Bibelen på hverdagsdansk

Matthæus 26

De jødiske ledere søger en anledning til at få Jesus ryddet af vejen

1Da Jesus var færdig med at undervise sine disciple, sagde han til dem: „I ved, at der kun er to dage til påskefesten begynder.[a] Da vil Menneskesønnen blive forrådt og korsfæstet.”

Ypperstepræsterne og de øvrige jødiske ledere holdt møde i ypperstepræsten Kajfas’ hus. De diskuterede, hvordan de uden at vække opsigt kunne få Jesus pågrebet og slået ihjel. „Men ikke under højtiden,” sagde de til hinanden, „for så bliver der uroligheder.”

En kvinde salver Jesu hoved som forberedelse til hans død

Jesus og disciplene var inviteret til spisning i Simon den Spedalskes hus i Betania.[b] Da kom en kvinde ind med en alabastkrukke fyldt med en kostbar, aromatisk olie. Den hældte hun ud over Jesu hoved, mens han lå til bords og spiste.

Da disciplene så det, blev de fortørnede. „Sikken et spild,” sagde de. „Den olie kunne have indbragt mange penge, og pengene kunne være givet til de fattige.” 10 Jesus hørte, hvad de sagde, og satte dem i rette: „Hvorfor gør I livet surt for hende? Hun fortjener ros for det, hun har gjort for mig. 11 De fattige har I jo altid iblandt jer—men mig har I ikke altid. 12 Hun hældte den olie ud over mit hoved som en forberedelse til min begravelse. 13 Det siger jeg jer: Hvor som helst i hele verden budskabet om mig bliver forkyndt, vil denne fine handling også blive omtalt. Hun vil aldrig blive glemt.”

Judas beslutter at forråde Jesus

14 Derpå gik Judas Iskariot, en af de Tolv, hen til ypperstepræsterne. 15 „Hvad vil I give mig for at forråde Jesus til jer?” spurgte han. De lovede ham 30 sølvmønter for det. 16 Fra det øjeblik søgte Judas en passende anledning til at forråde Jesus.

Forberedelsen til påskemåltidet

17 På den første af påskefestens[c] dage kom disciplene til Jesus og spurgte: „Hvor ønsker du, at vi skal forberede påskemåltidet for dig?” 18 Han svarede: „Gå ind i byen, find frem til en bestemt mand og sig til ham: ‚Mesteren siger: Øjeblikket er kommet. Jeg vil gerne spise påskemåltidet i dit hus sammen med mine disciple.’ ”

19 Disciplene gjorde, som Jesus havde sagt, og forberedte påskemåltidet.

Jesus forudsiger Judas’ forræderi

20 Ved mørkets frembrud gik Jesus derhen sammen med de Tolv, og de lagde sig ned ved bordet og begyndte måltidet. 21 Mens de spiste, udbrød han: „Det siger jeg jer: En af jer vil forråde mig.” 22 Disciplene blev meget bedrøvede, og den ene efter den anden spurgte ham: „Det er vel ikke mig, Herre?”

23 Jesus svarede: „Ham, der har sin hånd i skålen sammen med mig, vil forråde mig. 24 Selv om Menneskesønnen nødvendigvis må dø, sådan som Skrifterne har sagt, så må jeg sige: Ve det menneske, som forråder mig. Det havde været bedre for ham, om han aldrig havde levet.”

25 „Det er vel ikke mig, Herre?” spurgte Judas, forræderen.

„Jo, det er!” svarede Jesus.

Jesus indstifter den nye pagt

26 Under måltidet tog Jesus et brød, takkede Gud, brækkede det i stykker og delte det ud til disciplene, idet han sagde: „Tag imod dette brød og spis det. Det er mit legeme.” 27 Så tog han et bæger med vin, takkede Gud, sendte det rundt og sagde til dem: „Drik alle heraf, 28 for det er mit blod, som besegler den nye[d] pagt, og som udgydes for mange, for at de kan få tilgivelse for deres synder. 29 Jeg siger jer: Jeg skal ikke drikke vin mere før den dag, da jeg drikker den ny vin sammen med jer i min Fars rige.”

Jesus forudser, at disciplene vil tage afstand fra ham

30 Da Jesus og hans disciple havde sunget lovsangen,[e] gik de ud mod Olivenbjerget.

31 Mens de gik op ad stien, sagde Jesus til dem: „I nat vil I alle tage afstand fra mig, men så bliver det skriftord opfyldt, som siger: ‚Jeg vil slå hyrden ned, og fårene vil blive spredt.’[f] 32 Men efter at jeg er genopstået fra de døde, vil jeg gå i forvejen til Galilæa, så vi kan mødes dér.”

