Bibelen på hverdagsdansk

Matthæus 24

Jesus forudsiger templets ødelæggelse

1Da Jesus var på vej væk fra templet sammen med disciplene, gjorde de ham opmærksom på templets smukke bygninger. „Ja, det ser smukt ud,” sagde Jesus. „Men det siger jeg jer: Det hele vil blive jævnet med jorden.”

Jesus advarer om krige, katastrofer og forfølgelser

Da de var nået over på Olivenbjerget, satte Jesus sig ned. Han var alene sammen med disciplene, som sluttede kreds om ham og spurgte: „Hvornår vil det med templet ske? Hvad er tegnet på, at du kommer, og det bliver verdens ende?”

Jesus svarede: „Lad ikke nogen vildlede jer. Mange vil komme og påstå, at de er Messias, og de vil føre mange mennesker på vildspor. I vil høre om uro og krigshandlinger rundt omkring, men lad det ikke skræmme jer. Den slags er uundgåeligt, men det er endnu ikke afslutningen. Folk og nationer vil bekrige hinanden, og mange steder bliver der hungersnød og jordskælv. Men det er kun som de første veer inden en fødsel.

I vil blive forfulgt, og mange vil blive dræbt. I vil blive hadet af alle folkeslag, fordi I hører mig til. 10 Mange vil derfor opgive troen og endda forråde og hade hinanden. 11 Mange falske profeter vil dukke op, og de vil føre mange vild. 12 Efterhånden som ondskaben breder sig, vil kærligheden blive kold hos mange. 13 Men de, der holder ud indtil det sidste, skal blive frelst. 14 Og glædesbudskabet om Guds rige skal forkyndes i hele verden, så alle folkeslag kommer til at høre det—og så vil afslutningen komme.

Jerusalems ødelæggelse

15 Når I ser ‚den afskyelige ødelægger’, som profeten Daniel[a] taler om, stå i helligdommen,” (må de, der læser det, forstå alvoren i det) 16 „så skal de, der er i Judæa, flygte op i bjergene. 17 De, der opholder sig uden for deres hus, skal ikke løbe ind for at pakke deres ting, 18 og de, der arbejder i marken, skal ikke løbe hjem for at hente deres overtøj. 19 Ve de kvinder, der på det tidspunkt er gravide, og ve de mødre, der har små børn, som skal ammes. 20 Bed til Gud om, at jeres flugt ikke kommer til at ske om vinteren, og at den ikke falder på en sabbat. 21 For det bliver så forfærdeligt, som det ikke har været siden verdens begyndelse og heller aldrig vil blive igen. 22 Hvis ikke Gud afkortede den periode, ville intet menneske overleve. Men nu bliver den afkortet for de udvalgtes skyld.

Falske profeter

23 Hvis der kommer nogen og fortæller jer, at Messias er kommet og befinder sig her eller der—så tro ikke på det. 24 Der vil komme falske profeter og folk, der hævder at være Messias, og de vil gøre store mirakler for—om muligt—at vildlede endog Guds udvalgte. 25 Nu har jeg advaret jer!

26 Hvis nogen kommer og siger: ‚Se, Messias er ude i ødemarken!’ så lad være med at tage derud. Eller hvis de siger, at han skjuler sig på et bestemt sted, så lad være med at tro det. 27 For når Menneskesønnen kommer, så bliver det som lynet, der oplyser himlen fra øst til vest.

28 Hvor gribbene samles, der er ådslet.[b]

Tegnene på, at Jesus snart kommer igen

29 Efter den tids frygtelige trængsler vil solen pludselig blive formørket og månen holde op med at skinne. Stjernerne vil falde ned fra deres positioner og himlens kræfter komme ud af balance.[c] 30 Tegnet på Menneskesønnens komme vil derefter vise sig på himlen, og alle jordens folkeslag vil jamre højlydt, når de ser Menneskesønnen komme på himlens skyer med kraft og megen herlighed.[d] 31 Da vil jeg sende mine engle ud under gjaldende trompetfanfarer for at samle mine udvalgte fra alle fire verdenshjørner, fra jordens og himlens yderste grænser.

