Bibelen på hverdagsdansk

Matthæus 1

Jesus som arvtager efter Abraham og David

1Jesus var „søn” af både kong David og af Abraham. Her følger slægtstavlen:

Abraham blev far til Isak, og Isak far til Jakob. Jakob blev far til Juda og hans brødre. Juda blev med Tamar far til Peretz[a] og Zerach. Peretz blev far til Hetzron, som blev far til Ram, og Ram blev far til Amminadab. Amminadab blev far til Nahshon, som blev far til Salma, og Salma blev far til Boaz, hvis mor hed Rahab. Boaz blev far til Obed, hvis mor hed Ruth. Obed blev far til Isaj, og Isaj far til kong David.

David blev med Urias’ kone far til Salomon. Salomon blev far til Rehabeam, som blev far til Abija, og Abija blev far til Asa. Asa blev far til Joshafat, som blev far til Joram. Joram blev far[b] til Uzzija, som blev far til Jotam, og Jotam blev far til Ahaz. Ahaz blev far til Hizkija, 10 som blev far til Manasse, og Manasse blev far til Amon. Amon blev far til Josias, 11 som blev far til Jekonja[c] og hans brødre, der levede på den tid, da folket blev ført bort til Babylon.

12 Efter at folket var ført bort til Babylon, blev Jekonja far til Shealtiel, som blev far til Zerubbabel, 13 som igen blev far til Abiud. Abiud blev far til Eljakim, som blev far til Azor, 14 og Azor blev far til Zadok, som blev far til Akim. Akim blev far til Eliud, 15 som blev far til Eleazar, og Eleazar blev far til Mattan, som blev far til Jakob. 16 Jakob blev far til Josef, der blev gift med Maria, som var mor til Jesus, der også kaldes Messias.[d]

17 Der er altså 14 slægtled fra Abraham til kong David, og 14 fra kong Davids tid, indtil folket blev ført bort til Babylon, og 14 fra den tid, da folket kom til Babylon, indtil Messias blev født.

Jesu fødsel

18 Jesus, Messias, kom til verden på følgende måde: Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun ventede et barn ved Helligåndens kraft.[e] 19 Josef var en god og retskaffen mand, som ikke ville udsætte hende for offentlig skam, så han besluttede sig til i al stilhed at hæve forlovelsen.

20 Mens han tænkte over det, havde han en drøm, hvor en engel fra Gud viste sig for ham. Englen sagde: „Josef, du er jo af kong Davids slægt, og du skal ikke være betænkelig ved at gifte dig med Maria, for det barn, hun venter, er blevet til ved Helligåndens kraft. 21 Hun skal føde en søn, og du skal kalde ham Jesus,[f] for han skal frelse sit folk fra deres synder.”

22 På den måde gik det i opfyldelse, som Gud havde talt gennem en af sine profeter:

23 „Se, jomfruen vil blive gravid.
    Hun skal føde en søn,
    og han skal kaldes ‚Immanuel’.”[g]
    (Det navn betyder: „Gud er med os”).

24 Da Josef vågnede, stod han op og gjorde, som englen havde sagt. Han accepterede at gifte sig med Maria, 25 men havde ikke ægteskabeligt samliv med hende, før hun havde født.[h] Maria fødte så en dreng, som fik navnet Jesus.

Notas al pie

 1. 1,3 De fleste navne er hebraiske i deres oprindelse. Derfor har vi i denne oversættelse søgt at bringe stavemåden så tæt som muligt på hebraisk, bortset fra de mest kendte navne, som fastholder den traditionelle danske stavemåde.
 2. 1,8 Egentlig „forfar”, da nogle slægtled uden væsentlig betydning er udeladt.
 3. 1,11 Ifølge 1.Krøn. 3,15-16 var Jekonja sønnesøn af Josias, men på hebraisk skelner man ikke mellem søn og sønnesøn i et slægtsregister. Nogle sønner var ikke værd at nævne. Jekonja kendes også under navnet Jojakin, søn af Jojakim. (Jf. Jer. 24,1 og 2.Kong. 24,6.12-15, 1.Krøn. 3,10-18.)
 4. 1,16 På græsk står der her Christos, hvilket er en oversættelse af det hebraiske Mashiach, som betyder „den salvede”, dvs. en, som Gud har udpeget til profet eller konge. Da ordet Messias er kendt på dansk, vil vi som regel bruge det ord om den længe ventede konge, der skulle genoprette Davids kongerige.
 5. 1,18 Ordene „hellig ånd” er ikke i bestemt form på græsk. Det betyder sandsynligvis, at der er fokus på Helligåndens kraft mere end på Helligånden som person.
 6. 1,21 Navnet Jesus betyder „frelser” på hebraisk.
 7. 1,23 Denne profeti er fra Es. 7,14. I modsætning til situationen i Esajas’ bog er der her ingen mand involveret til at gøre jomfruen gravid.
 8. 1,25 En mere ordret oversættelse ville være: „Han ‚kendte’ hende ikke, før hun fødte en søn”. Det græske ord for „før” betyder egentlig „i tiden op til” og antyder i sig selv intet om, hvad der skete bagefter. Ifølge en gammel kristen tradition var Josef enkemand med flere børn, og Maria blev så mor for disse børn foruden sin egen søn, Jesus. Bibelteksten gør det ikke klart, om de brødre og søstre af Jesus, der omtales senere, var Marias egne børn.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Мат 1

Родословие Исы Масиха

1Вот родословие Исы Масиха[a], потомка Давуда, потомка Ибрахима.

