La Bible du Semeur

Marc 3

(Mt 12.9-14; Lc 6.6-11)

1Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s’y trouvait un homme avec la main paralysée. On le surveillait attentivement pour voir s’il le guérirait un jour de sabbat: ils voulaient ainsi pouvoir l’accuser.

Jésus dit à l’homme à la main infirme: Lève-toi et mets-toi là, au milieu.

Puis il demanda aux autres: Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien, ou de faire du mal? A-t-on le droit de sauver une vie ou faut-il la laisser se détruire?

Mais personne ne dit mot.

Jésus promena sur eux un regard indigné. Profondément attristé par la dureté de leur cœur, il dit à l’homme: Etends la main!

Il la tendit et elle fut guérie. Aussitôt, les pharisiens sortirent de la synagogue et allèrent se concerter avec des membres du parti d’Hérode sur les moyens de faire mourir Jésus.

Jésus parmi la foule

Jésus se retira du côté du lac avec ses disciples. Une foule immense le suivait: elle était venue de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l’Idumée[a], des territoires de l’autre côté du Jourdain ainsi que de la région de Tyr et de Sidon. Ces gens venaient à lui car ils avaient appris tout ce qu’il faisait. Il demanda alors à ses disciples de tenir un bateau à sa disposition pour éviter d’être écrasé par la foule. 10 En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous les malades se précipitaient vers lui pour le toucher.

11 Lorsque des gens qui étaient sous l’emprise d’esprits mauvais le voyaient, ils se prosternaient devant lui et s’écriaient: Tu es le Fils de Dieu.

12 Mais il leur défendait absolument de faire savoir qui il était.

Le choix des apôtres

13 Plus tard, il monta sur une colline avoisinante et appela ceux qu’il voulait, et ils vinrent à lui. 14 Il désigna ainsi douze hommes [qu’il nomma apôtres][b] et qui devaient être constamment avec lui; 15 il les envoya annoncer l’Evangile avec le pouvoir de chasser les démons. 16 Voici les noms des Douze qu’il désigna[c]: Simon, auquel Jésus donna le nom de Pierre, 17 Jacques, fils de Zébédée et Jean son frère auxquels il donna le nom de Boanergès, ce qui signifie «fils du tonnerre», 18 André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d’Alphée, Thaddée, Simon le Zélé[d], 19 et Judas Iscariot, celui qui le trahit.

Jésus: Dieu ou Satan?

20 Jésus alla à la maison et, de nouveau, la foule s’y pressa au point que lui et ses disciples n’arrivaient même plus à manger. 21 Quand les membres de sa famille l’apprirent, ils vinrent pour le ramener de force avec eux. Ils disaient en effet: «Il est devenu fou.» 22 Les spécialistes de la Loi qui étaient venus de Jérusalem disaient: Il est sous l’emprise de Béelzébul[e]; c’est par le pouvoir du chef des démons qu’il chasse les démons.

23 Alors Jésus les appela et leur parla en paraboles: Comment Satan peut-il chasser Satan? 24 Un royaume déchiré par la guerre civile ne peut pas subsister. 25 Si une famille est divisée, cette famille ne peut pas subsister. 26 Si donc Satan se bat contre lui-même, s’il est en conflit avec lui-même, il ne peut plus subsister, c’en est fini de lui. 27 En fait, personne ne peut pénétrer dans la maison d’un homme fort pour s’emparer de ses biens sans avoir d’abord ligoté cet homme fort: c’est alors qu’il pillera sa maison.

28 Vraiment, je vous avertis: tout sera pardonné aux hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu’ils auront prononcés. 29 Mais si quelqu’un blasphème contre l’Esprit Saint, il ne lui sera jamais pardonné: il portera éternellement la charge de ce péché.

30 Jésus leur parla ainsi parce qu’ils disaient: «Il est sous l’emprise d’un esprit mauvais.»

La vraie famille de Jésus

31 La mère et les frères de Jésus arrivèrent. Ils se tinrent dehors et envoyèrent quelqu’un l’appeler.

32 Beaucoup de monde était assis autour de lui. On vint lui dire: Ta mère, tes frères et tes sœurs[f] sont dehors et te cherchent.

33 Il répondit: Qui sont ma mère et mes frères?

34 Et, promenant les regards sur ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit: Voici ma mère et mes frères, 35 car celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, ou une mère.

Notas al pie

  1. 3.8 l’Idumée : région située au sud de la Judée.
  2. 3.14 qu’il nomma apôtres : ces mots sont absents de plusieurs manuscrits.
  3. 3.16 qu’il désigna : ces mots sont absents de plusieurs manuscrits.
  4. 3.18 Voir note Mt 10.4.
  5. 3.22 Béelzébul : voir note Mt 10.25.
  6. 3.32 Plusieurs manuscrits n’ont pas tes sœurs.

Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Marka 3

Ježiš uzdraví človeka s nevládnou rukou

1 Keď Ježiš opäť vstúpil do synagógy, zbadal tam človeka s nevládnou rukou.

Bola práve sobota, a preto Ježišovi odporcovia napäto striehli, čo urobí. Ak postihnutého uzdraví, budú mať výbornú príležitosť obžalovať ho a zatknúť.

