Bibelen på hverdagsdansk

Matthæus 11

Johannes Døber kommer i tvivl, om Jesus er Messias

1Efter at Jesus havde instrueret og udsendt sine 12 disciple, gik han selv videre til de omliggende byer for at undervise folk og forkynde de gode nyheder.

I sin fængselscelle hørte Johannes Døber om, hvad Jesus gik rundt og gjorde. Han sendte derfor sine disciple hen for at spørge ham: „Er du den Messias, vi har ventet på så længe, eller skal vi vente en anden?”

Jesus sagde til dem: „Gå tilbage til Johannes og fortæl ham, hvad I selv har set og hørt: Blinde får deres syn, lamme går omkring, spedalske bliver helbredt, døve får hørelsen, døde bliver levende, og der forkyndes godt nyt for dem, som erkender deres behov for hjælp.[a] Sig til ham: Velsignede er de, som ikke mister troen på mig.”

Jesus taler om Johannes som profet

Da Johannes Døbers disciple var gået, begyndte Jesus at tale om ham til folkeskaren. Han sagde: „Dengang I tog ud i ødemarken for at lytte til Johannes, hvad så I? Et siv, der svajede hid og did for vinden? Nej, vel? En mand klædt på som en fyrste? Nej, den slags folk bliver i deres paladser. Var det for at møde en profet fra Gud? Ja, men ikke bare en almindelig profet. 10 For Johannes er den mand, om hvem der er skrevet:

‚Jeg vil sende min udsending foran dig.
    Han skal berede vejen for dig.’[b]

11 Det siger jeg jer: Ingen af profeterne har haft en opgave, der var mere betydningsfuld end den, Johannes har haft. Men selv den mest ubetydelige i Guds nye rige er større end ham.

Både Johannes og Jesus har mødt megen modstand

12 Lige fra Johannes begyndte sit virke, har Guds rige mødt voldsom modstand, og modstanderne søger at komme det til livs.[c] 13 Både Toraen[d] og alle profeterne til og med Johannes har profeteret om Guds rige. 14 Og hvis I ellers vil tro det, så er Johannes den profet, som det er forudsagt skulle komme lige før Messias. 15 Lad dem høre, som har øre.

16 Hvordan skal jeg beskrive den slags mennesker?[e] Forestil jer nogle børn, der sidder på torvet og råber til deres kammerater: 17 ‚Vi spillede på fløjte for jer, men I ville ikke være med til at synge og danse. Vi spillede sørgesange, men I ville heller ikke være med til at sørge.’

18 Sådan har folk også reageret over for Johannes Døber og mig. Johannes levede et liv i afholdenhed uden fester, og folk sagde om ham: ‚Årh, han er ikke rigtig klog!’ 19 Derefter kom Menneskesønnen, som både spiser god mad og drikker vin, og folk siger om mig: ‚Sikken en ædedolk og drukkenbolt. Tænk, han er ven med de værste syndere!’ Nuvel, Guds visdom erfares af dem, som følger den.”

Dommen over de byer, som har forkastet Jesus

20 Derefter begyndte Jesus at anklage de byer, hvis indbyggere ikke havde vendt sig til Gud på trods af alle de undere, de havde set ham gøre: 21 „Ve dig, Horazin! Ve dig, Betsajda! Hvis de undere, som jeg udførte i jeres gader, var sket i Tyrus og Sidon, så ville de for længe siden have angret deres ondskab. 22 Det siger jeg jer: Tyrus og Sidon vil slippe billigere på dommens dag end jer. 23 Og du, Kapernaum, mon du skal ophøjes til Himlen? Nej, du skal sendes i dødsriget, for hvis de undere, jeg udførte i dine gader, var sket i Sodoma, så havde den by eksisteret den dag i dag. 24 Men nu skal Sodoma slippe lettere på dommens dag end dig.”

Jesus indbyder de trætte og overbebyrdede

25 Derefter udbrød Jesus: „Jeg priser dig Far, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult det her for de selvkloge og overlegne. I stedet har du åbenbaret det for de ydmyge. 26 Ja, Far, det var din vilje, at det skulle være sådan.”

27 Så fortsatte han: „Alt, hvad jeg har, det har jeg fået fra min himmelske Far. Han alene kender mig fuldt ud, og jeg alene kender ham fuldt ud. Men den, som jeg åbenbarer Faderen for, får også lov at kende ham.

28 Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og er tynget ned af byrder—og jeg vil give jer hvile. 29 Tag imod det åg, som jeg lægger på jer, og tag ved lære af mig, for jeg er ydmyg og selvopofrende. Så vil I finde ro i sjælen. 30 Mit åg vil hjælpe jer, og min byrde vil føles let.”

