Bibelen på hverdagsdansk

1 Johannes 5

Troens sejr over verden

1Alle, som tror, at Jesus er den lovede Messias, er Guds børn. Hvis vi elsker ham, som vi er børn af, må vi også elske de andre børn, han har. Vi ved, at vi elsker Guds børn, hvis vi elsker Gud og adlyder hans befalinger. Vi viser vores kærlighed til Gud ved at adlyde hans befalinger, og det er ikke nogen tung byrde. For alt, hvad der er født af Gud, sejrer over verden. Det er altså gennem vores tro, at verden bliver besejret.

Evigt liv fås ved troen på Guds Søn, der kom til jorden i menneskeskikkelse

Kun de, der tror, at Jesus er Guds Søn, kan sejre over verden. Jesus Kristus kom gennem vand og blod.[a] Ikke alene måtte han fødes som et menneske gennem vandet, men han måtte også dø som et menneske, så hans blod blev udgydt. Helligånden bekræftede det også med sit vidnesbyrd, og Ånden taler jo altid sandt. Der er altså tre, der vidner om, at Guds Søn blev menneske: Helligånden, vandet og blodet. De tre afgiver det samme vidnesbyrd. Tager vi imod menneskers vidnesbyrd, bør vi i langt højere grad tage imod Guds eget vidnesbyrd. Og dette er altså det vidnesbyrd, Gud selv har givet om sin Søn. 10 De, der er kommet til tro på Guds Søn, ved i deres hjerte, at det er sandt. Men de, der ikke tror på, at Jesus er Guds Søn, mener åbenbart, at Gud lyver. De tror jo ikke på det vidnesbyrd, Gud har aflagt om sin egen Søn.

11 Gud har også sagt, at han giver os evigt liv, og at vi får det gennem hans Søn. 12 De, der har Sønnen, har livet, men de, der ikke har Sønnen, har heller ikke livet. 13 Jeg har skrevet det her til jer, som tror på Guds Søn, for at I skal vide, at I har evigt liv.

Om at bede efter Guds vilje

14 Vi har den tillid til ham, at han svarer os, når vi beder, lige meget hvad det drejer sig om, så længe det er i overensstemmelse med hans vilje. 15 Hvis vi altså ved, at han svarer os, hvad vi end beder om, så ved vi også, at vi får,[b] hvad vi har bedt om.

Om synd og oprør, liv og død

16 Hvis I ser en kristen begå en synd, som ikke fører til døden, så skal I bede til Gud for ham, og Gud vil give ham livet, hvis han da ikke er en af dem, der synder med døden til følge. Der er en synd, som fører til død, og det er ikke angående den, I skal bede. 17 Enhver oprørsk handling er synd, men ikke alle former for synd ender med død.

Afsluttende resume

18 Vi ved, at de, som er Guds børn, ikke lever i synd, men Guds Søn[c] beskytter dem, så den Onde ikke kan gøre dem noget.

19 Vi ved, at vi tilhører Gud, men hele verden er i den Ondes magt.

20 Vi ved, at Guds Søn er kommet og har givet os indsigt, så vi kan lære den sande Gud at kende. Ja, vi tilhører Sandheden, Jesus Kristus, Guds Søn. Han er den sande Gud, og hos ham er det evige liv.

21 Mine kære børn, vær på vagt over for alle former for afgudsdyrkelse.

Notas al pie

  1. 5,6 Betydningen af udtrykket „komme gennem vand” er omstridt. Der er bred enighed om, at „komme gennem blod” henviser til Jesu død. Det eneste andet sted, hvor „vand” er brugt i en lignende symbolik, er Joh. 3,5, hvor sammenhængen også peger hen på den fysiske fødsel, hvor barnet før fødslen er omgivet af vand. Oversættelsen her bygger på formodningen om, at der henvises til fostervandet og den fysiske fødsel.
  2. 5,15 Eller: „har fået”. Ordret står der: „vi har, hvad vi bad om”.
  3. 5,18 Mere ordret: „den, som blev født af Gud”, men det refererer til Guds Søn.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Juan 5