A naozaj, Ježiš chorého vyzval, aby vystúpil dopredu,

a potom sa spýtal prítomných: Smie sa v sobotu konať dobro alebo nie? Môže sa v tento deň život zachrániť, alebo nechať ho zahynúť?" Ale nikto mu neodpovedal.

Premeral si všetkých nahnevaným pohľadom, lebo ich bezcitnosť a ľahostajnosť k ľudskému utrpeniu ho roztrpčila. Potom sa obrátil k mrzákovi a povedal: Vystri ruku!" Muž poslúchol a ruku mal zase zdravú.

Farizeji hneď opustili synagógu a spolu s prívržencami kráľa Herodesa začali kuť plány, ako Ježiša odstrániť.

Uzdravovanie pri jazere

Ježiš sa opäť utiahol s učeníkmi ku Genezaretskému jazeru. Znova ho nasledovali veľké davy ľudí z celej Galiley, z Judska,

z Jeruzalema, z Idumey, zo Zajordánska, ba prichádzalo veľké množstvo ľudí aj z okolia pohanských miest Týru a Sidona. Zvesť o zázrakoch, ktoré konal, sa totiž rozniesla široko--ďaleko, a veľmi mnohí sa chceli o nich presvedčiť na vlastné oči.

Poprosil učeníkov, aby mu pripravili čln, na ktorý by sa uchýlil, ak by ho zástupy veľmi tlačili.

10 Mnohých už totiž uzdravil, a všetci, ktorí trpeli nejakým neduhom, hrnuli sa k nemu, aby sa ho aspoň dotkli.

11 A ľudia posadnutí démonom, len čo ho zbadali, padali pred ním na zem a kričali: Ty si Boží Syn!"

12 Ale on ich prísne umlčal, nestál o ich svedectvo.

Ježiš si povolá dvanástich apoštolov

13 Potom si zavolal k sebe tých, ktorých si sám vyvolil, a vystúpil s nimi hore do kopcov.

14 Z nich si zvolil dvanástich, ktorí mali zostať stále s ním, aby ich potom mohol poslať samostatne kázať,

15 uzdravovať a vyháňať démonov.

16 Boli to: Šimon, ktorému dal meno Peter,

17 Zebedejovi synovia Jakub a Ján, ktorých volal Boanerges, čo znamená Synovia hromu,

18 Andrej, Filip, Bartolomej, Matúš, Tomáš, Jakub Alfejov, Tadej, Šimon Kanaánsky

19 a Judáš Iškariotský, ktorý ho neskôr zradil.

Ježiša obviňujú, že má satanskú moc

20 Keď sa Ježiš vrátil do domu, znova sa ta nahrnul veľký zástup ľudí a čoskoro ich bolo toľko, že sa nemal ani kedy najesť.

21 Len čo sa o tom dopočuli jeho príbuzní, vypravili sa za ním a chceli ho donútiť, aby sa vrátil domov. Mysleli si, že prišiel o rozum.

22 A učitelia Zákona, ktorí prišli z Jeruzalema, dokonca tvrdili, že sa upísal Belzebulovi, kniežaťu démonov, a vyháňa nečistých duchov démonskou silou.

23 Tu si ich dal Ježiš zavolať a pokúšal sa im to vysvetliť obrazne: Ako môže satan vyháňať satana?

24 Kráľovstvo, ktoré je vnútorne rozdelené, sa musí zrútiť.

25 Aj rodina, kde vládnu sváry a roztržky, sa rozpadne.

26 A ak satan bojuje proti sebe samému, čo zmôže? Nevyhnutne musí prísť jeho koniec.

27 A ak chce niekto vtrhnúť do domu mocného majiteľa a chce ho orabovať, musí ho najprv spútať. Tak aj démonov môže vyháňať len ten, kto premohol satana.

28 No o jednom vás môžem ubezpečiť: Každý hriech môže byť človeku odpustený, aj to, ak sa v nevedomosti rúha Bohu.

29 Ale ak niekto vedome zavrhuje zachraňujúcu Božiu moc, rúha sa tým Duchu Svätému, a to je najťažší hriech, ten mu nebude odpustený nikdy."

30 To im povedal preto, lebo jeho zázraky pripisovali satanskej moci, a nie moci Svätého Ducha.

Kto patrí do Ježišovej rodiny

31 K preplnenému domu, kde Ježiš učil, prišli jeho bratia s matkou a odkázali mu, že sa chcú s ním zhovárať.

32 Tvoja matka, tvoje sestry a tvoji bratia sú vonku a hľadajú ťa!" oznámil mu ktosi zo zástupu, ktorý ho obklopoval.

33 Kto je moja matka a kto sú moji bratia?" spýtal sa ich.

34 Potom sa rozhliadol po ľuďoch okolo seba a povedal: Tu je moja matka a tu sú moji bratia.

35 Každý, kto koná podľa Božej vôle, je mojím bratom, mojou sestrou i mojou matkou."