Bibelen på hverdagsdansk

Matthæus 16

De religiøse ledere nægter at tro på Jesus som Messias

1Farisæerne og saddukæerne opsøgte nu Jesus for at stille ham på prøve. De bad ham om at gøre et mirakel som tegn på, at han virkelig var kommet fra Gud. Jesus svarede: „Om aftenen siger I: ‚Det bliver fint vejr i morgen, for himlen er rød.’ Og om morgenen siger I: ‚Det bliver stormvejr i dag, for himlen er både rød og mørk.’ Hvordan vejret bliver, kan I aflæse på himlen—men tidens tegn kan I ikke tyde! Visse mennesker er onde og vantro. De forlanger tegn og undere, før de vil tro. Men de får ikke andet tegn end Jonastegnet.” Så vendte Jesus dem ryggen og sejlede ud på søen igen sammen med sine disciple.

Advarsel mod at følge de religiøse lederes eksempel

Da de var landet på den anden side af søen, kom disciplene i tanke om, at de havde glemt at tage brød med.

„Vær på vagt over for den surdej, der kommer fra farisæerne og saddukæerne,” sagde Jesus. Disciplene snakkede sammen om, at det nok var, fordi de havde glemt at tage brød med.

Jesus var godt klar over, hvad de hviskede sammen om. „Hvor er jeres tro dog lille!” sagde han. „Hvorfor snakker I om, at I ikke har brød med? Har I stadig ingenting forstået? Har I helt glemt de 5000 mennesker, som jeg bespiste med fem brød? Og alle de kurve fulde af brødrester, der blev tilovers? 10 Eller de syv brød til de 4000 og alle de kurve med mad, der blev tilovers? 11 Hvordan kan I så tro, at jeg tænker på, om vi har brød nok? Nej, I skal være på vagt over for farisæernes og saddukæernes surdej.” 12 Så gik det op for dem, at det ikke var den bogstavelige surdej, han advarede dem imod, men farisæernes og saddukæernes lære.

Peters åbenbaring om Jesus som Messias

13 Jesus og disciplene gik nu nordpå til det distrikt, hvor byen Cæsarea Filippi ligger. Så spurgte han dem: „Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?”

14 „Nogle siger, at du er Johannes Døber, der er kommet tilbage fra de døde,” svarede de. „Andre siger, at du er Elias eller Jeremias eller en anden af profeterne, der er genopstået.”

15 „Og hvad siger I? Hvem tror I, at jeg er?”

16 Simon Peter svarede: „Du er Messias, Guds egen Søn!”

17 „Simon, Jonasʼ søn, du er en velsignet mand,” sagde Jesus, „for det har du ikke fra mennesker, men min Far i Himlen har åbenbaret det for dig! 18 Derfor siger jeg til dig: Du skal hedde Peter,[a] og på den klippegrund vil jeg bygge min menighed. Djævelen[b] vil aldrig kunne få magten over den. 19 Jeg vil give dig autoritet i Guds rige. Det, du sætter en stopper for på jorden, er der sat en stopper for i Himlen, og det, du åbner op for på jorden, er der åbnet op for i Himlen.”[c]

20 Derefter advarede han disciplene imod at fortælle nogen, at han var Messias.[d]

Messias som den lidende Frelser

21 Fra da af begyndte Jesus at sige lige ud til sine disciple, at han var nødt til at tage til Jerusalem, at ypperstepræsterne, de skriftlærde og de øvrige jødiske ledere ville udsætte ham for store lidelser, når han kom derhen, at han ville blive slået ihjel, og at han på den tredje dag[e] ville blive oprejst fra de døde.

22 Da trak Peter ham til side og prøvede at tale ham fra det. „Gud vil beskytte dig, Herre,” sagde han. „Det vil aldrig ske for dig.”

23 Men Jesus vendte ryggen til ham og sagde: „Gå væk fra mig, Satan! Du frister mig! Du forstår ikke, hvad der er Guds vilje, men ser det kun fra et menneskeligt synspunkt.”

