Bibelen på hverdagsdansk

1 Korinterne 15

Budskabets kerne og Kristi opstandelse

1Kære venner, jeg vil minde jer om det budskab om Jesus, som jeg forkyndte for jer, som I tog imod, og som nu er grundlaget for jeres tro. Det er på grund af det budskab, I får lov at gå ind til det evige liv, hvis I da holder fast ved det ord, jeg forkyndte for jer—ellers var det forgæves, at I kom til tro.

Kernen i det budskab, jeg gav jer, sådan som jeg selv hørte det og tog imod det, er, at Kristus døde for vores synder i overensstemmelse med, hvad der står i Skrifterne, at han blev begravet, og at han på den tredje dag blev oprejst fra de døde, som der står i Skrifterne. Efter at være genopstået blev han set af Peter og senere af de Tolv samtidigt. Derefter blev han set af mere end 500 kristne på én gang, og selvom nogle af dem nu er sovet ind, lever de fleste. Siden blev han set af Jakob og derefter af alle apostlene. Sidst af alle fik også jeg lov at se ham, jeg, der er lige så lidt værd som et dødfødt barn. Jeg er jo den ringeste af alle apostlene—ja, jeg burde ikke engang kaldes apostel, for jeg har forfulgt Guds menighed. 10 Men af Guds nåde er jeg blevet det, jeg er. Hans nåde over mig har heller ikke været forgæves, for jeg har arbejdet hårdere end nogen af de andre apostle. Dog er det ikke min fortjeneste, men det skyldes alene den nåde og kraft, som Gud har velsignet mig med. 11 Uanset hvem, der bragte jer budskabet, jeg eller de andre, så er det det samme budskab om Jesus, vi forkynder, og det er det, I er kommet til tro på.

Alle menneskers opstandelse

12 Når I nu har fået at vide, at Kristus opstod fra de døde, hvordan kan så nogle af jer påstå, at det slet ikke er muligt at genopstå? 13 Hvis det ikke er muligt, så kan Kristus jo heller ikke være genopstået. 14 Men hvis han ikke er genopstået, så er vores forkyndelse tom snak og jeres tro til ingen nytte. 15 I så fald har vi afgivet falsk vidnesbyrd om Gud, for vi har sagt, at han oprejste Kristus fra de døde. Men det kan han ikke have gjort, hvis det ikke er muligt at opstå fra de døde. 16 Altså, hvis døde ikke kan genopstå, så er Kristus heller ikke genopstået. 17 I så fald er jeres tro værdiløs, og I har ikke fået tilgivelse for jeres synder. 18 Desuden er alle de, som er sovet ind i troen på Kristus, gået fortabt, 19 og vi, som har satset vores største forventninger i dette liv på Kristus, er så de ynkværdigste af alle mennesker.

20 Men nu er Kristus opstået fra de døde. Han er den første, og han skal følges af de mange hensovede, der en dag vil genopstå. 21 Døden kom ind i verden på grund af ét menneske, nemlig Adam. Ligeledes blev opstandelsen fra de døde en realitet på grund af ét menneske, nemlig Kristus. 22 Ligesom alle, der er af Adams slægt, skal dø, sådan skal alle, der hører Kristus til, oprejses til nyt liv. 23 Det sker i en bestemt rækkefølge: Først af alle er Kristus genopstået, og når han kommer igen, skal alle de, der hører ham til, genopstå. 24 Derefter kommer verdens ende, når han har fjernet enhver fjendtlig øvrighed, myndighed og magt, og når han overgiver herredømmet til Gud, Faderen. 25 Det er nemlig nødvendigt, at Kristus sidder på tronen, indtil han har overvundet alle sine fjender. 26 Den sidste fjende, som bliver besejret, er døden. 27 Der står skrevet: „Han blev sat som hersker over alle ting.”[a] Men når der står „alle ting”, så er Gud selv naturligvis undtaget, for det er ham, der vil gøre Kristus til Herre over alle ting. 28 Når således alt er blevet underlagt Kristi herredømme, vil Sønnen selv blive underlagt Faderens herredømme. Da vil Gud være den øverste hersker over alt og alle.