33 „Selv om alle de andre tager afstand fra dig, så vil jeg aldrig svigte dig!” forsikrede Peter.

34 Jesus svarede ham: „Det siger jeg dig: Inden natten er forbi, og hanen galer, har du tre gange nægtet at kendes ved mig.”

35 „Aldrig i livet!” udbrød Peter. „Så vil jeg hellere dø sammen med dig!” Det samme sagde alle de andre disciple.

Jesus kæmper i bøn i Getsemane

36 Jesus og disciplene kom nu til et sted, der hedder Getsemane. „Sæt jer her, mens jeg går hen og beder,” sagde Jesus. 37 Dog tog han Peter og de to sønner af Zebedæus med sig lidt længere frem. Han var sørgmodig og urolig. 38 „Jeg er dybt bedrøvet her op til min død,” udbrød han. „Bliv her og hold jer vågne, mens jeg beder!”

39 Han gik lidt længere frem, faldt på knæ med ansigtet mod jorden og bad: „Far, hvis det er muligt, så tag det her lidelsens bæger fra mig. Dog ikke som jeg vil, men som du vil.”

40 Så gik han tilbage til de tre disciple og så, at de var faldet i søvn. Han vækkede dem og sagde til Peter: „Kunne I ikke holde jer vågne bare én time for min skyld? 41 Viljen er god nok, men i egen kraft kan I ikke. Hvis I ikke skal bukke under for fristelsen, må I være vågne og bede.”

42 Jesus gik igen lidt væk fra dem og bad for anden gang: „Far, hvis det her lidelsens bæger ikke kan tages fra mig, men jeg er nødt til at tømme det, så lad din vilje ske.”

43 Da han kom tilbage til de tre disciple, sov de igen, for deres øjenlåg føltes tunge som bly. 44 Så lod han dem være og gik for tredje gang alene tilbage for at bede den samme bøn igen.

45 Da han derefter kom tilbage til disciplene, sagde han til dem: „Nå, I sover stadig og hviler jer! Tiden er kommet, hvor Menneskesønnen skal gives i onde menneskers vold. 46 Rejs jer og lad os gå! Forræderen er på vej.”

Jesus pågribes og afslår at forsvare sig

47 Ordene hang endnu i luften, da Judas dukkede frem af mørket—han, som var en af de Tolv. Han kom med en stor flok mænd, der var bevæbnet med sværd og knipler og udsendt af ypperstepræsterne og de øvrige jødiske ledere. 48 Forræderen havde i forvejen sagt til dem: „Den mand, jeg hilser med et kys på kinden, ham skal I gribe!”

49 Derfor gik Judas lige hen til Jesus og sagde: „God aften, Mester!” og han kyssede ham på kinden.

50 „Min ven,” svarede Jesus, „er det for at vise din hengivenhed, du er kommet?”[g]

I samme øjeblik omringede mændene Jesus og holdt ham fast. 51 Pludselig trak en af disciplene sit sværd, slog efter ypperstepræstens tjener og huggede hans ene øre af. 52 „Stik dit sværd i skeden!” beordrede Jesus. „De, der griber til vold, vil selv blive ofre for vold. 53 Er du ikke klar over, at jeg kunne råbe til min Far om hjælp, og han ville straks sende mig mere end 12 legioner engle? 54 Men hvordan skulle Guds plan, som er omtalt i Skriften, så blive opfyldt?”

55 Så vendte Jesus sig til dem, der var kommet for at fange ham: „Man skulle tro, det var en farlig forbryder, I var ude efter, sådan som I er bevæbnede. Hvorfor arresterede I mig ikke i templet? Den ene dag efter den anden underviste jeg i templet, uden at I pågreb mig. 56 Men alt, hvad der sker her, er blot en opfyldelse af, hvad profeterne har sagt!”

Da flygtede alle disciplene.

Jesus i forhør hos de jødiske ledere

57 De, der havde pågrebet Jesus, førte ham til ypperstepræsten Kajfas’ hus, hvor de skriftlærde og de øvrige jødiske ledere var forsamlede. 58 Peter fulgte efter på afstand og vovede sig helt ind i gården til ypperstepræstens hus. Her satte han sig blandt vagterne for at se, hvad det ville ende med.