Det koster dyrt at følge Guds vilje

24 Så sagde Jesus til dem, som fulgte ham: „De, der ønsker at være mine disciple, skal lægge alt deres eget til side og følge mig, også selv om det koster livet.[f] 25 De, der klamrer sig til det jordiske liv, vil miste det himmelske. Men de, der sætter livet til for min skyld, vil få det evige liv. 26 Hvad gavner det et menneske at vinde hele verden, hvis sjælen går fortabt? Findes der noget, der er mere værd end et menneskes sjæl? 27 En dag vil Menneskesønnen komme i sin Fars herlighed sammen med sine engle, og da vil han dømme ethvert menneske efter dets handlinger.”

28 Jesus fortsatte: „Det siger jeg jer: Nogle af jer, der står her, skal ikke dø, før I har set Menneskesønnen komme med sit herredømme!”

Notas al pie

 1. 16,18 På græsk er der et ordspil mellem navnet Petros og ordet for klippegrund, som er petra. Det var almindeligt at bygge en fæstning på toppen af en klippe, og en sådan fæstning var nærmest uindtagelig. Jesus tænker specielt på billedet med at bygge sit liv på klippegrund, dvs. at høre Guds stemme og handle derefter, jf. Matt. 7,15-27 og noten til 7,25.
 2. 16,18 Teksten siger ordret „dødsrigets porte”. Datidens byråd samledes i byporten til rådslagning og planlægning. Dødsriget hentyder her sikkert til Djævelen og hans dæmoner. På trods af alle Djævelens snigløb og onde anslag, vil han ikke kunne besejre den sande Guds menighed, som er bygget på Abrahams klippegrund, der betegner lydighed og tro.
 3. 16,19 Mere ordret står der: „Hvad du binder på jorden, vil være blevet bundet i Himlen, og hvad du løser på jorden, vil være blevet løst i Himlen.” Ordene „binde” og „løse” finder vi i den hebraiske tekst i Es. 22,22. At „løse” betyder på hebraisk at give tilladelse til eller give frihed til at gøre. At „binde” er det modsatte, nemlig at forbyde noget eller sætte en stopper for noget. For eksempel kan en mor sige til sit barn: „Køleskabet er bundet” i betydningen: „Du har ikke lov til at åbne det eller tage noget fra det.” Siger man „køleskabet er løst” betyder det tilsvarende, at der er fri adgang. Ordene blev ofte brugt, når rabbinerne skulle afgøre, om noget var tilladt eller forbudt ifølge Toraen. Der er altså tale om autoritative beslutninger i den nye menighed. ApG. 15 har et kendt eksempel på den slags beslutninger.
 4. 16,20 Det skyldtes nok, at folk havde de forkerte, politiske forventninger knyttet til navnet Messias, og Jesus ønskede ikke at blive tvunget til at være nogen politisk frelser. Efter at Jesus var død og genopstået, skulle disciplene netop forkynde Jesus som Messias, men i den åndelige betydning.
 5. 16,21 Selv om det ville være mere klart på dansk at oversætte „på den tredje dag” med „to dage efter”, har vi valgt at fastholde „den tredje dag”. Hvis fredag er den første dag, vil søndag være den tredje dag.
 6. 16,24 Mere ordret: „tage sit kors op.” Se noten til Matt. 10,38.

New American Standard Bible

Matthew 16

Pharisees Test Jesus

1The Pharisees and Sadducees came up, and testing Jesus, they asked Him to show them a [a]sign from heaven. But He replied to them, [b]When it is evening, you say, ‘It will be fair weather, for the sky is red.’ And in the morning, ‘There will be a storm today, for the sky is red and threatening.’ Do you know how to discern the [c]appearance of the sky, but cannot discern the signs of the times? An evil and adulterous generation seeks after a [d]sign; and a [e]sign will not be given it, except the sign of Jonah.” And He left them and went away.