32 Lad mig bruge figentræet som billede. Når de nye skud bryder frem, og bladene folder sig ud, så ved I, at sommeren er på vej. 33 På samme måde kan I vide, at jeg er lige på trapperne, når I ser disse ting ske. 34 Det siger jeg jer: Mit udvalgte folk skal ikke forgå, selv om alt det her vil ske.[e] 35 Himlen og jorden skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå.

Vær altid parat

36 Ingen kender dagen eller tidspunktet, hvornår det vil ske, ikke engang Guds engle, end ikke jeg selv. Kun Faderen ved det. 37 Som det gik i Noas dage, skal det gå ved Menneskesønnens komme. 38 Dengang fortsatte de med deres fester og bryllupper, lige til Noa gik ind i arken. 39 Folk forstod ikke, hvad der ventede dem. Det gik ikke op for dem, før vandmasserne kom og skyllede dem alle bort. Sådan bliver det ved mit komme. 40 To mænd vil arbejde sammen i marken, den ene bliver taget med, den anden bliver ladt tilbage. 41 To kvinder vil arbejde sammen i huset, den ene bliver taget med, den anden bliver ladt tilbage.

42 Derfor skal I altid være parate, for I ved ikke, hvornår jeres Herre kommer tilbage. 43 I ved, at hvis en husejer havde fået at vide, hvornår tyven ville komme, så ville han have holdt vagt for at forhindre indbruddet. 44 Sådan skal I være parate, for Menneskesønnen kommer på et tidspunkt, I ikke regner med.

45 En klog og god forvalter passer sin herres ejendom godt og sørger for, at alle de øvrige tjenere får noget at spise til rette tid. 46 Lykkelig den forvalter, som trofast er i gang med at udføre sit arbejde, når hans herre vender tilbage. 47 Det siger jeg jer: Hans herre vil give ham ansvaret for alt, hvad han ejer.

48 En dårlig forvalter tænker derimod: ‚Det varer nok længe, inden min herre viser sig.’ 49 Derfor har han ingen skrupler ved at mishandle sine medtjenere og bruge tiden til at feste med sine venner. 50 Når så hans herre kommer på et uventet tidspunkt, 51 bliver forvalteren hårdt straffet og kommer til at dele skæbne med hyklerne. Dér, hvor de kommer hen, er der gråd og stor fortvivlelse.”

Notas al pie

 1. 24,15 En hentydning til Daniels profetiske syn i Dan. 9,27; 11,31f; 12,11.
 2. 24,28 Selvom man ikke kan se ådslet, afslører de kredsende gribbe, hvor det er. Det er et ordsprog, som sikkert betyder, at når Jesus kommer igen, vil der være tegn, som på lang afstand gør det klart.
 3. 24,29 Jf. Es. 13,10 og 34,4.
 4. 24,30 Jf. Dan. 7,13.
 5. 24,34 Ordret siger teksten: „Denne gruppe mennesker skal ikke forgå, imens alle disse ting foregår”. Ud fra sammenhængen må det formodes, at den gruppe mennesker, der er tale om, er dem, der holder fast ved Jesu ord, jf. næste vers.

New Living Translation

Matthew 24

Jesus Speaks about the Future

1As Jesus was leaving the Temple grounds, his disciples pointed out to him the various Temple buildings. But he responded, “Do you see all these buildings? I tell you the truth, they will be completely demolished. Not one stone will be left on top of another!”

Later, Jesus sat on the Mount of Olives. His disciples came to him privately and said, “Tell us, when will all this happen? What sign will signal your return and the end of the world?[a]

Jesus told them, “Don’t let anyone mislead you, for many will come in my name, claiming, ‘I am the Messiah.’ They will deceive many. And you will hear of wars and threats of wars, but don’t panic. Yes, these things must take place, but the end won’t follow immediately. Nation will go to war against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in many parts of the world. But all this is only the first of the birth pains, with more to come.

“Then you will be arrested, persecuted, and killed. You will be hated all over the world because you are my followers.[b] 10 And many will turn away from me and betray and hate each other. 11 And many false prophets will appear and will deceive many people. 12 Sin will be rampant everywhere, and the love of many will grow cold. 13 But the one who endures to the end will be saved. 14 And the Good News about the Kingdom will be preached throughout the whole world, so that all nations[c] will hear it; and then the end will come.

