Bibelen på hverdagsdansk

Matthæus 28

Jesus genopstår

1Da sabbatten var forbi, og det var ved at blive lyst søndag morgen, begav Maria Magdalene og den anden Maria sig på vej ud for at se til graven.

Pludselig rystede jorden voldsomt. En engel var nemlig kommet ned fra himlen, havde rullet stenen bort fra graven og sat sig på den. Hans klæder var blændende hvide, og han udstrålede et stærkt lys. Vagterne rystede af skræk og faldt lamslåede til jorden.

Da kvinderne nåede derhen, sagde englen til dem: „I skal ikke være bange! Jeg ved, at I søger efter Jesus, som blev korsfæstet. Men han er ikke her! Han er genopstået, sådan som han forudsagde. Kom og se, hvor han lå. Og skynd jer så hen og sig til hans disciple: ‚Jesus er genopstået fra de døde! Og han vil tage til Galilæa for at mødes med jer der.’ Husk nu, hvad jeg har sagt.”

Kvinderne løb af sted fra graven for hurtigst muligt at fortælle det til disciplene. De var dybt rystede, men jublende glade. Mens de var på vej, stod Jesus pludselig foran dem og sagde: „Fred være med jer!” De faldt på knæ, rørte ved hans fødder og tilbad ham.

10 Jesus sagde til dem: „Vær ikke bange! Gå hen og sig til mine disciple, at de skal tage til Galilæa. Dér vil de få mig at se.”

Gravvagterne bestikkes

11 Mens kvinderne endnu var på vej, var nogle af gravvagterne allerede nået ind til byen for at fortælle ypperstepræsterne, hvad der var sket. 12-13 De øvrige jødiske ledere blev straks indkaldt til et krisemøde, hvor det blev besluttet at tilbyde vagterne en betydelig sum penge, hvis de ville sige, at disciplene havde stjålet Jesu lig om natten, mens de sov. 14 „Hvis guvernøren hører om det,” sagde de, „så skal vi nok ordne sagen med ham, så I ikke kommer i vanskeligheder.”

15 Vagterne tog imod pengene og gjorde, hvad de havde fået besked på. Derfor spredtes det rygte blandt jøderne, at disciplene havde stjålet Jesu lig, og det er der stadig nogen, der tror på.

Jesu sidste ord til disciplene

16 De 11 disciple tog derefter af sted til den bjergskråning i Galilæa, hvor Jesus havde sagt, de skulle mødes. 17 Da de så ham, faldt de på knæ og tilbad ham. Men andre var usikre.

18 „Gud har givet mig al magt i himlen og på jorden,” sagde Jesus. 19 „Gå derfor ud og gør mennesker fra alle folkeslag til mine disciple. Døb dem til at tilhøre[a] Faderen og Sønnen og Helligånden, 20 og lær dem at adlyde alt, hvad jeg har befalet jer. Og husk: Jeg er altid hos jer indtil verdens ende.”

Notas al pie

  1. 28,19 Ordret: „ind i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn”. I hebraisk tankegang står navnet for selve personen og alt, hvad der kendetegner denne person. Dåb pegede hen på overgangen fra en tilstand til en anden, og at blive døbt til eller ind i en persons navn betød, at man identificerede sig med og accepterede at være undergivet den persons magt og herredømme, jf. 1. Kor.1,12-15 og Schindlers oversættelse.

New International Reader's Version

Matthew 28

Jesus Rises From the Dead

1The Sabbath day was now over. It was dawn on the first day of the week. Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb.

There was a powerful earthquake. An angel of the Lord came down from heaven. The angel went to the tomb. He rolled back the stone and sat on it. His body shone like lightning. His clothes were as white as snow. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men.

The angel said to the women, “Don’t be afraid. I know that you are looking for Jesus, who was crucified. He is not here! He has risen, just as he said he would! Come and see the place where he was lying. Go quickly! Tell his disciples, ‘He has risen from the dead. He is going ahead of you into Galilee. There you will see him.’ Now I have told you.”

So the women hurried away from the tomb. They were afraid, but they were filled with joy. They ran to tell the disciples. Suddenly Jesus met them. “Greetings!” he said. They came to him, took hold of his feet and worshiped him. 10 Then Jesus said to them, “Don’t be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee. There they will see me.”

The Guards Report to the Chief Priests

11 While the women were on their way, some of the guards went into the city. They reported to the chief priests all that had happened. 12 When the chief priests met with the elders, they came up with a plan. They gave the soldiers a large amount of money. 13 They told the soldiers, “We want you to say, ‘His disciples came during the night. They stole his body while we were sleeping.’ 14 If the governor hears this report, we will pay him off. That will keep you out of trouble.” 15 So the soldiers took the money and did as they were told. This story has spread all around among the Jews to this day.

Jesus’ Final Orders to His Disciples

16 Then the 11 disciples went to Galilee. They went to the mountain where Jesus had told them to go. 17 When they saw him, they worshiped him. But some still had their doubts. 18 Then Jesus came to them. He said, “All authority in heaven and on earth has been given to me. 19 So you must go and make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. 20 Teach them to obey everything I have commanded you. And you can be sure that I am always with you, to the very end.”