And the disciples came to the other side of the sea, but they had forgotten to bring any bread. And Jesus said to them, “Watch out and beware of the [f]leaven of the Pharisees and Sadducees.” They began to discuss this among themselves, saying, “He said that because we did not bring any bread.” But Jesus, aware of this, said, “You men of little faith, why do you discuss among yourselves that you have no bread? Do you not yet understand or remember the five loaves of the five thousand, and how many baskets full you picked up? 10 Or the seven loaves of the four thousand, and how many large baskets full you picked up? 11 How is it that you do not understand that I did not speak to you concerning bread? But beware of the [g]leaven of the Pharisees and Sadducees.” 12 Then they understood that He did not say to beware of the leaven of bread, but of the teaching of the Pharisees and Sadducees.

Peter’s Confession of Christ

13 Now when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, He was asking His disciples, “Who do people say that the Son of Man is?” 14 And they said, “Some say John the Baptist; and others, [h]Elijah; but still others, [i]Jeremiah, or one of the prophets.” 15 He *said to them, “But who do you say that I am?” 16 Simon Peter answered, “You are [j]the Christ, the Son of the living God.” 17 And Jesus said to him, “Blessed are you, Simon [k]Barjona, because flesh and blood did not reveal this to you, but My Father who is in heaven. 18 I also say to you that you are [l]Peter, and upon this [m]rock I will build My church; and the gates of Hades will not overpower it. 19 I will give you the keys of the kingdom of heaven; and whatever you bind on earth [n]shall have been bound in heaven, and whatever you loose on earth [o]shall have been loosed in heaven.” 20 Then He [p]warned the disciples that they should tell no one that He was [q]the Christ.

Jesus Foretells His Death

21 From that time [r]Jesus began to show His disciples that He must go to Jerusalem, and suffer many things from the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be raised up on the third day. 22 Peter took Him aside and began to rebuke Him, saying, “[s]God forbid it, Lord! This shall never [t]happen to You.” 23 But He turned and said to Peter, “Get behind Me, Satan! You are a stumbling block to Me; for you are not setting your mind on [u]God’s interests, but man’s.”

Discipleship Is Costly

24 Then Jesus said to His disciples, “If anyone wishes to come after Me, he must deny himself, and take up his cross and follow Me. 25 For whoever wishes to save his [v]life will lose it; but whoever loses his [w]life for My sake will find it. 26 For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what will a man give in exchange for his soul? 27 For the Son of Man is going to come in the glory of His Father with His angels, and will then [x]repay every man according to his [y]deeds.

28 “Truly I say to you, there are some of those who are standing here who will not taste death until they see the Son of Man coming in His kingdom.”

Notas al pie

 1. Matthew 16:1 Or attesting miracle
 2. Matthew 16:2 Early mss do not contain the rest of v 2 and v 3
 3. Matthew 16:3 Lit face
 4. Matthew 16:4 Or attesting miracle
 5. Matthew 16:4 Or attesting miracle
 6. Matthew 16:6 Or yeast
 7. Matthew 16:11 Or yeast
 8. Matthew 16:14 Gr Elias
 9. Matthew 16:14 Gr Jeremias
 10. Matthew 16:16 I.e. the Messiah
 11. Matthew 16:17 I.e. son of Jonah
 12. Matthew 16:18 Gr Petros, a stone
 13. Matthew 16:18 Gr petra, large rock; bed-rock
 14. Matthew 16:19 Gr estai dedemenon, fut. pft. pass.
 15. Matthew 16:19 Gr estai lelumenon, fut. pft. pass.
 16. Matthew 16:20 Or strictly admonished
 17. Matthew 16:20 I.e. the Messiah
 18. Matthew 16:21 Two early mss read Jesus Christ
 19. Matthew 16:22 Lit (God be) merciful to You
 20. Matthew 16:22 Lit be
 21. Matthew 16:23 Lit the things of God
 22. Matthew 16:25 Or soul
 23. Matthew 16:25 Or soul
 24. Matthew 16:27 Or recompense
 25. Matthew 16:27 Lit doing