59 Inde i huset prøvede det øverste jødiske råd, anført af ypperstepræsterne, at finde noget, de kunne anklage Jesus for. De ville have ham dømt til døden, men manglede beviser. 60 Selv om mange falske vidner blev ført frem, fandt de ingen holdbare anklager. Til sidst trådte to mænd frem og erklærede: 61 „Den mand har sagt, at han er i stand til at ødelægge Guds tempel og bygge det op igen inden tre dage!”

62 Så rejste ypperstepræsten sig. „Du har hørt anklagerne imod dig,” sagde han til Jesus. „Hvad har du at sige til dit forsvar?” 63 Men Jesus forholdt sig tavs. Så sagde ypperstepræsten til ham: „Jeg tager dig i ed for den levende Guds ansigt. Sig os, om du er Messias, Guds Søn!”

64 „Ja, det er jeg,” svarede Jesus. „Og det siger jeg jer: Engang skal I se Menneskesønnen sidde ved Den almægtige Guds højre side, og I skal se ham komme igen på himlens skyer.”

65 Da rev ypperstepræsten sin kjortel i stykker og råbte: „Han har hånet Gud! Hvad skal vi med flere vidner? I hørte selv, hvad han sagde. 66 Hvad mener I andre?”

„Han er skyldig!” råbte de. „Han skal dø!”

67-68 Så spyttede de ham i ansigtet og slog løs på ham med knyttede næver. Nogle slog ham med stokke og råbte: „Lad os se dine evner som profet, Messias! Hvem var det, der slog dig nu?”

Peter nægter at kendes ved Jesus

69 Mens det her foregik inde i huset, sad Peter nede i gården. På et tidspunkt kom en pige hen til ham. „Du var også sammen med Jesus fra Galilæa,” sagde hun.

70 Peter benægtede det højlydt: „Jeg aner ikke, hvad du taler om!”

71 Derefter gik han ud i portrummet. Men her fik en anden pige øje på ham. „Den mand var sammen med Jesus fra Nazaret,” sagde hun til dem, der stod rundt omkring.

72 „Nej, jeg sværger på, at jeg ikke kender den mand!” svarede Peter.

73 Folk begyndte nu at stimle sammen om ham: „Jo, du er bestemt en af dem!” sagde de. „Din dialekt afslører, hvor du kommer fra.”

74 Peter benægtede endnu en gang og sagde: „Jeg sværger på, at jeg overhovedet ikke kender den mand!” I det samme galede en hane.

75 Da huskede Peter, at Jesus havde sagt: „Inden hanen galer, vil du tre gange nægte at kendes ved mig.” Straks gik han udenfor og brast i en fortvivlet gråd.

Notas al pie

 1. 26,2 Kronologien over ugens begivenheder er omdiskuteret. Det her er sandsynligvis tirsdag aften, hvor Jesus underviste sine disciple på Olivenbjerget.
 2. 26,6 Jesus var indbudt af en velstående mand i Betania, som tidligere havde været spedalsk, men nu var helbredt. I de finere huse lå man under måltidet rundt omkring et lavt bord, hvilende på siden og støttet af puder, således at fødderne vendte udad, bort fra bordet. Jesus holdt sig åbenbart i ro om onsdagen i Betania.
 3. 26,17 Teksten siger egentlig „de usyrnede brøds fest”, men dette navn bruges her samlet for de to fester: Selve påskedagen, som falder på den 14. nisan, hvor lammet slagtes, og den efterfølgende, ugelange usyrnede brøds fest.
 4. 26,28 Flere af de ældste og mindre pålidelige håndskrifter mangler ordet „nye”.
 5. 26,30 Der var faste traditioner for påskeritualet, inklusive den afsluttende lovsang, som er fra Sl. 115–118.
 6. 26,31 Zak. 13,7.
 7. 26,50 Den græske tekst er meget kortfattet her. En mere ordret oversættelse er: „Ven, er det det her, du er kommet for?” Jesus sætter fokus på det bedrag, Judas udfører ved at kalde Jesus for Mester og give ham et kys på kinden, som om de var nære venner. Han giver Judas en chance for at erkende sin svigten og søge forsoning. Oversættelsen her svarer nogenlunde til den danske oversættelse fra 1907: „Ven, hvorfor kommer du her?”

