Bibelen på hverdagsdansk

1 Korinterne 11

1Følg mit eksempel, sådan som jeg følger Kristi eksempel.

Om at finde sin plads og være under autoritet og beskyttelse

Den ros skal I have, at I husker mig og holder fast ved den undervisning og vejledning, som jeg modtog fra Kristus og gav videre til jer.

Jeg vil gerne, at I skal forstå, at ligesom Kristus stod til ansvar over for Gud med sine ord og handlinger, sådan står enhver mand til ansvar over for Kristus, og en gift kvinde står til ansvar over for sin mand.[a] Hvis en mand tildækker sit hoved, når han beder, eller når han profeterer, bringer han skam over Kristus.[b] Men hvis en kvinde ikke tildækker sit hoved, når hun beder eller profeterer, bringer hun skam over sin mand.[c] Hvis en kvinde ikke tildækker sit hoved, er det lige så slemt, som hvis hun får sit hår klippet af. Siden det er upassende for hende at få håret klippet af, må hun forstå, at hun bør tildække sit hoved, når hun beder eller profeterer. En mand bør ikke tildække sit hoved, for han er skabt i Guds billede og til Guds ære, mens en kvinde er skabt til mandens ære. Manden blev jo ikke skabt ud fra en kvinde, men kvinden blev skabt ud fra en mand. Manden blev heller ikke skabt på grund af kvinden, men kvinden blev skabt på grund af manden.[d] 10 Derfor skal kvinden have en beskyttende autoritet over sig—og ved at tildække sit hoved viser hun over for den åndelige verden, at hun er villig til at underordne sig. 11 Men i Guds plan har manden brug for kvinden og kvinden brug for manden, 12 for selvom kvinden oprindeligt blev skabt ud fra manden, så er alle mænd siden da blevet født af kvinder, og alle er skabt af Gud.

13 Hvad synes I selv? Er det rigtigt for en kvinde at træde frem for Gud i bøn uden at have noget over hovedet? 14 (Reagerer I ikke imod det, hvis en mand har langt hår, fordi I betragter det som vanærende? 15 Men for en kvinde er det en ære at have langt hår. Det fungerer som et dække fra naturens hånd.) 16 Men hvis nogen gerne vil skændes om det, vil jeg bare sige: Vi har ikke sådan en skik, og det har de andre menigheder heller ikke.

Mangel på fællesskab i menigheden

17 Med hensyn til det følgende kan jeg ikke rose jer. Der sker ting hos jer, som gør, at jeres sammenkomster i menigheden er til mere skade end gavn for fællesskabet.

18 Først og fremmest har jeg hørt, at der er splittelser iblandt jer, når I kommer sammen i menigheden, og jeg er tilbøjelig til at tro det. 19 (Det er vel også nødvendigt, at der opstår grupper hos jer, så I kan finde ud af, hvem der har ret.[e]) 20 Når I således kommer sammen for at fejre nadveren, er det egentlig ikke Herrens måltid, I er samlet om. 21 For I tager hver især jeres egen mad og vin frem og skynder jer at sætte det til livs. På den måde er der nogle, der sidder og er sultne, mens andre får for meget at drikke. 22 Hvad er det for noget rod? Har I ikke jeres egne hjem, hvor I kan holde fest, hvis I vil? Hvorfor ser I ned på de andre i fællesskabet og gør dem skamfulde, der ikke har noget at komme med? Hvad skal jeg sige, når jeg hører om den slags? Det kan jeg i hvert fald ikke rose jer for.

23 Det følgende er, hvad jeg har modtaget fra Herren, og hvad jeg også har givet videre til jer: Den nat, da Herren Jesus blev forrådt, tog han et brød, 24 takkede Gud, brækkede det over og sagde: „Dette er mit legeme, som gives for jer. Spis det for at huske på, hvad jeg har gjort.” 25 Efter måltidet tog han også vinbægeret og sagde: „Dette bæger vin er mit blod, som besegler den nye pagt. Hver gang I drikker det, så husk på, hvad jeg har gjort.” 26 Indtil Herren kommer, forkynder I derfor budskabet om hans død, hver gang I spiser af brødet og drikker af bægeret.

27 Det betyder også, at hvis nogen spiser af brødet og drikker af Herrens bæger på en uværdig måde, gør de sig skyldige i synd over for Herrens legeme og blod. 28 Derfor bør man bedømme sig selv, før man spiser brødet og drikker af bægeret. 29 For hvis man deltager i nadveren uden at tage hensyn til, hvad Kristi legeme betyder, så spiser og drikker man sig en dom til. 30 Af den grund er der mange svage og syge hos jer, og nogle sover ind. 31 Men hvis I bedømmer jer selv, inden I spiser, kommer I ikke under Guds dom. 32 Når vi dømmes og irettesættes af Herren, så er det, for at vi ikke skal fordømmes og straffes sammen med verden.

33 Derfor siger jeg til jer, venner: Når I er samlet for at fejre fællesmåltidet, så vent på hinanden og del med hinanden. 34 Hvis nogle er meget sultne, skal de spise, inden de går hjemmefra, så jeres sammenkomster ikke skal bringe straf over jer. De øvrige ting vil jeg tale med jer om, når jeg kommer.

Notas al pie

 1. 11,3 Eller: „kvinden står til ansvar over for manden”. Mere ordret: „manden er kvindens hoved”, hvor hovedet ses som den ansvarlige, styrende del af legemet.
 2. 11,4 Eller: „bringer han skam over sig selv.” Ordret: „bringer han skam over sit hoved.” Det er uklart, hvad „hoved” henviser til her.
 3. 11,5 Eller: „bringer hun skam over sig selv.” Ordret: „bringer hun skam over sit hoved.” I den daværende jødiske kultur var det udtryk for løssluppenhed og oprørskhed for en kvinde ikke at have et dække over hovedet.
 4. 11,9 Jf. 1.Mos. 2,15-23.
 5. 11,19 Paulus er muligvis ironisk her.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

1 Кор 11

1Следуйте моему примеру, как и я следую примеру Масеха.