Notas al pie

 1. 11,5 Jesus henviser til den kendte profeti om Messias fra Es. 61,1. Se også Joh. 5,36; 10,24-25; 14,10-11 og noten til Luk. 4,18.
 2. 11,10 Frit citat fra Mal. 3,1a.
 3. 11,12 Dette vers er ofte blevet misforstået, især når det tages ud af sin sammenhæng. En mere ordret gengivelse ville være: „Himlens rige bliver voldeligt behandlet/stormet/angrebet, og voldsmænd (prøver på at) snuppe det.” Det sidste ord betyder at stjæle, fjerne, snuppe og løbe væk med, snuppe for at spise det, snuppe for at ødelægge det. Det forekommer bl.a. i Matt. 13,19 (pille væk, samle op og ødelægge), ApG. 23,10 (få fat i, fjerne), Joh. 10,12 (ulven overfalder, angriber fårene), Matt. 12,29 (plyndre, røve), Joh. 10,28 (rive ud af hånden, fjerne med magt og derefter overtage kontrollen med). I alle tilfælde drejer det sig om at fjerne noget med magt. Herodes havde forsøgt at angribe Guds rige ved at sætte Johannes i fængsel, og mange andre har angrebet Jesus, om ikke fysisk endnu, så med ord.
 4. 11,13 De fem Mosebøger.
 5. 11,16 Altså de netop omtalte vantro modstandere af Guds rige.

New Living Translation

Matthew 11

Jesus and John the Baptist

1When Jesus had finished giving these instructions to his twelve disciples, he went out to teach and preach in towns throughout the region.

John the Baptist, who was in prison, heard about all the things the Messiah was doing. So he sent his disciples to ask Jesus, “Are you the Messiah we’ve been expecting,[a] or should we keep looking for someone else?”

Jesus told them, “Go back to John and tell him what you have heard and seen— the blind see, the lame walk, those with leprosy are cured, the deaf hear, the dead are raised to life, and the Good News is being preached to the poor.” And he added, “God blesses those who do not fall away because of me.[b]

As John’s disciples were leaving, Jesus began talking about him to the crowds. “What kind of man did you go into the wilderness to see? Was he a weak reed, swayed by every breath of wind? Or were you expecting to see a man dressed in expensive clothes? No, people with expensive clothes live in palaces. Were you looking for a prophet? Yes, and he is more than a prophet. 10 John is the man to whom the Scriptures refer when they say,

‘Look, I am sending my messenger ahead of you,
    and he will prepare your way before you.’[c]

11 “I tell you the truth, of all who have ever lived, none is greater than John the Baptist. Yet even the least person in the Kingdom of Heaven is greater than he is! 12 And from the time John the Baptist began preaching until now, the Kingdom of Heaven has been forcefully advancing,[d] and violent people are attacking it. 13 For before John came, all the prophets and the law of Moses looked forward to this present time. 14 And if you are willing to accept what I say, he is Elijah, the one the prophets said would come.[e] 15 Anyone with ears to hear should listen and understand!

16 “To what can I compare this generation? It is like children playing a game in the public square. They complain to their friends,

17 ‘We played wedding songs,
    and you didn’t dance,
so we played funeral songs,
    and you didn’t mourn.’

18 For John didn’t spend his time eating and drinking, and you say, ‘He’s possessed by a demon.’ 19 The Son of Man,[f] on the other hand, feasts and drinks, and you say, ‘He’s a glutton and a drunkard, and a friend of tax collectors and other sinners!’ But wisdom is shown to be right by its results.”

Judgment for the Unbelievers

20 Then Jesus began to denounce the towns where he had done so many of his miracles, because they hadn’t repented of their sins and turned to God. 21 “What sorrow awaits you, Korazin and Bethsaida! For if the miracles I did in you had been done in wicked Tyre and Sidon, their people would have repented of their sins long ago, clothing themselves in burlap and throwing ashes on their heads to show their remorse. 22 I tell you, Tyre and Sidon will be better off on judgment day than you.

23 “And you people of Capernaum, will you be honored in heaven? No, you will go down to the place of the dead.[g] For if the miracles I did for you had been done in wicked Sodom, it would still be here today. 24 I tell you, even Sodom will be better off on judgment day than you.”

Jesus’ Prayer of Thanksgiving

25 At that time Jesus prayed this prayer: “O Father, Lord of heaven and earth, thank you for hiding these things from those who think themselves wise and clever, and for revealing them to the childlike. 26 Yes, Father, it pleased you to do it this way!

27 “My Father has entrusted everything to me. No one truly knows the Son except the Father, and no one truly knows the Father except the Son and those to whom the Son chooses to reveal him.”

28 Then Jesus said, “Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. 29 Take my yoke upon you. Let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls. 30 For my yoke is easy to bear, and the burden I give you is light.”

Notas al pie

 1. 11:3 Greek Are you the one who is coming?
 2. 11:6 Or who are not offended by me.
 3. 11:10 Mal 3:1.
 4. 11:12 Or the Kingdom of Heaven has suffered from violence.
 5. 11:14 See Mal 4:5.
 6. 11:19 “Son of Man” is a title Jesus used for himself.
 7. 11:23 Greek to Hades.