Bibelen på hverdagsdansk

Matthæus 1

Jesus som arvtager efter Abraham og David

1Jesus var „søn” af både kong David og af Abraham. Her følger slægtstavlen:

Abraham blev far til Isak, og Isak far til Jakob. Jakob blev far til Juda og hans brødre. Juda blev med Tamar far til Peretz[a] og Zerach. Peretz blev far til Hetzron, som blev far til Ram, og Ram blev far til Amminadab. Amminadab blev far til Nahshon, som blev far til Salma, og Salma blev far til Boaz, hvis mor hed Rahab. Boaz blev far til Obed, hvis mor hed Ruth. Obed blev far til Isaj, og Isaj far til kong David.

David blev med Urias’ kone far til Salomon. Salomon blev far til Rehabeam, som blev far til Abija, og Abija blev far til Asa. Asa blev far til Joshafat, som blev far til Joram. Joram blev far[b] til Uzzija, som blev far til Jotam, og Jotam blev far til Ahaz. Ahaz blev far til Hizkija, 10 som blev far til Manasse, og Manasse blev far til Amon. Amon blev far til Josias, 11 som blev far til Jekonja[c] og hans brødre, der levede på den tid, da folket blev ført bort til Babylon.

12 Efter at folket var ført bort til Babylon, blev Jekonja far til Shealtiel, som blev far til Zerubbabel, 13 som igen blev far til Abiud. Abiud blev far til Eljakim, som blev far til Azor, 14 og Azor blev far til Zadok, som blev far til Akim. Akim blev far til Eliud, 15 som blev far til Eleazar, og Eleazar blev far til Mattan, som blev far til Jakob. 16 Jakob blev far til Josef, der blev gift med Maria, som var mor til Jesus, der også kaldes Messias.[d]

17 Der er altså 14 slægtled fra Abraham til kong David, og 14 fra kong Davids tid, indtil folket blev ført bort til Babylon, og 14 fra den tid, da folket kom til Babylon, indtil Messias blev født.

Jesu fødsel

18 Jesus, Messias, kom til verden på følgende måde: Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun ventede et barn ved Helligåndens kraft.[e] 19 Josef var en god og retskaffen mand, som ikke ville udsætte hende for offentlig skam, så han besluttede sig til i al stilhed at hæve forlovelsen.

20 Mens han tænkte over det, havde han en drøm, hvor en engel fra Gud viste sig for ham. Englen sagde: „Josef, du er jo af kong Davids slægt, og du skal ikke være betænkelig ved at gifte dig med Maria, for det barn, hun venter, er blevet til ved Helligåndens kraft. 21 Hun skal føde en søn, og du skal kalde ham Jesus,[f] for han skal frelse sit folk fra deres synder.”

22 På den måde gik det i opfyldelse, som Gud havde talt gennem en af sine profeter:

23 „Se, jomfruen vil blive gravid.
    Hun skal føde en søn,
    og han skal kaldes ‚Immanuel’.”[g]
    (Det navn betyder: „Gud er med os”).

24 Da Josef vågnede, stod han op og gjorde, som englen havde sagt. Han accepterede at gifte sig med Maria, 25 men havde ikke ægteskabeligt samliv med hende, før hun havde født.[h] Maria fødte så en dreng, som fik navnet Jesus.

Notas al pie

 1. 1,3 De fleste navne er hebraiske i deres oprindelse. Derfor har vi i denne oversættelse søgt at bringe stavemåden så tæt som muligt på hebraisk, bortset fra de mest kendte navne, som fastholder den traditionelle danske stavemåde.
 2. 1,8 Egentlig „forfar”, da nogle slægtled uden væsentlig betydning er udeladt.
 3. 1,11 Ifølge 1.Krøn. 3,15-16 var Jekonja sønnesøn af Josias, men på hebraisk skelner man ikke mellem søn og sønnesøn i et slægtsregister. Nogle sønner var ikke værd at nævne. Jekonja kendes også under navnet Jojakin, søn af Jojakim. (Jf. Jer. 24,1 og 2.Kong. 24,6.12-15, 1.Krøn. 3,10-18.)
 4. 1,16 På græsk står der her Christos, hvilket er en oversættelse af det hebraiske Mashiach, som betyder „den salvede”, dvs. en, som Gud har udpeget til profet eller konge. Da ordet Messias er kendt på dansk, vil vi som regel bruge det ord om den længe ventede konge, der skulle genoprette Davids kongerige.
 5. 1,18 Ordene „hellig ånd” er ikke i bestemt form på græsk. Det betyder sandsynligvis, at der er fokus på Helligåndens kraft mere end på Helligånden som person.
 6. 1,21 Navnet Jesus betyder „frelser” på hebraisk.
 7. 1,23 Denne profeti er fra Es. 7,14. I modsætning til situationen i Esajas’ bog er der her ingen mand involveret til at gøre jomfruen gravid.
 8. 1,25 En mere ordret oversættelse ville være: „Han ‚kendte’ hende ikke, før hun fødte en søn”. Det græske ord for „før” betyder egentlig „i tiden op til” og antyder i sig selv intet om, hvad der skete bagefter. Ifølge en gammel kristen tradition var Josef enkemand med flere børn, og Maria blev så mor for disse børn foruden sin egen søn, Jesus. Bibelteksten gør det ikke klart, om de brødre og søstre af Jesus, der omtales senere, var Marias egne børn.

