La Bible du Semeur

Psaumes 75

Dieu jugera le monde

1Au chef de chœur: psaume d’Asaph[a]. A chanter sur la mélodie de «Ne détruis pas!».

Nous te célébrons, ô Dieu, nous te célébrons,
Et nous proclamons ce que tu es[b].
Qu’on raconte tes merveilles!
«Lorsque viendra le moment que j’aurai fixé, a dit l’Eternel,
je rendrai justice avec équité.
Si la terre tremble avec tous ses habitants,
moi, j’affermis ses colonnes.
            Pause
Je déclare aux arrogants: “Trêve d’arrogance!”
Et aux gens méchants: “Ne levez pas votre front!”
Non, ne levez pas le front vers le ciel!
Cessez de parler avec insolence!»

Car ce n’est pas de l’Orient, ni de l’Occident,
et ce n’est pas du désert[c] que vient la grandeur!
C’est Dieu seul qui juge:
il abaisse l’un, il élève l’autre.
L’Eternel tient dans sa main une coupe
pleine d’un vin âpre et mélangé.
Il en verse aux méchants de la terre
qui devront vider la coupe en buvant jusqu’à la lie.

10 Moi, je le proclamerai à jamais,
je célébrerai par mes chants le Dieu de Jacob.
11 Il brisera l’arrogance de tous les méchants
tandis que le juste pourra marcher le front haut.

Notas al pie

  1. 75.1 Voir note 50.1.
  2. 75.2 D’après les versions anciennes. Texte hébreu traditionnel: et tu es proche (de nous).
  3. 75.7 Mis en opposition à l’est et à l’ouest, le désert semble désigner le sud du pays, direction d’où pouvait venir le secours, c’est-à-dire de l’Egypte, principal espoir de beaucoup d’Israélites face à la menace des peuples mésopotamiens.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 75

Psalmul 75

Pentru dirijor. De cântat ca şi „Nu nimici!“ Un psalm al lui Asaf. Un cântec.

Ţie Îţi aducem mulţumire, Dumnezeule,
    Îţi aducem mulţumire căci Numele Tău este aproape,
        astfel că oamenii mărturisesc minunile Tale!

„Când voi hotărî că a sosit vremea,
    Eu, zice Domnul, voi judeca cu nepărtinire!
Când lumea se clatină, cu toţi locuitorii ei,
    Eu sunt Cel Care îi întăresc stâlpii.“Sela
Le-am spus lăudăroşilor: „Nu vă mai lăudaţi!“,
    iar celor răi: „Nu vă mai făliţi!“[a]
Nu vă mai semeţiţi privirea[b]
    şi nu mai vorbiţi cu atâta trufie,
căci nici de la răsărit, nici de la apus
    şi nici din pustie nu vine înălţarea,
ci Dumnezeu este Cel Ce judecă!
    El smereşte şi tot El înalţă!
În mâna Domnului se află un potir;
    vinul spumegă în el, complet amestecat[c].
Când El varsă din potir,
    toţi cei răi de pe pământ
        îi beau până şi rămăşiţele.

Eu însă voi vesti pururi aceste lucruri;
    voi cânta Dumnezeului lui Iacov!
10 Voi doborî puterea tuturor celor răi,
    dar puterea celui drept va fi înălţată.[d]

Notas al pie

  1. Psalmii 75:4 Lit.: Nu vă mai ridicaţi cornul, cornul simbolizând puterea
  2. Psalmii 75:5 Lit.: Nu vă mai ridicaţi cornul, cornul simbolizând puterea
  3. Psalmii 75:8 Vin amestecat cu mirodenii, rezultând o băutură ameţitoare
  4. Psalmii 75:10 Lit.: Voi tăia coarnele tuturor celor răi, / dar coarnele celui drept vor fi înălţate, cornul fiind în concepţia antică un simbol al puterii sau al unui conducător puternic