La Bible du Semeur

Psaumes 114

Quand Israël sortit d’Egypte

1Quand Israël sortit d’Egypte,
quand les descendants de Jacob quittèrent un peuple parlant une langue étrangère,
Juda devint le sanctuaire de l’Eternel,
Israël devint son domaine.

La mer le vit et prit la fuite,
le Jourdain reflua[a],
et les montagnes se mirent à bondir tout comme des béliers,
et les collines tout comme des cabris.

Qu’avais-tu, mer, pour fuir ainsi?
Et toi, Jourdain, pour refluer?
Et vous, montagnes, qu’aviez-vous pour bondir comme des béliers,
et vous, collines, tout comme des cabris?

O terre, tremble devant le Seigneur,
oui, devant le Dieu de Jacob:
il change le roc en étang,
la pierre en source jaillissante[b].

Het Boek

Psalmen 114

1Toen het volk Israël wegtrok uit Egypte
en het volk verliet dat een vreemde taal sprak,
koos God het gebied van Juda uit
als zijn heilige woonplaats,
het land Israël was zijn gebied.
De Rietzee zag het volk komen
en week uiteen om het door te laten.
Hetzelfde gebeurde met de Jordaan:
ook die stremde haar water en bood een doorgang.
De bergen leken op springende schapen
en de heuvels op dartelende lammetjes.
Waarom week de zee uiteen?
Waarom bood de Jordaan een doorgang?
Waarom leken de bergen op springende schapen
en de heuvels op lammetjes?
Laat de hele aarde beven als de Here komt,
beven wanneer de God van Jakob zijn gezicht laat zien.
Want Hij veranderde de rots in een waterbron
en droge, dorre stenen gaven water.