La Bible du Semeur

Psaumes 36

La bonté du Seigneur

1Au chef de chœur, de David, serviteur de l’Eternel.

En moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant[a] dans son péché;
Lui, il n’a même pas peur de Dieu[b].
Il se considère d’un œil trop flatteur
pour reconnaître sa faute, et la détester.
Les paroles de sa bouche sont mensonge et tromperie;
il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien.
La nuit, sur son lit, il projette un mauvais coup.
Il persiste dans la voie qui n’est pas la bonne:
il ne veut pas rejeter le mal.

Jusqu’au ciel va ton amour, Eternel,
et jusqu’aux nuages monte ta fidélité.
Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes.
Tes jugements sont profonds comme l’immense océan!
Tu secours, ô Eternel, et les hommes, et les bêtes.
Que ton amour est précieux, ô Dieu!
Sous tes ailes, les humains se réfugient.
Ils se restaurent de mets généreux de ta maison.
Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire.
10 Car chez toi est la source de la vie.
C’est dans ta lumière que nous voyons la lumière.
11 Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent,
manifeste ta justice à ceux qui sont droits de cœur!
12 Que les orgueilleux ne m’approchent pas,
et que les méchants ne me chassent pas!
13 Voici: déjà ils succombent, ceux qui font le mal,
ils sont renversés, sans pouvoir se relever.

Notas al pie

  1. 36.2 En moi-même, je médite : d’après le texte hébreu traditionnel. Certains manuscrits hébreux et de l’ancienne version grecque, la version syriaque ont: au fond de son cœur. Il faut alors comprendre: Ce que déclare le méchant dans son péché est au fond de son cœur.
  2. 36.2 Cité en Rm 3.18.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 36

Psalmul 36

Pentru dirijor. Al lui David, robul Domnului.

O rostire cu privire la nelegiuirea celui rău
    se află înăuntrul inimii mele:
Nu este frică de Dumnezeu
    înaintea ochilor lui.[a]
Căci se măguleşte prea mult în ochii săi
    ca să-şi mai găsească păcatul şi să-l urască.
Cuvintele gurii lui sunt rele şi înşelătoare;
    a încetat să mai fie înţelept şi să facă binele.
Plănuieşte răul chiar şi în aşternutul său,
    stă pe o cale care nu este bună
        şi nu respinge răul.

Doamne, îndurarea Ta ajunge până la ceruri
    şi credincioşia Ta – până la nori!
Dreptatea Ta este ca munţii lui Dumnezeu
    şi judecata Ta – ca adâncul cel mare!
Doamne, Tu dai izbăvire atât oamenilor, cât şi animalelor!
    Cât de scumpă este îndurarea Ta, Dumnezeule!
La umbra aripilor Tale îşi caută adăpost
    fiii oamenilor.[b]
Ei se satură de belşugul casei Tale
    şi Tu le dai să bea din râul desfătărilor Tale.
Căci la Tine este izvorul vieţii
    şi prin lumina Ta vedem lumina.

10 Continuă să-Ţi arăţi îndurarea faţă de cei ce Te cunosc,
    şi dreptatea faţă de cei cu inima dreaptă!
11 Să nu m-ajungă piciorul celui mândru,
    iar mâna celor răi să nu mă izgonească!
12 Au şi căzut făcătorii de rele!
    Au fost aruncaţi şi nu se mai pot ridica!

Notas al pie

  1. Psalmii 36:1 Sau: Nelegiuirea îi vorbeşte celui rău / chiar în străfundul inimii lui. / Nu este frică de Dumnezeu / înaintea ochilor lui.
  2. Psalmii 36:7 Sau: Ta! / La umbra aripilor Tale îşi caută adăpost / îngeri şi oameni, deopotrivă.