Bibelen på hverdagsdansk

Matthæus 18

Den største er den, som vil tjene

1Kort efter kom disciplene med et spørgsmål til Jesus: „Hvem er den største i Guds rige?” Jesus kaldte da på et lille barn og stillede det midt i kredsen. Så sagde han: „Det siger jeg jer: Hvis ikke I ændrer jeres måde at tænke på og bliver som små børn, kommer I slet ikke ind i Guds rige. Den, der ydmyger sig og bliver som barnet her, er den største i Guds rige. Og den, der accepterer et sådant lille barn, fordi det hører mig til, accepterer i virkeligheden mig.

Fristelser, som fører til fortabelse

Men hvis nogen ødelægger troen hos en af de små, der har tillid til mig, var det bedre for det menneske, om det blev kastet i havet med en møllesten om halsen. Ak, hvilken elendig verden, som får mennesker til at miste troen! Fristelser er ganske vist uundgåelige, men ve det menneske, der forårsager, at et andet menneske falder fra troen.

Hvis din hånd eller fod er skyld i, at du falder fra troen, så hug den af og kast den fra dig. Det er bedre for dig at gå ind til det evige liv uden din hånd eller fod end at kastes i den evige ild med arme og ben i behold. Hvis dit øje er skyld i, at du falder fra troen, så riv det ud og kast det fra dig. Det er bedre at gå enøjet ind til det evige liv end at ende i Helvedes ild med begge øjne i behold.

Gud ønsker ikke, at nogen går fortabt

10 Pas på, at I ikke ringeagter en af disse små, for det siger jeg jer: De har deres engle i Himlen, og de er altid i min Fars nærhed.[a]

12 Hvis en mand har 100 får, og et af dem kommer på afveje, lader han så ikke de 99 andre blive tilbage på græsgangen for at gå ud og lede efter det, der er forsvundet? 13 Og hvis han så finder det, vil han så ikke glæde sig mere over det ene får end over de 99 derhjemme, som ikke fór vild? 14 Sådan er det også med jeres himmelske Far. Han vil ikke, at en eneste af disse små skal gå fortabt.

Om irettesættelse, udelukkelse af menigheden og enhed i bøn

15 Hvis din ven[b] forsynder sig imod dig,[c] så konfronter ham med det under fire øjne. Hvis han hører på dig og beder om tilgivelse, så har du fået din ven tilbage. 16 Hvis ikke, skal du tage en eller to andre med dig, for enhver sag skal afgøres på to eller tre vidners udsagn. 17 Hvis han stadig ikke vil høre på dig, skal du indbringe sagen for menighedens ledelse. Hvis han heller ikke vil høre på dem, bør du se på ham som en, der står uden for menigheden. 18 Det siger jeg jer: Det, I sætter en stopper for på jorden, er der sat en stopper for i Himlen, og det, I åbner op for på jorden, er der åbnet op for i Himlen.[d] 19 Jeg siger jer også, at hvad som helst to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det vil min Far i Himlen gøre for jer. 20 For hvor to eller tre har fundet sammen om min vilje, der er jeg midt iblandt dem.”

Om tilgivelsens nødvendighed

21 „Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive en, der forsynder sig imod mig?” spurgte Peter. „Er syv gange nok?” 22 „Nej,” svarede Jesus, „lad det være 77 gange![e] 23 Med Guds rige er det nemlig som med en konge, der bad sine embedsmænd om at aflægge regnskab. 24 Den første skyldte ham et millionbeløb.[f] 25 Da han ikke kunne betale sin gæld, gav kongen ordre til, at alt hvad han ejede, skulle beslaglægges, og at han selv, hans kone og hans børn skulle sælges som slaver. 26 Manden faldt på knæ for kongen og bad: ‚Vær tålmodig med mig, så skal jeg nok betale det hele tilbage!’ 27 Så fik kongen ondt af ham, eftergav ham al hans gæld og lod ham gå.

28 Udenfor stødte embedsmanden på en kollega, der skyldte ham et par tusinde.[g] ‚Betal, hvad du skylder mig!’ hvæsede han og greb ham i struben. 29 Kollegaen faldt på knæ for ham. ‚Vær tålmodig med mig,’ bønfaldt han, ‚så skal jeg nok betale!’ 30 Men det ville han ikke høre tale om. Tværtimod fik han kollegaen arresteret og kastet i fængsel, hvor han skulle blive indtil hele gælden var betalt.

31 De andre kollegaer blev meget bedrøvede, da de så, hvad der foregik. De gik straks til kongen og aflagde rapport. 32 Kongen kaldte så embedsmanden ind igen. ‚Din ondskabsfulde slyngel,’ sagde kongen. ‚Her eftergav jeg dig hele din gæld—og det bare fordi du bad mig om det. 33 Burde du så ikke vise andre lidt medfølelse?’ 34 Derefter gav den vrede konge ordre til sine fængselsbetjente om at sætte ham i fængsel, indtil gælden var betalt.