29 Hvis de døde ikke genopstår, hvorfor lader nogle sig så døbe på vegne af dem, som er døde?

30 Og hvorfor skulle vi udsætte os selv for fare hver eneste dag? 31 Jeg har gang på gang stået ansigt til ansigt med døden, men jeg er virkelig stolt over det, som vores Herre, Jesus Kristus, har udrettet iblandt jer. 32 Hvis jeg kun havde et menneskeligt håb at støtte mig til, ville jeg så have fortsat kampen mod de bæster i Efesos? Hvis der ikke var nogen opstandelse fra de døde, kunne vi lige så godt gøre, som der står skrevet: „Lad os spise og drikke, for i morgen skal vi dø!”[b]

33 Lad jer ikke føre vild. Husk på, at „Gode vaner forsvinder i dårligt selskab.” 34 Kom nu til fornuft og forlad det vildspor, I er slået ind på. Det er jo en skændsel for jer, at nogle af jer er så uvidende om Gud.

Det fysiske og det åndelige legeme

35 Nogen vil sikkert indvende: „En død kan da umuligt genopstå? Hvad for en krop vil han stille med?”

36 Prøv at tænke dig om! Det sædekorn, du lægger i jorden, må dø, før det kan blive til en ny plante. 37 Og den nye plante, der vokser op, er jo ikke det samme som det nøgne sædekorn, du lagde i jorden, hvad enten det nu var et hvedekorn eller et andet korn. 38 Når sæden er lagt i jorden, får Gud en plante til at vokse frem efter sit design, og de forskellige slags sædekorn bliver til forskellige planter.

39 Ikke alle levende væsener har den samme form. Mennesker, dyr, fugle og fisk er alle forskellige. 40 Desuden er der himmelske legemer og jordiske legemer. De himmelske legemer har en anden energi og udstråling end de jordiske. 41 Solen har sin særlige udstråling, og månen og stjernerne deres, og den ene stjerne adskiller sig fra den anden i energi og udstråling.

42 Det, der sker i naturen, kan sammenlignes med det, der sker, når de døde genopstår. Det, der lægges i jorden, er forgængeligt; det, der opstår, er uforgængeligt. 43 Det, der lægges i jorden, er værdiløst; det, der opstår, er herligt. Det, der lægges i jorden, er magtesløst; det, der opstår, er fuldt af kraft. 44 Der lægges et fysisk legeme ned, men der opstår et åndeligt legeme. Når der findes et fysisk legeme, må der også findes et åndeligt. 45 Skriften siger jo også, at den første mand, Adam, blev et levende væsen og gav det fysiske liv videre. Men den sidste Adam, Kristus, giver åndeligt liv. 46 Det fysiske liv kommer først, derefter det åndelige.

47 Adam blev skabt af jordens muld, men Kristus kom ovenfra—fra Himlen. 48 Alle mennesker har den samme slags legeme som Adam, et jordisk legeme, men alle, der hører Kristus til, vil få samme slags legeme som ham, et himmelsk legeme. 49 Ligesom vi fik et jordisk legeme, skal vi også få et himmelsk legeme. 50 Hør godt efter, venner: Et almindeligt menneske af kød og blod kan ikke få del i det kommende Guds rige. Det forgængelige kan ikke få del i det uforgængelige.

Døden er besejret

51-52 Lad mig fortælle jer en åbenbaring, jeg har fået med hensyn til, hvad der vil ske, når den sidste trompet lyder, og Jesus kommer igen: Vi skal ikke alle sove ind, men alle vil få et nyt legeme. Det vil ske i et nu, i et øjeblik. Når trompeten lyder, vil alle de døde kristne opstå med nye uforgængelige legemer, og vi andre, som stadig lever, vil blive totalt forvandlet. 53 Det her forgængelige legeme må nødvendigvis forvandles til et uforgængeligt legeme. 54 Når det sker, vil det være en opfyldelse af følgende to skriftord:

„Truslen om død er vendt til sejr!”[c]
og
55 „Oh, død, hvad blev der af din sejr?
    Oh, død, hvor er din brod?”[d]

56 Døden bruger synden som sin dræbende brod, og synden får sin styrke fra loven. 57 Men vi priser Gud, som giver os sejren over disse magter gennem Jesus Kristus, vores Herre.

58 Derfor, mine elskede venner: Stå urokkeligt fast og gør altid jeres yderste i tjenesten for Herren. I ved jo, at jeres arbejde for ham ikke er forgæves.

Notas al pie

 1. 15,27 Sl. 8,7.
 2. 15,32 Es. 22,13.
 3. 15,54 Paulus oversætter åbenbart selv den hebraiske tekst fra Es. 25,8, og vi oversætter frit for at få meningen klart frem.
 4. 15,55 Citat fra Hos. 13,14. I første linie taler teksten fra Hoseas om den udslettelse, der følger, hvis døden sejrer. Paulus bruger et ord, der betyder „sejr”, hvor den udslettelse, der følger dødens sejr, er underforstået.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

1 Кор 15

Воскресение Исо Масеха

1Братья, хочу ещё раз напомнить вам Радостную Весть, которую я вам возвещал, которую вы приняли и в которой вы утвердились. Она спасительна для вас, если только твёрдо придерживаетесь того, что я вам возвещал, а иначе ваша вера напрасна.