New Living Translation

Matthew 26

The Plot to Kill Jesus

1When Jesus had finished saying all these things, he said to his disciples, “As you know, Passover begins in two days, and the Son of Man[a] will be handed over to be crucified.”

At that same time the leading priests and elders were meeting at the residence of Caiaphas, the high priest, plotting how to capture Jesus secretly and kill him. “But not during the Passover celebration,” they agreed, “or the people may riot.”

Jesus Anointed at Bethany

Meanwhile, Jesus was in Bethany at the home of Simon, a man who had previously had leprosy. While he was eating,[b] a woman came in with a beautiful alabaster jar of expensive perfume and poured it over his head.

The disciples were indignant when they saw this. “What a waste!” they said. “It could have been sold for a high price and the money given to the poor.”

10 But Jesus, aware of this, replied, “Why criticize this woman for doing such a good thing to me? 11 You will always have the poor among you, but you will not always have me. 12 She has poured this perfume on me to prepare my body for burial. 13 I tell you the truth, wherever the Good News is preached throughout the world, this woman’s deed will be remembered and discussed.”

Judas Agrees to Betray Jesus

14 Then Judas Iscariot, one of the twelve disciples, went to the leading priests 15 and asked, “How much will you pay me to betray Jesus to you?” And they gave him thirty pieces of silver. 16 From that time on, Judas began looking for an opportunity to betray Jesus.

The Last Supper

17 On the first day of the Festival of Unleavened Bread, the disciples came to Jesus and asked, “Where do you want us to prepare the Passover meal for you?”

18 “As you go into the city,” he told them, “you will see a certain man. Tell him, ‘The Teacher says: My time has come, and I will eat the Passover meal with my disciples at your house.’” 19 So the disciples did as Jesus told them and prepared the Passover meal there.

20 When it was evening, Jesus sat down at the table[c] with the Twelve. 21 While they were eating, he said, “I tell you the truth, one of you will betray me.”

22 Greatly distressed, each one asked in turn, “Am I the one, Lord?”

23 He replied, “One of you who has just eaten from this bowl with me will betray me. 24 For the Son of Man must die, as the Scriptures declared long ago. But how terrible it will be for the one who betrays him. It would be far better for that man if he had never been born!”

25 Judas, the one who would betray him, also asked, “Rabbi, am I the one?”

And Jesus told him, “You have said it.”

26 As they were eating, Jesus took some bread and blessed it. Then he broke it in pieces and gave it to the disciples, saying, “Take this and eat it, for this is my body.”

27 And he took a cup of wine and gave thanks to God for it. He gave it to them and said, “Each of you drink from it, 28 for this is my blood, which confirms the covenant[d] between God and his people. It is poured out as a sacrifice to forgive the sins of many. 29 Mark my words—I will not drink wine again until the day I drink it new with you in my Father’s Kingdom.”

30 Then they sang a hymn and went out to the Mount of Olives.

Jesus Predicts Peter’s Denial

31 On the way, Jesus told them, “Tonight all of you will desert me. For the Scriptures say,

‘God will strike[e] the Shepherd,
    and the sheep of the flock will be scattered.’

32 But after I have been raised from the dead, I will go ahead of you to Galilee and meet you there.”

33 Peter declared, “Even if everyone else deserts you, I will never desert you.”

34 Jesus replied, “I tell you the truth, Peter—this very night, before the rooster crows, you will deny three times that you even know me.”

35 “No!” Peter insisted. “Even if I have to die with you, I will never deny you!” And all the other disciples vowed the same.

Jesus Prays in Gethsemane

36 Then Jesus went with them to the olive grove called Gethsemane, and he said, “Sit here while I go over there to pray.” 37 He took Peter and Zebedee’s two sons, James and John, and he became anguished and distressed. 38 He told them, “My soul is crushed with grief to the point of death. Stay here and keep watch with me.”

39 He went on a little farther and bowed with his face to the ground, praying, “My Father! If it is possible, let this cup of suffering be taken away from me. Yet I want your will to be done, not mine.”

40 Then he returned to the disciples and found them asleep. He said to Peter, “Couldn’t you watch with me even one hour? 41 Keep watch and pray, so that you will not give in to temptation. For the spirit is willing, but the body is weak!”

42 Then Jesus left them a second time and prayed, “My Father! If this cup cannot be taken away[f] unless I drink it, your will be done.” 43 When he returned to them again, he found them sleeping, for they couldn’t keep their eyes open.