О покрытии головы

Хвалю вас, что вы помните всё, что я говорил вам, и поступаете согласно учению, которое я вам передал.

Я хочу, чтобы вы знали, что глава каждого мужчины – Масех, глава женщины – её муж, а глава Масеха – Всевышний. Любой мужчина бесчестит своего Главу[a], если молится или пророчествует с покрытой головой[b]. И жена бесчестит своего главу, если молится или пророчествует с непокрытой головой. Это всё равно что она обрила бы свою голову. Если жена отказывается покрываться, то пусть совсем острижёт волосы, а если для женщины считается позором быть остриженной или обритой, то пусть покрывается. Мужчина не должен покрывать свою голову, так как он является образом Всевышнего и Его славой. Женщина же является славой своего мужа.

Не мужчина произошёл от женщины, а женщина – от мужчины. Не мужчина был создан для женщины, а женщина – для мужчины.[c] 10 Поэтому женщина ради ангелов[d] должна иметь на голове знак того, что она находится под властью мужа[e].

11 Однако ни женщина, ни мужчина не могут быть независимыми друг от друга в единении с Повелителем. 12 Как женщина произошла от мужчины, так и мужчина рождается от женщины, но всё сотворено Всевышним. 13 Рассудите сами, разве прилично женщине молиться Всевышнему с непокрытой головой? 14 И не говорит ли нам сама природа о том, что если мужчина носит длинные волосы, то это для него бесчестие, 15 в то время как для женщины длинные волосы – это честь? Ведь длинные волосы даны ей как покрывало.[f] 16 Впрочем, если кто-то собирается об этом спорить, то я хочу сразу сказать, что ни мы, ни другие общины верующих, принадлежащие Всевышнему, не имеем другого обычая[g].

О хлебопреломлении

17 Давая эти указания, я хочу сказать, что не хвалю вас, потому что ваши собрания часто приносят больше вреда, чем пользы. 18 Потому что, во-первых, я слышал, что, когда вы, как община верующих, собираетесь вместе, среди вас всегда бывают разделения. Отчасти я верю этим слухам. 19 Несомненно, разногласия между вами должны быть, чтобы среди вас выявились те, кто прав. 20 Но то, что вы делаете, когда собираетесь вместе, никак нельзя назвать совместной трапезой в память о жертве Повелителя. 21 Каждый из вас торопится съесть то, что принёс, так что одни остаются голодными, а другие напиваются допьяна. 22 В таком случае ешьте и пейте лучше дома, а не позорьте общину верующих, принадлежащую Всевышнему, и не унижайте тех, кому, может, и действительно нечего есть. Что ж мне теперь, хвалить вас за это? Конечно, нет!

23 Ведь я от Самого Повелителя принял и вам передал, что Повелитель Исо в ночь, когда Он был предан, взял хлеб 24 и, поблагодарив за него Всевышнего, разломил и сказал: «Это Моё тело, отдаваемое за вас. Делайте это в воспоминание обо Мне». 25 Также поступил и с чашей после ужина, и сказал: «Эта чаша – новое священное соглашение, скреплённое Моей кровью. Делайте это каждый раз, когда пьёте в память обо Мне». 26 Потому что каждый раз, когда вы едите этот хлеб и пьёте из этой чаши, вы свидетельствуете о смерти Повелителя. Делайте так, пока Он не придёт.

27 Таким образом, кто ест хлеб или пьёт из Чаши Повелителя, не придавая этому должного значения, тот грешит против тела и крови Повелителя. 28 Человек должен проверять себя прежде, чем есть хлеб и пить из чаши, 29 потому что каждый, кто ест или пьёт, не осознавая значения тела Повелителя, тот ест и пьёт в осуждение себе. 30 Потому-то среди вас так много физически слабых и больных, а многие даже умерли. 31 Но если бы мы проверяли самих себя, то избежали бы осуждения. 32 Но когда нас судит Повелитель, мы подвергаемся наказанию, чтобы нам не быть осуждёнными вместе с остальным миром.

33 Итак, братья, когда вы собираетесь есть вместе, не спешите, ждите друг друга. 34 Если кто голоден, пусть лучше поест дома, чтобы ваши общие собрания не были вам в осуждение.

Когда я приду к вам, то дам и другие распоряжения.

Notas al pie

 1. 1 Кор 11:4 На языке оригинала это слово может означать и «глава» (руководитель), и «голова» (часть тела). В данном контексте имеются в виду оба смысла.
 2. 1 Кор 11:4 Букв.: «надев что-то свисающее с головы». Некоторые полагают, что речь здесь идёт о платке.
 3. 1 Кор 11:9 См. Нач. 2:18-23; 1 Тим. 2:13.
 4. 1 Кор 11:10 Вероятно, ангелов, как стражей миропорядка, оскорбляет нарушение порядка в семье, который был установлен Самим Всевышним.
 5. 1 Кор 11:10 Букв.: «должна иметь на голове власть». Другой, менее вероятный перевод: «должна иметь на голове знак своей власти».
 6. 1 Кор 11:15 Существуют два толкования этого места: 1) длинные волосы женщины являются природным свидетельством того, что ей необходимо покрываться; 2) длинные волосы заменяют женщине головной убор, сами по себе являясь естественным покрывалом. Но в этом случае не избежать определённых трудностей с толкованием ст. 6.
 7. 1 Кор 11:16 Или: «не имеем такого обычая», т. е. обычая спорить.