La Bible du Semeur

Psaumes 115

A Dieu seul la gloire !

1Non pas à nous, |ô Eternel, |non pas à nous,
mais à toi seul la gloire,
pour ton amour |et ta fidélité !

Pourquoi les autres peuples diraient-ils :
« Où est leur Dieu ? »
Notre Dieu est au ciel,
il fait tout ce qu’il veut.
Mais leurs idoles sont d’argent et d’or,
fabriquées par des hommes.
Elles ont une bouche |mais ne peuvent parler !
Elles ont bien des yeux, |mais elles ne voient pas.
Elles ont des oreilles, |mais qui n’entendent rien ;
elles ont des narines |mais qui ne sentent rien.
Elles ont bien des mains, |mais ne peuvent toucher ;
elles ont bien des pieds, |mais ne peuvent marcher.
De leur gorge, jamais |aucun son ne s’échappe.
Ils leur ressemblent, |tous ceux qui les fabriquent,
tous ceux qui mettent leur confiance en elles[a].
Gens d’Israël, |mettez votre confiance |en l’Eternel !
Il est votre secours |et votre bouclier.
10 Descendants d’Aaron[b], |mettez votre confiance |en l’Eternel !
Il est votre secours |et votre bouclier.
11 Et vous qui craignez l’Eternel, |mettez votre confiance |en l’Eternel !
Il est votre secours |et votre bouclier.

12 L’Eternel s’occupe de nous : |il bénira ;
il bénira |le peuple d’Israël.
Il bénira |la descendance d’Aaron.
13 Il bénira |tous ceux qui craignent l’Eternel,
du plus petit |jusqu’au plus grand.
14 Que l’Eternel |vous multiplie,
et vous et vos enfants !
15 Soyez bénis par l’Eternel
qui a fait le ciel et la terre !

16 Le ciel ? Il appartient à l’Eternel ;
quant à la terre, |il l’a donnée aux hommes.
17 Les morts ne louent pas l’Eternel,
ni aucun de ceux qui descendent |au pays du silence.
18 Quant à nous, nous bénirons l’Eternel,
dès maintenant |et à jamais.
Louez l’Eternel !

Notas al pie

  1. 115.8 Pour les v. 4-8, voir 135.15-18.
  2. 115.10 C’est-à-dire les prêtres (voir Ex 28.1, 43).

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 115

Psalmul 115

Nu nouă, Doamne, nu nouă,
    ci Numelui Tău să-i fie adusă slava,
        pentru îndurarea şi credincioşia Ta!
Pentru ce să zică neamurile:
    „Unde le este Dumnezeul?“
Dumnezeul nostru însă este în ceruri
    şi face tot ce vrea.
Idolii lor sunt din argint şi din aur,
    sunt lucrarea mâinilor omeneşti.
Ei au gură, dar nu vorbesc,
    au ochi, dar nu văd,
au urechi, dar nu aud,
    au nas, dar nu pot mirosi,
au mâini, dar nu pot pipăi,
    au picioare, dar nu pot umbla cu ele,
        iar din gâtlej nu pot scoate nici un sunet.
Ca ei sunt cei care-i fac
    şi toţi cei care se încred în ei.

Israele, încrede-te în Domnul
    El este ajutorul şi scutul lui!
10 Casă a lui Aaron, încrede-te în Domnul
    El este ajutorul şi scutul lui!
11 Cei temători de Domnul, încredeţi-vă în Domnul
    El este ajutorul şi scutul lor!

12 Domnul Îşi aduce aminte de noi şi dă binecuvântare:
    El binecuvântează casa lui Israel,
        binecuvântează casa lui Aaron,
13 îi binecuvântează pe cei ce se tem de Domnul,
    de la cei mici până la cei mari.

14 Să vă înmulţească Domnul,
    pe voi şi pe fiii voştri!
15 Să fiţi binecuvântaţi de Domnul,
    Creatorul cerurilor şi al pământului.

16 Cerurile, cerurile sunt ale Domnului,
    dar pământul l-a dat fiilor oamenilor.
17 Nu morţii Îi dau laudă Domnului,
    nici cei care s-au pogorât în tăcere,
18 ci noi Îl vom binecuvânta pe Domnul,
    de acum şi până în veci.

Lăudaţi-L pe Domnul!