Bibelen på hverdagsdansk

Matthæus 28

Jesus genopstår

1Da sabbatten var forbi, og det var ved at blive lyst søndag morgen, begav Maria Magdalene og den anden Maria sig på vej ud for at se til graven.

Pludselig rystede jorden voldsomt. En engel var nemlig kommet ned fra himlen, havde rullet stenen bort fra graven og sat sig på den. Hans klæder var blændende hvide, og han udstrålede et stærkt lys. Vagterne rystede af skræk og faldt lamslåede til jorden.

Da kvinderne nåede derhen, sagde englen til dem: „I skal ikke være bange! Jeg ved, at I søger efter Jesus, som blev korsfæstet. Men han er ikke her! Han er genopstået, sådan som han forudsagde. Kom og se, hvor han lå. Og skynd jer så hen og sig til hans disciple: ‚Jesus er genopstået fra de døde! Og han vil tage til Galilæa for at mødes med jer der.’ Husk nu, hvad jeg har sagt.”

Kvinderne løb af sted fra graven for hurtigst muligt at fortælle det til disciplene. De var dybt rystede, men jublende glade. Mens de var på vej, stod Jesus pludselig foran dem og sagde: „Fred være med jer!” De faldt på knæ, rørte ved hans fødder og tilbad ham.

10 Jesus sagde til dem: „Vær ikke bange! Gå hen og sig til mine disciple, at de skal tage til Galilæa. Dér vil de få mig at se.”

Gravvagterne bestikkes

11 Mens kvinderne endnu var på vej, var nogle af gravvagterne allerede nået ind til byen for at fortælle ypperstepræsterne, hvad der var sket. 12-13 De øvrige jødiske ledere blev straks indkaldt til et krisemøde, hvor det blev besluttet at tilbyde vagterne en betydelig sum penge, hvis de ville sige, at disciplene havde stjålet Jesu lig om natten, mens de sov. 14 „Hvis guvernøren hører om det,” sagde de, „så skal vi nok ordne sagen med ham, så I ikke kommer i vanskeligheder.”

15 Vagterne tog imod pengene og gjorde, hvad de havde fået besked på. Derfor spredtes det rygte blandt jøderne, at disciplene havde stjålet Jesu lig, og det er der stadig nogen, der tror på.

Jesu sidste ord til disciplene

16 De 11 disciple tog derefter af sted til den bjergskråning i Galilæa, hvor Jesus havde sagt, de skulle mødes. 17 Da de så ham, faldt de på knæ og tilbad ham. Men andre var usikre.

18 „Gud har givet mig al magt i himlen og på jorden,” sagde Jesus. 19 „Gå derfor ud og gør mennesker fra alle folkeslag til mine disciple. Døb dem til at tilhøre[a] Faderen og Sønnen og Helligånden, 20 og lær dem at adlyde alt, hvad jeg har befalet jer. Og husk: Jeg er altid hos jer indtil verdens ende.”

Notas al pie

  1. 28,19 Ordret: „ind i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn”. I hebraisk tankegang står navnet for selve personen og alt, hvad der kendetegner denne person. Dåb pegede hen på overgangen fra en tilstand til en anden, og at blive døbt til eller ind i en persons navn betød, at man identificerede sig med og accepterede at være undergivet den persons magt og herredømme, jf. 1. Kor.1,12-15 og Schindlers oversættelse.

Spanish, Castilian (La Nueva Biblia al Día)

Matthew 28

La resurrección

Mr 16:1-8; Lc 24:1-10

1Pasado el sábado, al amanecer el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María regresaron al sepulcro. 2Pero se produjo un fuerte terremoto, porque un ángel del Señor había descendido del cielo, había removido la piedra y se había sentado en ella. 3El aspecto del ángel era como un relámpago, y sus vestiduras, blancas como la nieve. 4Los guardias temblaban de miedo y se quedaron como muertos. 5Pero el ángel habló a las mujeres, diciéndoles:

—No tengáis temor. Ya sé que estáis buscando a Jesús, el que fue crucificado; 6pero no lo encontraréis aquí, porque ha resucitado como os lo había anunciado. Entrad y ve........... d el lugar donde lo pusieron. 7Ahora id en seguida y decid a sus discípulos: “Ha resucitado de los muertos y va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis”. Esto es lo que había de deciros.

8Las mujeres, llenas al mismo tiempo de miedo y de alegría, salieron del sepulcro y corrieron en busca de los discípulos para comunicarles el mensaje del ángel; pero mientras iban a llevarles la noticia, 9Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron; 10y Jesús les dijo:

—No tengáis miedo. Id y decid a mis hermanos que se dirijan sin demora a Galilea, y que allí me verán.

El informe de los guardias

11Mientras esto sucedía, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había venido sucediendo. 12Estos, reunidos con los dirigentes judíos, decidieron en consejo dar una buena cantidad de dinero a los soldados, 13dejándoles encargados de explicar que los discípulos de Jesús habían ido de noche al sepulcro, cuando la guardia estaba dormida, y habían hurtado el cuerpo de Jesús. 14Además aseguraron a los soldados que, si el gobernador llegaba a enterarse, los del consejo tratarían de persuadirle para que no sufrieran ningún castigo. 15Los soldados aceptaron el soborno e hicieron lo que se les había encargado, de manera que la versión dada por ellos se divulgó entre los judíos hasta el día de hoy.

La gran comisión

16Por su parte, los once discípulos se fueron al monte de Galilea donde Jesús dijo que se encontraría con ellos. 17Cuando le vieron, le adoraron, aunque algunos dudaban de que fuera Jesús. “ 18Pero él, acercándose, les dijo:

—Yo he recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra. 19Por tanto, id y haced discípulos entre todas las naciones, bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 20y enseñadlos a guardar todas las cosas que os he mandado. Y sabed que yo estaré con vosotros siempre, hasta el fin del mundo.