La Bible du Semeur

Psaumes 1:1-6

Premier livre

La Loi de l’Eternel, source du bonheur

1Heureux l’homme |qui ne marche pas |selon les conseils |des méchants,

qui ne va pas se tenir |sur le chemin des pécheurs,

qui ne s’assied pas |en la compagnie |de ces gens qui se moquent de Dieu.

2Toute sa joie il la met |dans la Loi de l’Eternel

qu’il médite jour et nuit.

3Il prospère comme un arbre |implanté près d’un cours d’eau ;

il donne toujours son fruit |lorsqu’en revient la saison.

Son feuillage est toujours vert ;

tout ce qu’il fait réussit.

4Tel n’est pas le cas |des méchants :

ils sont pareils à la paille1.4 Il s’agit de la bale, c’est-à-dire l’enveloppe du grain. |éparpillée par le vent.

5Aussi, lors du jugement, |ils ne subsisteront pas,

et nul pécheur ne se maintiendra |parmi la communauté des justes.

6Oui car l’Eternel prend en compte |la voie suivie par les justes1.6 C’est-à-dire : car l’Eternel tient compte de la conduite des justes pour les rétribuer en conséquence. ;

mais le sentier des méchants |les mène à la ruine.

Tagalog Contemporary Bible

Salmo 1:1-6

Salmo 1

Mapalad ang Taong Matuwid

1Mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama,

o sumusunod sa mali nilang halimbawa,

at hindi nakikisama sa mgataong nangungutya.

2Sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon,

at araw-gabi ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan.

3Ang katulad niyaʼy isang punongkahoy na itinanim sa tabi ng sapa,

na namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon.

Magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa.

4Ngunit iba ang mga taong masama;

silaʼy parang ipa na tinatangay ng hangin.

5Parurusahan sila ng Dios sa araw ng paghatol,

at ihihiwalay sa mga matuwid.

6Sapagkat pinapatnubayan ng Panginoon ang mga matuwid,

ngunit ang buhay ng taong masama ay hahantong sa kapahamakan.