Bibelen på hverdagsdansk

Matthæus 10

Jesus udsender de 12 apostle

1Jesus kaldte nu 12 af sine disciple til sig og gav dem autoritet til at uddrive onde ånder og til at helbrede alle slags sygdomme og lidelser. Her er navnene på de 12 apostle: Simon, der senere fik navnet Peter; Andreas, der var bror til Simon; Jakob og Johannes, der var sønner af Zebedæus; Filip; Bartolomæus; Thomas; Mattæus, som var skatteopkræver; Jakob, søn af Alfæus; Taddæus; Simon Frihedskæmper[a] og Judas Iskariot, der senere forrådte Jesus.

Derefter sendte Jesus de 12 apostle af sted med følgende instrukser: „I skal ikke tage ind i samaritanernes byer eller gå til de fremmede folkeslag, men gå hellere til de fortabte får af Israels folk. Fortæl dem, at Guds rige nu er kommet. Helbred de syge, oprejs de døde, gør de spedalske raske og driv dæmonerne ud. I har fået det for intet. Giv det for intet. I skal ikke tage penge med, 10 ingen taske med ekstra tøj og sandaler—ja, ikke engang en vandringsstav. Den, der arbejder, har lov til at forvente, at der bliver sørget for ham.

11 Når I kommer ind i en by eller en landsby, så spørg efter en gudfrygtig person, som er villig til at invitere jer indenfor. Bliv i det hjem, indtil I tager videre til den næste by. 12 Når I kommer ind i huset, skal I sige: ‚Fred være med hjemmet her!’ 13 Hvis det virkelig er et gudfrygtigt hjem, så vil jeres fred hvile over det. Hvis ikke, så vil freden vende tilbage til jer. 14 Men hvis der i en by ikke findes en eneste, som vil høre på jer, så ryst byens støv af jeres fødder, når I forlader stedet. 15 Det siger jeg jer: Sodoma og Gomorra med al deres ondskab og ugudelighed vil stå sig bedre på dommens dag end dem, der nægter at tage imod jer.

Forfølgelser forude

16 Jeg sender jer ud som får iblandt ulve. Vær ærlige, men ikke dumdristige. 17-18 I vil blive arresteret og slæbt for retten på grund af jeres tro på mig. I vil blive pisket i synagogerne, og I vil blive anklaget og stillet for både konger og guvernører. Det vil give jer god anledning til at fortælle dem om mig, så budskabet også når ud til den slags folk. 19 Når I bliver stillet for en dommer, så lad være med at spekulere på, hvad I skal sige til jeres forsvar, for I vil få de rette ord i rette tid. 20 Det er nemlig ikke jer, der skal tale—men jeres himmelske Fars Ånd vil tale gennem jer.

21 Søskende vil angive hinanden—også selv om det koster de angivne livet. Forældre vil forråde deres egne børn, og børn vil gå imod deres forældre og være årsag til, at de bliver henrettet. 22 Ja, mange vil hade jer på grund af jeres tro på mig. Men den, der holder ud til det sidste, vil blive frelst. 23 Når forfølgelsen imod jer sætter ind i én by, så flygt videre til den næste, for det siger jeg jer: I når ikke igennem alle Israels byer, før Menneskesønnen kommer.

24 Husk at en lærling ikke står over sin mester—en tjener står ikke over sin herre. 25 Lærlingen må acceptere, at det går ham som hans mester—og tjeneren, at han deler skæbne med sin herre. Når jeg, der er jeres mester, bliver kaldt for Djævelen selv, hvad vil de så ikke kalde jer?

26 Men I skal ikke være bange for dem, for alt, hvad der er skjult nu, vil blive åbenbaret engang. 27 Hvad jeg fortæller jer i det skjulte, skal I fremsige offentligt. Hvad der hviskes jer i øret, skal I proklamere, så alle kan høre det. 28 Vær ikke bange for dem! De kan kun slå kroppen ihjel, men jeres sjæl kan de ikke dræbe. I må hellere frygte ham, som kan sende både krop og sjæl i Helvede.

