La Bible du Semeur

Psaumes 93:1-5

L’Eternel règne depuis toujours et pour toujours

1L’Eternel règne. |Il est vêtu de majesté.

Il est revêtu et ceint de puissance.

C’est pourquoi le monde est fermement établi, |il ne vacille pas.

2Dès l’origine, |ton trône est ferme,

oui, tu existes |depuis toujours93.2 La version syriaque a : depuis toujours tu es Dieu (voir 90.2). !

3O Eternel, les fleuves font entendre,

les fleuves font entendre leur grand bruit,

les fleuves font entendre |leur grondement.

4Plus que le bruit des grandes eaux,

plus puissant que les flots des mers,

l’Eternel est puissant |dans les hauteurs !

5Tes stipulations sont tout à fait sûres ;

la sainteté |caractérise ta demeure,

ô Eternel, |pour tous les temps.

Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 93:1-5

Psalm 93

Guds oföränderlighet och allmakt

1Herren är kung.

Han är klädd i majestät.

Herren har klätt sig och utrustat sig med styrka.

Därför står jorden fast

och kan inte rubbas.

2Din tron är fast grundad från urminnes tid,

du är till från evighet.

3Floderna höjde sig, Herre,

floderna höjde sin röst,

floderna höjde sina dånande vågor.

4Väldigare än bruset av stora vatten,

väldigare än havets mäktiga vågor

är Herren i höjden.

5Dina befallningar står fasta,

och helighet omger ditt hus, Herre, för alltid.