Ибрахим был отцом Исхака,

Исхак – отцом Якуба,

Якуб – отцом Иуды и его братьев,

Иуда – отцом Фареца и Зераха, а их матерью была Фамарь.

Фарец был отцом Хецрона,

Хецрон – отцом Рама,

Рам был отцом Аминадава,

Аминадав – отцом Нахшона,

Нахшон – отцом Салмона,

Салмон – отцом Боаза, а его матерью была Рахав.

Боаз был отцом Овида, а его матерью была Руфь.

Овид был отцом Есея, а Есей – отцом царя Давуда.

Давуд был отцом Сулеймана, а его матерью была бывшая жена Урии.

Сулейман был отцом Реховоама,

Реховоам – отцом Авии,

Авия – отцом Асы,

Аса – отцом Иосафата,

Иосафат – отцом Иорама,

Иорам – отцом Уззии,

Уззия – отцом Иотама,

Иотам – отцом Ахаза,

Ахаз – отцом Езекии,

10 Езекия – отцом Манассы,

Манасса – отцом Амона,

Амон – отцом Иосии,

11 Иосия – отцом Иехонии и его братьев. В это время народ был переселён в Вавилон.

12 После переселения в Вавилон Иехония стал отцом Шеалтиила,

Шеалтиил был отцом Зоровавеля,

13 Зоровавель – отцом Авиуда,

Авиуд – отцом Элиакима,

Элиаким – отцом Азора,

14 Азор – отцом Цадока,

Цадок – отцом Ахима,

Ахим – отцом Элиуда,

15 Элиуд – отцом Элеазара,

Элеазар – отцом Матфана,

Матфан – отцом Якуба,

16 Якуб – отцом Юсуфа, мужа Марьям, которая и родила Ису, называемого Масихом.

17 Всего от Ибрахима до Давуда было четырнадцать поколений, от Давуда до переселения в Вавилон – тоже четырнадцать, и четырнадцать поколений от переселения в Вавилон до рождения Масиха.[b]

Рождение Исы Масиха

18 История рождения Исы Масиха такова. Мать Исы, Марьям, была обручена с Юсуфом, но, прежде чем они поженились, оказалось, что она беременна. Ребёнок, которого ей предстояло родить, был от Святого Духа. 19 Жених Марьям, Юсуф, был благочестивым человеком и, узнав о её беременности, хотел тайно расстаться с ней, не предавая дело огласке, чтобы Марьям избежала позора. 20 Но когда он принял такое решение, ему во сне явился ангел от Вечного[c] и сказал:

– Юсуф, потомок царя Давуда! Не бойся взять Марьям в жёны, потому что её будущий ребёнок – от Святого Духа. 21 Она родит сына, и ты назовёшь Его Иса («Вечный спасает»), потому что Он спасёт Свой народ от грехов их![d]

22 Всё произошедшее с ними было исполнением того, что Вечный сказал через пророка: 23 «Вот, девственница забеременеет и родит сына, и назовут Его Иммануил»[e], что значит: «С нами Всевышний».

24 Пробудившись ото сна, Юсуф сделал так, как велел ему ангел от Вечного. Марьям стала женой Юсуфа, 25 но супружеской близости между ними не было, пока она не родила сына. Юсуф назвал Его Иса.

Notas al pie

 1. 1:1 Масих   (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Аллахом ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков.
 2. 1:17 Матай делит историю Исраила на три периода, в которые он включил по четырнадцать поколений. Но, скорее всего, на самом деле поколений было больше, чем записал автор. Авторы того времени могли сокращать родословные списки в соответствии с некой системой – вероятно, для облегчения запоминания. Поэтому в некоторых случаях слово «отец» может означать здесь более дальнего предка.
 3. 1:20 Вечный   – греческим словом «кюриос», стоящим здесь в оригинальном тексте, в Инджиле переведено еврейское «Яхве». А так как в данном издании Священного Писания «Яхве» переведено как «Вечный», то и его греческий эквивалент переведён так же. Имя Яхве («Он есть») указывает на активное участие Аллаха в жизни Своего народа и всего творения, говорит о Его вечном существовании и показывает неизменность Его природы и характера. Это и послужило причиной использования имени «Вечный» в данном переводе. Традиционный перевод: «Господь», «Сущий». См. Исх. 3:13-15.
 4. 1:21 См. Заб. 129:8.
 5. 1:23 Ис. 7:14.