Самое важное, что я получил, я передал вам: Масех умер за наши грехи согласно Писанию. Он был погребён, и был воскрешён на третий день согласно Писанию.[a] Он явился Кифе и потом двенадцати ученикам. После этого Он явился ещё более чем пятистам братьям одновременно. Большинство из них ещё живы, а некоторые уже умерли. Затем Он явился Якубу[b], потом также всем посланникам Масеха, и последнему из всех явился мне, жалкому недоноску.

Ведь я самый наименьший[c] из посланников Масеха и даже не заслуживаю чести называться посланником, потому что я преследовал святой народ Всевышнего. 10 Но по благодати Всевышнего я есть тот, кто я есть, и Его благодать во мне была не напрасной: я трудился больше, чем все остальные, впрочем не я, а благодать Всевышнего, которая со мной. 11 Не имеет значения, кто возвещает: я или они. Главное – вы поверили в то, что мы возвещаем.

Воскресение мёртвых

12 Скажите мне, если о Масехе возвещается, что Он был воскрешён из мёртвых, то как это некоторые из вас могут утверждать, что нет воскресения мёртвых? 13 Если воскресения мёртвых нет, то и Масех не мог быть воскрешён. 14 А если Масех не воскрес, то и всё, что мы возвещаем, не имеет смысла, равно как и ваша вера. 15 Мы сами в таком случае оказываемся лжесвидетелями о Всевышнем, так как мы засвидетельствовали о том, что Всевышний воскресил Масеха, Которого Он не воскрешал, если конечно мёртвых вообще нельзя воскресить. 16 Ведь если мёртвых нельзя воскресить, то и Масех не был воскрешён. 17 А если Масех не был воскрешён, то и вера ваша напрасна и ваши грехи по-прежнему на вас. 18 Тогда и те, кто умер с верой в Масеха, погибли. 19 Если мы надеемся на Масеха лишь в этой жизни, то мы находимся в более жалком положении, чем все прочие люди.

20 Но Масех действительно воскрес из мёртвых! Он – первый плод будущего урожая, тех, кто воскреснет из мёртвых![d] 21 И как смерть пришла в этот мир через одного человека, так через одного Человека пришло и воскресение мёртвых. 22 Как умирают все, кто связан с Адамом, так будут оживлены все, кто связан с Масехом. 23 Но каждый в своём порядке: вначале[e] Масех, а потом, когда Он вернётся, будем воскрешены и мы, принадлежащие Ему. 24 И потом наступит конец, когда Он, уничтожив всякое начальство, всякую власть и силу, передаст Царство Всевышнему, Небесному Отцу! 25 Масеху предназначено царствовать до тех пор, пока Всевышний не повергнет всех врагов к Его ногам.[f] 26 Последний враг, который будет уничтожен, – это смерть. 27 Ведь Всевышний «всё подчинил под ноги Его»[g]. Когда говорится, что «всё подчинил», то, конечно же, это «всё» не включает в себя Того, Кто и подчинил Ему всё. 28 Когда же всё будет Ему подчинено, тогда и Сам Сын будет подчинён Тому, Кто всё подчинил Ему, чтобы Всевышний безраздельно царствовал над всем.

29 Что же тогда делают те, кто принимает обряд погружения в воду[h] за мёртвых?[i] Если мёртвых нельзя воскрешать, зачем люди принимают этот обряд за них? 30 Зачем и нам каждый час рисковать своей жизнью? 31 Я каждый день стою перед лицом смерти. Это верно, братья, как и то, что я хвалюсь вами перед Исо Масехом, нашим Повелителем! 32 Если я только из человеческих побуждений боролся с дикими зверями[j] в Эфесе, то что я этим приобрёл? Если мёртвые не могут быть воскрешены, тогда что же:

«Давайте будем пировать и напиваться,
    потому что завтра умрём»[k]?

33 Смотрите, чтобы вам не оказаться обманутыми: «Плохая компания развращает добрые нравы»[l]. 34 Отрезвитесь, как вам и должно, и перестаньте грешить, ведь некоторые из вас даже не знают Всевышнего, – я говорю это к вашему стыду.