15 “The day is coming when you will see what Daniel the prophet spoke about—the sacrilegious object that causes desecration[d] standing in the Holy Place.” (Reader, pay attention!) 16 “Then those in Judea must flee to the hills. 17 A person out on the deck of a roof must not go down into the house to pack. 18 A person out in the field must not return even to get a coat. 19 How terrible it will be for pregnant women and for nursing mothers in those days. 20 And pray that your flight will not be in winter or on the Sabbath. 21 For there will be greater anguish than at any time since the world began. And it will never be so great again. 22 In fact, unless that time of calamity is shortened, not a single person will survive. But it will be shortened for the sake of God’s chosen ones.

23 “Then if anyone tells you, ‘Look, here is the Messiah,’ or ‘There he is,’ don’t believe it. 24 For false messiahs and false prophets will rise up and perform great signs and wonders so as to deceive, if possible, even God’s chosen ones. 25 See, I have warned you about this ahead of time.

26 “So if someone tells you, ‘Look, the Messiah is out in the desert,’ don’t bother to go and look. Or, ‘Look, he is hiding here,’ don’t believe it! 27 For as the lightning flashes in the east and shines to the west, so it will be when the Son of Man[e] comes. 28 Just as the gathering of vultures shows there is a carcass nearby, so these signs indicate that the end is near.[f]

29 “Immediately after the anguish of those days,

the sun will be darkened,
    the moon will give no light,
the stars will fall from the sky,
    and the powers in the heavens will be shaken.[g]

30 And then at last, the sign that the Son of Man is coming will appear in the heavens, and there will be deep mourning among all the peoples of the earth. And they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory.[h] 31 And he will send out his angels with the mighty blast of a trumpet, and they will gather his chosen ones from all over the world[i]—from the farthest ends of the earth and heaven.

32 “Now learn a lesson from the fig tree. When its branches bud and its leaves begin to sprout, you know that summer is near. 33 In the same way, when you see all these things, you can know his return is very near, right at the door. 34 I tell you the truth, this generation[j] will not pass from the scene until all these things take place. 35 Heaven and earth will disappear, but my words will never disappear.

36 “However, no one knows the day or hour when these things will happen, not even the angels in heaven or the Son himself.[k] Only the Father knows.

37 “When the Son of Man returns, it will be like it was in Noah’s day. 38 In those days before the flood, the people were enjoying banquets and parties and weddings right up to the time Noah entered his boat. 39 People didn’t realize what was going to happen until the flood came and swept them all away. That is the way it will be when the Son of Man comes.

40 “Two men will be working together in the field; one will be taken, the other left. 41 Two women will be grinding flour at the mill; one will be taken, the other left.

42 “So you, too, must keep watch! For you don’t know what day your Lord is coming. 43 Understand this: If a homeowner knew exactly when a burglar was coming, he would keep watch and not permit his house to be broken into. 44 You also must be ready all the time, for the Son of Man will come when least expected.

45 “A faithful, sensible servant is one to whom the master can give the responsibility of managing his other household servants and feeding them. 46 If the master returns and finds that the servant has done a good job, there will be a reward. 47 I tell you the truth, the master will put that servant in charge of all he owns. 48 But what if the servant is evil and thinks, ‘My master won’t be back for a while,’ 49 and he begins beating the other servants, partying, and getting drunk? 50 The master will return unannounced and unexpected, 51 and he will cut the servant to pieces and assign him a place with the hypocrites. In that place there will be weeping and gnashing of teeth.

Notas al pie

 1. 24:3 Or the age?
 2. 24:9 Greek on account of my name.
 3. 24:14 Or all peoples.
 4. 24:15 Greek the abomination of desolation. See Dan 9:27; 11:31; 12:11.
 5. 24:27 “Son of Man” is a title Jesus used for himself.
 6. 24:28 Greek Wherever the carcass is, the vultures gather.
 7. 24:29 See Isa 13:10; 34:4; Joel 2:10.
 8. 24:30 See Dan 7:13.
 9. 24:31 Greek from the four winds.
 10. 24:34 Or this age, or this nation.
 11. 24:36 Some manuscripts do not include or the Son himself.