то и твоё потомство будет пересчитано. 17 Иди, пройди по этой земле вдоль и поперёк, потому что Я дам её тебе.

18 Ибрам свернул шатры и направился жить невдалеке от великих деревьев Мамре в Хевроне. Он построил там жертвенник Вечному.

Notas al pie

  1. 13:10 Сад Вечного   – т. е. сад Эдем.
  2. 13:15 Букв.: «твоему семени»; также в ст. 16.