29 Hvad sælges et par spurve for? Nogle få mønter. Alligevel er der ikke en eneste spurv, som falder til jorden, uden at jeres Far ved om det. 30 Selv hårene på jeres hoved har Gud tal på. 31 Vær ikke bange. I er mere værd end mange spurve.

32 De, der åbent og offentligt vedkender sig mig, vil jeg også åbent vedkende mig over for min Far i Himlen. 33 Men de, der offentligt nægter at kendes ved mig, vil jeg heller ikke kendes ved over for min Far i Himlen.

34 At jeg er kommet til denne jord, betyder ikke, at der fra nu af er fred og ingen fare. Nej, der vil blive splid, helt ind i familiens inderkreds, som der står skrevet:

35 ‚En søn vil vende sig imod sin far,
    en datter gøre oprør imod sin mor,
    en svigerdatter imod sin svigermor.
36 Man får sin egen familie til fjender.’[b]

37 Den, der elsker sin far eller mor mere end mig, er ikke værdig til at være min discipel. Og den, der elsker sin søn eller datter mere end mig, er ikke værdig til at følge mig. 38 Den, der ikke er villig til at give afkald på sit eget liv[c] for at følge mig, er mig ikke værd. 39 Den, der klamrer sig til livet her på jorden, vil miste det evige liv. Men den, der er parat til at give afkald på sit jordiske liv for min skyld, skal leve for evigt.

40 De, der tager imod jer, tager imod mig. Og de, der tager imod mig, tager imod Gud, som sendte mig. 41 De, der tager imod en profet, fordi profeten er sendt af Gud, skal få samme løn som profeten. Og de, der tager imod et menneske, der tilhører mig, fordi det tilhører mig, skal få samme løn. 42 Det siger jeg jer: Den, der giver bare et glas koldt vand til den ringeste af mine disciple, fordi det er en discipel af mig, skal ikke gå glip af sin løn.”

Notas al pie

 1. 10,4 Denne Simon kaldes også Kananæeren fra et aramæisk ord, der betyder „den kampivrige, den revolutionære”. Han kaldes også Zelot efter det tilsvarende græske ord.
 2. 10,36 Frit citat fra Mika 7,6.
 3. 10,38 Ordret står der: „Den, der ikke tager sit kors op.” Den dødsdømte måtte selv bære overliggeren til korset det sidste stykke vej, før han blev hængt op på det. Denne talemåde henviser derfor til at være villig til at dø.

New Living Translation

Matthew 10

Jesus Sends Out the Twelve Apostles

1Jesus called his twelve disciples together and gave them authority to cast out evil[a] spirits and to heal every kind of disease and illness. Here are the names of the twelve apostles:

first, Simon (also called Peter),
then Andrew (Peter’s brother),
James (son of Zebedee),
John (James’s brother),
Philip,
Bartholomew,
Thomas,
Matthew (the tax collector),
James (son of Alphaeus),
Thaddaeus,[b]
Simon (the zealot[c]),
Judas Iscariot (who later betrayed him).

Jesus sent out the twelve apostles with these instructions: “Don’t go to the Gentiles or the Samaritans, but only to the people of Israel—God’s lost sheep. Go and announce to them that the Kingdom of Heaven is near.[d] Heal the sick, raise the dead, cure those with leprosy, and cast out demons. Give as freely as you have received!

“Don’t take any money in your money belts—no gold, silver, or even copper coins. 10 Don’t carry a traveler’s bag with a change of clothes and sandals or even a walking stick. Don’t hesitate to accept hospitality, because those who work deserve to be fed.

11 “Whenever you enter a city or village, search for a worthy person and stay in his home until you leave town. 12 When you enter the home, give it your blessing. 13 If it turns out to be a worthy home, let your blessing stand; if it is not, take back the blessing. 14 If any household or town refuses to welcome you or listen to your message, shake its dust from your feet as you leave. 15 I tell you the truth, the wicked cities of Sodom and Gomorrah will be better off than such a town on the judgment day.