Amplified Bible

Matthew 1

The Genealogy of Jesus the Messiah

1The record of the genealogy of [a]Jesus the [b]Messiah, the son (descendant) of [c]David, the son (descendant) of Abraham:

Abraham [d]was the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, and Jacob the father of [e]Judah and his brothers [who became the twelve tribes of Israel]. Judah was the father of Perez and Zerah by Tamar, Perez was the father of Hezron, and Hezron the father of Ram. Ram was the father of Aminadab, Aminadab the father of Nahshon, and Nahshon the father of Salmon. Salmon was the father of Boaz by [f]Rahab, Boaz was the father of Obed by Ruth, and Obed the father of Jesse. Jesse was the father of [g]David the king.

David was the father of Solomon by [h]Bathsheba who had been the wife of Uriah. Solomon was the father of Rehoboam, Rehoboam the father of Abijah, and Abijah the father of Asa. Asa was the father of Jehoshaphat, Jehoshaphat the father of Joram, and Joram the father of Uzziah. Uzziah was the father of Jotham, Jotham the father of Ahaz, and Ahaz the father of Hezekiah. 10 Hezekiah was the father of Manasseh, Manasseh the father of Amon, and Amon the father of Josiah. 11 Josiah became the father of Jeconiah [also called Coniah and Jehoiachin] and his brothers, at the time of the deportation (exile) to Babylon.

12 After the deportation to Babylon: Jeconiah became the father of Shealtiel, and Shealtiel the father of Zerubbabel. 13 Zerubbabel was the father of Abihud, Abihud the father of Eliakim, and Eliakim the father of Azor. 14 Azor was the father of Zadok, Zadok the father of Achim, and Achim the father of Eliud. 15 Eliud was the father of Eleazar, Eleazar the father of Matthan, and Matthan the father of Jacob. 16 Jacob was the father of Joseph the husband of Mary, by [i]whom Jesus was born, who is called the Messiah (Christ).

17 So all the generations from Abraham to David are fourteen; from David to the Babylonian deportation (exile), fourteen generations; and from the Babylonian deportation to the Messiah, fourteen generations.

Conception and Birth of Jesus

18 Now the birth of Jesus Christ was as follows: when His mother Mary had been [j]betrothed to Joseph, before they came together she was found to be with child by [the power of] the Holy Spirit. 19 And Joseph her [promised] husband, being a just and righteous man and not wanting to expose her publicly to shame, planned to send her away and divorce her quietly. 20 But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, “Joseph, descendant of David, do not be afraid to take Mary as your wife, for the Child who has been [k]conceived in her is of the Holy Spirit. 21 She will give birth to a Son, and you shall name Him Jesus (The Lord is salvation), for He will [l]save His people from their sins.” 22 All this happened in order to fulfill what the Lord had spoken through the [m]prophet [Isaiah]: 23 Behold, the [n]virgin shall be with child and give birth to a Son, and they shall call His name Immanuel”—which, when translated, means, “God with us.” 24 Then Joseph awoke from his sleep and did as the angel of the Lord had commanded him, and he took Mary [to his home] as his wife, 25 but he kept her a virgin until she had given birth to a Son [her firstborn child]; and he named Him Jesus (The Lord is salvation).

Notas al pie

 1. Matthew 1:1 Heb Yeshua (Joshua), meaning The Lord is salvation.
 2. Matthew 1:1 Gr Christos. Greek for Messiah, which means Anointed One. Throughout his gospel, which is directed primarily to Jewish believers, Matthew uses OT Scripture to emphasize the fact that Jesus is their promised Messiah.
 3. Matthew 1:1 The shepherd boy who killed the Philistine giant Goliath, and later became king of Israel.
 4. Matthew 1:2 Lit begot, fathered, from the Greek word gennao, meaning “to father a child” (early modern English beget) and so throughout the genealogy whenever father occurs.
 5. Matthew 1:2 Gr Judas; names of people in the OT are given in their OT form.
 6. Matthew 1:5 The woman who assisted the Hebrew spies before the conquest of Jericho (Josh 2:1-21).
 7. Matthew 1:6 David is the only one addressed as “the king.” The text places an emphasis on David, showing that Jesus is a descendant of David and an heir to the throne of David and the Davidic Covenant.
 8. Matthew 1:6 Lit her of Uriah.
 9. Matthew 1:16 The Greek singular feminine pronoun hes, translated “whom,” shows that Jesus was born of Mary alone, without Joseph’s participation; however, Jesus was considered Joseph’s legal son and heir. Accordingly, Matthew’s genealogy confirms Jesus as a legitimate descendant of David.
 10. Matthew 1:18 The first stage of marriage (called shiddukin in Hebrew) in Jewish tradition and law, usually lasting for a year before the wedding night; unlike an engagement, it was legally binding and required a divorce to nullify it. The woman remained with her parents during the betrothal year and was referred to as a “wife” even though the marriage was not consummated during this period of time (cf Deut 22:23, 24).
 11. Matthew 1:20 Lit begotten.
 12. Matthew 1:21 Those who, by personal faith, accept Him as Savior are saved from the penalty of sin and reconciled with the Father.
 13. Matthew 1:22 The prophets in the Bible always have the ability to foretell the future as revealed to them by God. Scripture provides stringent criteria for testing a prophet’s ability to foretell future events (Deut 18:22).
 14. Matthew 1:23 “Virgin” (Gr parthenos) clearly confirms that Mary was a virgin when she gave birth to Jesus.