La Bible du Semeur

Psaumes 44

Rejetés par l’Eternel

1Au chef de chœur. Méditation[a] des Qoréites[b].

O Dieu, nous l’avons entendu de nos propres oreilles,
nos pères nous ont raconté
tout ce que tu as accompli
de leur temps, autrefois.
Par ton intervention, tu as dépossédé des peuples pour établir nos pères;
et tu as frappé des peuplades pour donner à nos pères assez de place.
Ce n’est pas grâce à leur épée qu’ils ont occupé cette terre,
ni par leur propre force qu’ils ont remporté la victoire:
mais c’est par ton action puissante,
car tu leur étais favorable et les avais en affection.
C’est toi, ô Dieu, qui es mon roi
et qui décides le salut de Jacob[c].
Oui, avec toi nous repoussons nos ennemis,
et grâce à toi nous piétinons nos adversaires[d].
Je ne compte pas sur mon arc,
mon épée ne me sauve pas,
c’est toi, ô Dieu, qui nous délivres de tous nos ennemis
et qui couvres de honte les gens qui nous haïssent.
Tout au long de ce jour, nous nous félicitons de Dieu;
nous le louerons jusqu’en l’éternité.
            Pause
10 Pourtant tu nous as rejetés
et livrés à la honte.
Tu as cessé d’accompagner nos armées au combat!
11 Tu nous fais reculer devant nos ennemis:
nos adversaires se sont emparés de nos biens.
12 Oui, tu nous as livrés à eux, ainsi qu’un troupeau de brebis destinées à la boucherie,
et tu nous as éparpillés parmi les peuples étrangers.
13 Tu as vendu ton peuple à un bas prix
sans en tirer aucun profit,
14 et tu nous as livrés aux railleries de nos voisins.
Tous ceux qui nous entourent se rient et se moquent de nous.
15 Tu fais de nous la risée d’autres peuples.
En nous voyant, les étrangers secouent la tête en ricanant.
16 Tout le jour je vois mon humiliation,
et mon visage est marqué par la honte
17 quand j’entends les outrages et les propos blessants
d’un ennemi vindicatif.
18 Tout cela nous est arrivé sans que nous t’ayons délaissé
et sans que nous ayons trahi ton alliance avec nous.
19 Nous n’avons pas renié nos engagements envers toi,
nous n’avons pas quitté la voie que tu nous as prescrite.
20 Pourtant, tu nous as écrasés dans le domaine des chacals[e],
et tu nous as couverts de ténèbres épaisses.
21 Si nous avions délaissé notre Dieu,
si nous avions tendu les mains vers un dieu étranger,
22 Dieu ne l’aurait-il pas appris,
lui qui connaît tous les secrets qui sont au fond des cœurs?
23 A cause de toi, chaque jour, nous sommes massacrés
et l’on nous considère comme étant des moutons destinés à la boucherie[f].

24 Interviens donc, Seigneur! Pourquoi ne réagis-tu pas?
Veuille te réveiller! Ne nous rejette pas toujours!
25 Pourquoi te détourner?
Pourquoi ignores-tu nos maux et nos détresses?
26 Car nous voilà prostrés dans la poussière,
plaqués au sol.
27 Agis, viens à notre aide!
Libère-nous dans ton amour!

Notas al pie

  1. 44.1 Signification incertaine.
  2. 44.1 Voir note 42.1.
  3. 44.5 Autre traduction: et qui fais triompher Jacob. Les anciennes versions grecque et syriaque ont lu: tu es mon roi, ô Dieu: ordonne le salut pour Jacob.
  4. 44.6 Voir 18.39; Jos 10.24; Es 51.23.
  5. 44.20 Lieu désert et inhabité (voir Es 13.22; Jr 9.11).
  6. 44.23 Cité en Rm 8.36.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 44

Psalmul 44

Pentru dirijor. Al korahiţilor. Un maschil[a].

Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre,
    părinţii noştri ne-au povestit
despre lucrarea pe care ai înfăptuit-o pe vremea lor,
    în vremuri străvechi;
am auzit cum Tu, prin braţul Tău, ai dezrădăcinat neamuri, ca să-i plantezi pe ei,
    ai izgonit noroade, ca să-i extinzi pe ei.
Nu prin sabia lor au moştenit ţara,
    nu braţul lor i-a izbăvit,
ci dreapta Ta, braţul Tău,
    lumina feţei Tale, fiindcă îi iubeai.

Dumnezeule, Tu eşti împăratul meu!
    Porunceşte dar izbăvirea[b] lui Iacov!
Cu Tine ne doborâm duşmanii,
    cu Numele Tău ne călcăm în picioare potrivnicii.
Nu mă încred în arcul meu,
    sabia mea nu mă izbăveşte,
ci Tu ne vei izbăvi de duşmanii noştri,
    iar pe cei ce ne urăsc, Tu îi vei face de ruşine!
Noi în Dumnezeu ne lăudăm mereu,
    Numele Tău îl slăvim pe vecie.Sela
Totuşi, Tu ne-ai respins şi ne-ai umilit,
    nu mai ieşi cu oştile noastre.
10 Tu ai făcut să ne retragem dinaintea duşmanului,
    astfel că cei ce ne urăsc ne jefuiesc.
11 Ne dai ca pe nişte oi la tăiere,
    ne împrăştii printre neamuri.
12 Îţi vinzi poporul pe un preţ de nimic
    şi nu câştigi nimic prin vânzarea lui.

13 Ne faci de batjocura vecinilor noştri,
    de ocara şi de dispreţul celor ce ne înconjoară.
14 Ne faci de pomină printre neamuri,
    pricină de clătinare din cap printre popoare.
15 Toată ziua ocara îmi stă înainte
    şi ruşinea îmi acoperă faţa,
16 la glasul batjocoritorului şi al blasfemiatorului,
    la vederea duşmanului şi a răzbunătorului.

17 Toate acestea au venit asupra noastră, dar[c] noi nu Te-am uitat
    şi nu am încălcat legământul Tău.
18 Inima noastră nu Ţi-a întors spatele
    şi paşii noştri nu s-au îndepărtat de calea Ta.
19 Tu însă ne-ai zdrobit în locul de vânătoare al şacalilor
    şi ne-ai acoperit cu beznă.

20 Dacă am fi uitat Numele Dumnezeului nostru
    şi ne-am fi întins palmele spre vreun dumnezeu străin,
21 n-ar fi descoperit Dumnezeu aceasta?
    Doar El cunoaşte toate tainele inimii.
22 Totuşi, din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua,
    suntem consideraţi ca nişte oi pentru tăiere.

23 Scoală-Te! De ce dormi, Stăpâne?
    Trezeşte-Te, nu ne lepăda pe vecie!
24 De ce Îţi ascunzi faţa,
    de ce ne uiţi umilinţa şi necazul?
25 Sufletul nostru este doborât în ţărână,
    pântecele ne este lipit de pământ!
26 Ridică-Te şi vino în ajutorul nostru!
    Răscumpără-ne, din pricina îndurării Tale!

Notas al pie

  1. Psalmii 44:1 Titlu. Vezi Ps. 32
  2. Psalmii 44:4 TM; LXX, Aquila, Siriacă: regele meu / care porunceşti izbăvirea
  3. Psalmii 44:17 Sau: deşi