Crij shinataj causashunchij

1Pipish Jesús Quishpichij Cristo cashcata crijca, Taita Diosmanta huacharishca huahuatajmi. Shinashpaca pipish yayata c'uyashpaca, chai yayamanta huacharishca huahuatapish c'uyanmi. Chaimanta pipish Taita Diosta c'uyashpaca, Pai mandashcacunatapish caźunmi, Diospaj huahuacunatapish c'uyanmi. Chaitaca allimi yachanchij. Taita Diosta c'uyashcataca, cashnapimi ricuna: Pai mandashcacunatami pajtachina. Paita c'uyajpica, Pai mandashcacunata pajtachinaca mana sinchichu. Pipish Taita Diospaj huahuacunataj cashpallami, cai pachataca mishan. Jesusta crishpallamari, cai pachataca mishanchij. Pipish Jesustaca, Diospaj Churi cashcata crijllami, cai pachataca mishan.

Jesucristoca yacumantapish, yahuarmantapishmi shamurca. Mana yacullamantachu, yahuarmantapishmi shamurca. Diospaj Espiritumi chaitaca huillan. Paica cashcatataj huillaj cashpami, chaitaca pai quiquin huillacun. Jahua pachapica quimsa huillajcunami tiyan: Yayapish, Rimashca Shimipish, jucha illaj Espiritupishmi. Paicunaca quimsandijtaj shujllami. Cai pachapipish, quimsa huillajcunallatajmi tiyan: Diospaj Espiritupish, yacupish, yahuarpishmi. Caicunapish quimsandijtajmi chaillatataj huillacun. Runacuna Paita ricushcata huillajpipish crinchijmari. Taita Dios huillashcacarin, paicuna huillashcatapish yallimari. Taita Diosca, Pai quiquinmari Paipaj Churimantaca huillashca. 10 Maijanpish Diospaj Churita crijca, Pai huillashcatami shungupi huaquichin. Diosta mana crijca, Paipaj Churimanta Taita Dios huillashcata mana crishpaca, Taita Diostaca llullatamari ruran. 11 Taita Dios Paipaj Churimanta ñucanchijman huiñai causaita cushcatami huillacun. Paipaj Churipimi, huiñai causai tiyan. 12 Maijanpish Diospaj Churita charijca, chai causaita charinmi. Diospaj Churita mana charijca, mana chai causaitaca charinchu.

Tucuri yuyaicuna

13 Diospaj Churita crijcuna cajpimi, caicunataca cancunaman quillcani. Diospaj Churita crishcamanta, huiñai causaita charishcata yachachunmi quillcani. 14 Pai munashca shina rurangapaj imatapish mañajpica, Paica ñucanchijta uyashpa cujlla cashcata yachanchijmi. Chaimantami Paipi shunguta churanchij. 15 Paica ñucanchij mañashcataca uyashpa cujlla cashcata yachanchijmi. Chaimantami imata mañashpapish, chasquinataj cashcata yachanchij.

16 Maijan huauqui mana huañuiman apaj juchata ruracujpica, maijan chaita ricushpaca, paimanta Diosta mañachun. Chashna mañajpica, Taita Diosca paiman causaita cungami. Huañuiman mana apaj juchata rurajcunamantami, Diosta mañachun nini. Huañuiman apaj juchapish tiyanmi. Chai juchata rurajmantaca, mana mañachun ninichu. 17 Tucui imatapish millaita ruranaca, juchami. Shina cajpipish, mana huañuiman apaj juchapish tiyanmi.

18 Caitaca allimi yachanchij: Pipish Taita Diosmanta huacharishca huahuataj cashpaca, ña mana juchata rurashpa caticunllachu. Paitaca, Diospaj Churi Jesucristo huaquichij cajpimi, diabloca mana imata rurai tucun.

19 Caitapish yachanchijmi: Ñucanchijca, Diospaj huahuacunamari canchij. Cai pachapajta rurajcunataca, tucuicunatami diablo mandacun.

20 Ashtahuanpish ñucanchijmanca, Diospaj Churi shamushpamari, Pai Diostataj rijsichun yuyaita pascashca. Cunanca ñucanchijca, Cashcatataj huillaj Diospaj Churi Jesucristohuanmi causacunchij. Paica Diostajmi, huiñai causaipish Paillatajmi. Chaitapish allimari yachanchij.

21 C'uyashca huahuacuna, rurashcalla dioscunamanta huaquichirichij. Chashna cachun.