16 “Look, I am sending you out as sheep among wolves. So be as shrewd as snakes and harmless as doves. 17 But beware! For you will be handed over to the courts and will be flogged with whips in the synagogues. 18 You will stand trial before governors and kings because you are my followers. But this will be your opportunity to tell the rulers and other unbelievers about me.[e] 19 When you are arrested, don’t worry about how to respond or what to say. God will give you the right words at the right time. 20 For it is not you who will be speaking—it will be the Spirit of your Father speaking through you.

21 “A brother will betray his brother to death, a father will betray his own child, and children will rebel against their parents and cause them to be killed. 22 And all nations will hate you because you are my followers.[f] But everyone who endures to the end will be saved. 23 When you are persecuted in one town, flee to the next. I tell you the truth, the Son of Man[g] will return before you have reached all the towns of Israel.

24 “Students[h] are not greater than their teacher, and slaves are not greater than their master. 25 Students are to be like their teacher, and slaves are to be like their master. And since I, the master of the household, have been called the prince of demons,[i] the members of my household will be called by even worse names!

26 “But don’t be afraid of those who threaten you. For the time is coming when everything that is covered will be revealed, and all that is secret will be made known to all. 27 What I tell you now in the darkness, shout abroad when daybreak comes. What I whisper in your ear, shout from the housetops for all to hear!

28 “Don’t be afraid of those who want to kill your body; they cannot touch your soul. Fear only God, who can destroy both soul and body in hell.[j] 29 What is the price of two sparrows—one copper coin[k]? But not a single sparrow can fall to the ground without your Father knowing it. 30 And the very hairs on your head are all numbered. 31 So don’t be afraid; you are more valuable to God than a whole flock of sparrows.

32 “Everyone who acknowledges me publicly here on earth, I will also acknowledge before my Father in heaven. 33 But everyone who denies me here on earth, I will also deny before my Father in heaven.

34 “Don’t imagine that I came to bring peace to the earth! I came not to bring peace, but a sword.

35 ‘I have come to set a man against his father,
    a daughter against her mother,
and a daughter-in-law against her mother-in-law.
36     Your enemies will be right in your own household!’[l]

37 “If you love your father or mother more than you love me, you are not worthy of being mine; or if you love your son or daughter more than me, you are not worthy of being mine. 38 If you refuse to take up your cross and follow me, you are not worthy of being mine. 39 If you cling to your life, you will lose it; but if you give up your life for me, you will find it.

40 “Anyone who receives you receives me, and anyone who receives me receives the Father who sent me. 41 If you receive a prophet as one who speaks for God,[m] you will be given the same reward as a prophet. And if you receive righteous people because of their righteousness, you will be given a reward like theirs. 42 And if you give even a cup of cold water to one of the least of my followers, you will surely be rewarded.”

Notas al pie

 1. 10:1 Greek unclean.
 2. 10:3 Other manuscripts read Lebbaeus; still others read Lebbaeus who is called Thaddaeus.
 3. 10:4 Greek the Cananean, an Aramaic term for Jewish nationalists.
 4. 10:7 Or has come, or is coming soon.
 5. 10:18 Or But this will be your testimony against the rulers and other unbelievers.
 6. 10:22 Greek on account of my name.
 7. 10:23 “Son of Man” is a title Jesus used for himself.
 8. 10:24 Or Disciples.
 9. 10:25 Greek Beelzeboul; other manuscripts read Beezeboul; Latin version reads Beelzebub.
 10. 10:28 Greek Gehenna.
 11. 10:29 Greek one assarion [i.e., one “as,” a Roman coin equal to 1⁄16 of a denarius].
 12. 10:35-36 Mic 7:6.
 13. 10:41 Greek receive a prophet in the name of a prophet.