44 So he went to pray a third time, saying the same things again. 45 Then he came to the disciples and said, “Go ahead and sleep. Have your rest. But look—the time has come. The Son of Man is betrayed into the hands of sinners. 46 Up, let’s be going. Look, my betrayer is here!”

Jesus Is Betrayed and Arrested

47 And even as Jesus said this, Judas, one of the twelve disciples, arrived with a crowd of men armed with swords and clubs. They had been sent by the leading priests and elders of the people. 48 The traitor, Judas, had given them a prearranged signal: “You will know which one to arrest when I greet him with a kiss.” 49 So Judas came straight to Jesus. “Greetings, Rabbi!” he exclaimed and gave him the kiss.

50 Jesus said, “My friend, go ahead and do what you have come for.”

Then the others grabbed Jesus and arrested him. 51 But one of the men with Jesus pulled out his sword and struck the high priest’s slave, slashing off his ear.

52 “Put away your sword,” Jesus told him. “Those who use the sword will die by the sword. 53 Don’t you realize that I could ask my Father for thousands[g] of angels to protect us, and he would send them instantly? 54 But if I did, how would the Scriptures be fulfilled that describe what must happen now?”

55 Then Jesus said to the crowd, “Am I some dangerous revolutionary, that you come with swords and clubs to arrest me? Why didn’t you arrest me in the Temple? I was there teaching every day. 56 But this is all happening to fulfill the words of the prophets as recorded in the Scriptures.” At that point, all the disciples deserted him and fled.

Jesus before the Council

57 Then the people who had arrested Jesus led him to the home of Caiaphas, the high priest, where the teachers of religious law and the elders had gathered. 58 Meanwhile, Peter followed him at a distance and came to the high priest’s courtyard. He went in and sat with the guards and waited to see how it would all end.

59 Inside, the leading priests and the entire high council[h] were trying to find witnesses who would lie about Jesus, so they could put him to death. 60 But even though they found many who agreed to give false witness, they could not use anyone’s testimony. Finally, two men came forward 61 who declared, “This man said, ‘I am able to destroy the Temple of God and rebuild it in three days.’”

62 Then the high priest stood up and said to Jesus, “Well, aren’t you going to answer these charges? What do you have to say for yourself?” 63 But Jesus remained silent. Then the high priest said to him, “I demand in the name of the living God—tell us if you are the Messiah, the Son of God.”

64 Jesus replied, “You have said it. And in the future you will see the Son of Man seated in the place of power at God’s right hand[i] and coming on the clouds of heaven.”[j]

65 Then the high priest tore his clothing to show his horror and said, “Blasphemy! Why do we need other witnesses? You have all heard his blasphemy. 66 What is your verdict?”

“Guilty!” they shouted. “He deserves to die!”

67 Then they began to spit in Jesus’ face and beat him with their fists. And some slapped him, 68 jeering, “Prophesy to us, you Messiah! Who hit you that time?”

Peter Denies Jesus

69 Meanwhile, Peter was sitting outside in the courtyard. A servant girl came over and said to him, “You were one of those with Jesus the Galilean.”

70 But Peter denied it in front of everyone. “I don’t know what you’re talking about,” he said.

71 Later, out by the gate, another servant girl noticed him and said to those standing around, “This man was with Jesus of Nazareth.[k]

72 Again Peter denied it, this time with an oath. “I don’t even know the man,” he said.

73 A little later some of the other bystanders came over to Peter and said, “You must be one of them; we can tell by your Galilean accent.”

74 Peter swore, “A curse on me if I’m lying—I don’t know the man!” And immediately the rooster crowed.

75 Suddenly, Jesus’ words flashed through Peter’s mind: “Before the rooster crows, you will deny three times that you even know me.” And he went away, weeping bitterly.

Notas al pie

 1. 26:2 “Son of Man” is a title Jesus used for himself.
 2. 26:7 Or reclining.
 3. 26:20 Or Jesus reclined.
 4. 26:28 Some manuscripts read the new covenant.
 5. 26:31 Greek I will strike. Zech 13:7.
 6. 26:42 Greek If this cannot pass.
 7. 26:53 Greek twelve legions.
 8. 26:59 Greek the Sanhedrin.
 9. 26:64a Greek seated at the right hand of the power. See Ps 110:1.
 10. 26:64b See Dan 7:13.
 11. 26:71 Or Jesus the Nazarene.