Земное и небесное тело

35 Может, кто-то спросит: «Как это мёртвые могут воскреснуть? Какое у них тогда будет тело?» 36 Спрашивать об этом неразумно. Ведь каждому семени для того, чтобы прорасти, надо сначала умереть! 37 Когда ты сеешь, ты же сеешь не само растение, а лишь семя, пшеничное или какое-либо другое. 38 А Всевышний по Своему усмотрению даёт ему тело – каждому семени своё. 39 Не все тела одинаковы: у людей не такое тело, как у зверей, у зверей не такое, как у птиц, а у птиц не такое, как у рыб. 40 Есть тела небесные и тела земные. У небесных тел своя красота, и у земных тел своя. 41 У солнца тоже своё сияние, у луны своё, у звёзд своё. Звёзды, в свою очередь, тоже отличаются по яркости друг от друга.

42 Так же будет и при воскресении мёртвых. Предаётся земле тело тленное, а воскресает нетленное. 43 Предаётся неприглядное, а воскресает великолепное! Предаётся в слабости, а воскресает в силе, 44 предаётся физическое тело, а воскресает – духовное.

Если есть тело физическое, то есть и тело духовное. 45 Писание говорит, что первый человек, Адам, стал живым существом, но последний Адам (Исо) – духом животворящим. 46 Сначала приходит не духовное, а физическое, и лишь потом – духовное. 47 Первый человек был сотворён из праха земного,[m] а второй Человек – это Человек с небес. 48 Земные люди подобны первому земному человеку, а небесные будут такими же, как Человек, пришедший с небес. 49 И как сейчас мы носим образ земного человека, точно так же мы будем похожи на Человека небесного.

50 Я говорю вам, братья, что плоть и кровь не могут стать наследниками Царства Всевышнего; ничто тленное не может стать наследником нетленного. 51 Послушайте, я открою вам тайну: мы не все умрём, но все будем изменены, 52 внезапно, во мгновение ока, когда прозвучит последняя труба. По сигналу трубы мёртвые воскреснут нетленными, а мы будем изменены. 53 Всё тленное должно превратиться в нетленное, и всё смертное – в бессмертное. 54 Когда тленное облечётся в нетленное и смертное – в бессмертное, тогда исполнятся слова: «Смерть поглощена победой!»[n]

55 «О смерть, где твоя победа?
    О смерть, где твоё жало?»[o]

56 Жало смерти – грех, а сила греха – Закон. 57 Но благодарение Всевышнему! Он даёт нам победу через Повелителя Исо Масеха!

58 Поэтому, мои любимые братья, стойте твёрдо. Ничто не должно вас поколебать. Всегда отдавайте себя полностью на служение Повелителю и знайте, что ваш труд для Повелителя не напрасен.

Notas al pie

 1. 1 Кор 15:4 См. Мат. 12:40; Юнус 2:1; ср. также Ос. 6:2.
 2. 1 Кор 15:7 Скорее всего, это был единоутробный брат Исо Масеха (см. Мат. 13:55), важнейший лидер общины верующих в Иерусалиме.
 3. 1 Кор 15:9 Наименьший – возможно, здесь наблюдается игра слов, так как имя Павлус переводится как «маленький», «низкий».
 4. 1 Кор 15:20 Букв.: «Он – первый плод из умерших». Всевышний через пророка Мусо повелел исроильтянам приносить Ему в жертву первые снопы (см. Лев. 23:9-14) и лепёшку, испечённую из муки от первого урожая (см. Чис. 15:17-21). Всё первое было своего рода залогом последующего. Таким же образом воскресение Исо является залогом будущего воскресения всех верующих в Него. См. также сноску на Отк. 1:5.
 5. 1 Кор 15:23 Букв.: «первый плод».
 6. 1 Кор 15:25 См. Заб. 109:1.
 7. 1 Кор 15:27 Заб. 8:7.
 8. 1 Кор 15:29 Или: «обряд омовения».
 9. 1 Кор 15:29 Здесь Павлус не поддерживает тех, кто принимал этот обряд за мёртвых, а просто приводит их в пример как один из аргументов, подтверждающих воскресение.
 10. 1 Кор 15:32 Многие толкователи видят здесь метафору: Павлус сравнивает с дикими зверями людей, противников пути Всевышнего.
 11. 1 Кор 15:32 Ис. 22:13. См. также Ис. 56:12.
 12. 1 Кор 15:33 Павлус здесь приводит цитату из комедии «Таис» древнегреческого поэта Менандра (342–292 гг. до н. э.).
 13. 1 Кор 15:47 См. Нач. 2:7.
 14. 1 Кор 15:54 Ис. 25:8.
 15. 1 Кор 15:55 Ос. 13:14.