35 Sådan vil min himmelske Far også gøre med jer, hvis I ikke tilgiver hinanden af hele jeres hjerte,” sluttede Jesus.

Notas al pie

 1. 18,10 Nogle håndskrifter har et vers 11, sandsynligvis fra Luk. 19,10: „Menneskesønnen er kommet for at frelse det fortabte.”
 2. 18,15 På græsk: „bror”. Der tænkes nok på en medkristen fra ens omgangskreds.
 3. 18,15 Nogle håndskrifter mangler: „imod dig”.
 4. 18,18 Se noten til 16,19.
 5. 18,22 Med denne hentydning til 1.Mos. 4,24 antyder Jesus, at den næsten grænseløse hævn, man finder i GT, skal afløses af den nye pagts princip om grænseløs tilgivelse. Oversættelsen 70 gange 7 gange er en misforståelse.
 6. 18,24 Ordret: 10.000 talenter. Det er sikkert et symbolsk tal for det største pengebeløb, man dengang kunne forestille sig. Det menes at svare til ca. 200 tons guld. En talent svarer til 6000 denarer, og en denar svarer til en almindelig dagløn.
 7. 18,28 Ordret: 100 denarer. Beløbet her er 600.000 gange mindre end det første beløb.

New Living Translation

Matthew 18

The Greatest in the Kingdom

1About that time the disciples came to Jesus and asked, “Who is greatest in the Kingdom of Heaven?”

Jesus called a little child to him and put the child among them. Then he said, “I tell you the truth, unless you turn from your sins and become like little children, you will never get into the Kingdom of Heaven. So anyone who becomes as humble as this little child is the greatest in the Kingdom of Heaven.

“And anyone who welcomes a little child like this on my behalf[a] is welcoming me. But if you cause one of these little ones who trusts in me to fall into sin, it would be better for you to have a large millstone tied around your neck and be drowned in the depths of the sea.

“What sorrow awaits the world, because it tempts people to sin. Temptations are inevitable, but what sorrow awaits the person who does the tempting. So if your hand or foot causes you to sin, cut it off and throw it away. It’s better to enter eternal life with only one hand or one foot than to be thrown into eternal fire with both of your hands and feet. And if your eye causes you to sin, gouge it out and throw it away. It’s better to enter eternal life with only one eye than to have two eyes and be thrown into the fire of hell.[b]

10 “Beware that you don’t look down on any of these little ones. For I tell you that in heaven their angels are always in the presence of my heavenly Father.[c]

Parable of the Lost Sheep

12 “If a man has a hundred sheep and one of them wanders away, what will he do? Won’t he leave the ninety-nine others on the hills and go out to search for the one that is lost? 13 And if he finds it, I tell you the truth, he will rejoice over it more than over the ninety-nine that didn’t wander away! 14 In the same way, it is not my heavenly Father’s will that even one of these little ones should perish.

Correcting Another Believer

15 “If another believer[d] sins against you,[e] go privately and point out the offense. If the other person listens and confesses it, you have won that person back. 16 But if you are unsuccessful, take one or two others with you and go back again, so that everything you say may be confirmed by two or three witnesses. 17 If the person still refuses to listen, take your case to the church. Then if he or she won’t accept the church’s decision, treat that person as a pagan or a corrupt tax collector.

18 “I tell you the truth, whatever you forbid[f] on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit[g] on earth will be permitted in heaven.

19 “I also tell you this: If two of you agree here on earth concerning anything you ask, my Father in heaven will do it for you. 20 For where two or three gather together as my followers,[h] I am there among them.”

Parable of the Unforgiving Debtor

21 Then Peter came to him and asked, “Lord, how often should I forgive someone[i] who sins against me? Seven times?”

22 “No, not seven times,” Jesus replied, “but seventy times seven![j]

23 “Therefore, the Kingdom of Heaven can be compared to a king who decided to bring his accounts up to date with servants who had borrowed money from him. 24 In the process, one of his debtors was brought in who owed him millions of dollars.[k] 25 He couldn’t pay, so his master ordered that he be sold—along with his wife, his children, and everything he owned—to pay the debt.

26 “But the man fell down before his master and begged him, ‘Please, be patient with me, and I will pay it all.’ 27 Then his master was filled with pity for him, and he released him and forgave his debt.

28 “But when the man left the king, he went to a fellow servant who owed him a few thousand dollars.[l] He grabbed him by the throat and demanded instant payment.

29 “His fellow servant fell down before him and begged for a little more time. ‘Be patient with me, and I will pay it,’ he pleaded. 30 But his creditor wouldn’t wait. He had the man arrested and put in prison until the debt could be paid in full.

31 “When some of the other servants saw this, they were very upset. They went to the king and told him everything that had happened. 32 Then the king called in the man he had forgiven and said, ‘You evil servant! I forgave you that tremendous debt because you pleaded with me. 33 Shouldn’t you have mercy on your fellow servant, just as I had mercy on you?’ 34 Then the angry king sent the man to prison to be tortured until he had paid his entire debt.

35 “That’s what my heavenly Father will do to you if you refuse to forgive your brothers and sisters[m] from your heart.”

Notas al pie

 1. 18:5 Greek in my name.
 2. 18:9 Greek the Gehenna of fire.
 3. 18:10 Some manuscripts add verse 11, And the Son of Man came to save those who are lost. Compare Luke 19:10.
 4. 18:15a Greek If your brother.
 5. 18:15b Some manuscripts do not include against you.
 6. 18:18a Or bind, or lock.
 7. 18:18b Or loose, or open.
 8. 18:20 Greek gather together in my name.
 9. 18:21 Greek my brother.
 10. 18:22 Or seventy-seven times.
 11. 18:24 Greek 10,000 talents [375 tons or 340 metric tons of silver].
 12. 18:28 Greek 100 denarii. A denarius was equivalent to a laborer’s full day’s wage.
 13. 18:35 Greek your brother.