La Bible du Semeur

Luc 21

La vraie générosité

1En regardant autour de lui, Jésus vit des riches qui mettaient leurs dons dans le tronc. Il aperçut aussi une pauvre veuve qui y glissait deux petites pièces. Il dit alors: En vérité, je vous l’assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous les autres, car tous ces gens ont seulement donné de leur superflu. Mais elle, elle a pris sur son nécessaire, et a donné tout ce qu’elle avait pour vivre.

De la destruction de Jérusalem à la venue du Fils de l’homme

Certains disaient du Temple: «Avec ses belles pierres et les beaux objets déposés en offrandes, il est magnifique». Jésus leur dit: Il viendra un temps où tout ce que vous regardez sera détruit; pas une pierre ne restera sur une autre.

– Maître, lui demandèrent-ils alors, quand cela se produira-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements devront avoir lieu?

Jésus leur dit: Faites attention, ne vous laissez pas induire en erreur. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant: «C’est moi le Messie!» ou encore: «Le temps est venu!» Ne les suivez pas! Quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne vous effrayez pas. Car tout cela doit arriver d’abord; mais la fin ne viendra pas aussitôt après.

10 Puis il ajouta: On verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre[a]. 11 Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies séviront; des phénomènes terrifiants se produiront et, dans le ciel, des signes extraordinaires apparaîtront.

(Mt 10.17-22; Mc 13.9-13)

12 Mais, auparavant, on se saisira de vous, on vous persécutera, on vous traduira devant les synagogues et vous serez jetés en prison. A cause de moi, vous serez traînés devant des rois et des gouverneurs. 13 Ces choses vous arriveront pour vous donner l’occasion d’apporter un témoignage.

14 Ayez donc cette ferme conviction: vous n’aurez pas à vous préoccuper de votre défense. 15 C’est moi, en effet, qui vous donnerai des paroles qu’aucun de vos adversaires ne pourra réfuter, et une sagesse à laquelle personne ne pourra résister. 16 Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, vos proches et vos amis, qui feront mettre à mort plusieurs d’entre vous. 17 Tout le monde vous haïra à cause de moi. 18 Mais pas un seul cheveu de votre tête ne se perdra. 19 En tenant bon, vous parviendrez au salut.

(Mt 24.15-21; Mc 13.14-19)

20 Quand vous verrez des armées ennemies encercler Jérusalem, sachez que sa destruction est imminente. 21 Alors, que les habitants de la Judée s’enfuient dans les montagnes. Que ceux qui se trouveront dans Jérusalem s’empressent d’en sortir. Que ceux qui seront dans les champs ne rentrent pas dans la ville! 22 Ces jours-là, en effet, seront des jours de châtiment où tout ce que disent les Ecritures s’accomplira.

23 Malheur, en ces jours-là, aux femmes enceintes et à celles qui allaitent! Car ce pays connaîtra une terrible épreuve et le jugement s’abattra sur ce peuple. 24 Ses habitants seront passés au fil de l’épée ou déportés dans tous les pays étrangers, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les peuples étrangers jusqu’à ce que leur temps soit révolu.

(Mt 24.29-35; Mc 13.24-31)

25 Il y aura des signes extraordinaires dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les peuples seront paralysés de frayeur devant le fracas d’une mer démontée. 26 Plusieurs mourront de peur dans l’appréhension des malheurs qui frapperont le monde entier, car les puissances célestes seront ébranlées. 27 Alors on verra le Fils de l’homme venir sur les nuées[b] avec beaucoup de puissance et de gloire.

28 Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance sera proche.

29 Il ajouta cet exemple: Prenez le figuier, ou n’importe quel autre arbre. 30 Il vous suffit de voir que les bourgeons commencent à pousser, et vous savez que l’été est proche. 31 De même, quand vous verrez ces événements se produire, sachez que le royaume de Dieu est proche. 32 Vraiment, je vous assure que cette génération-ci ne passera pas jusqu’à ce que tout vienne à se réaliser. 33 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais.

34 Prenez garde à vous-mêmes pour que vos esprits ne s’alourdissent pas à force de trop bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour les choses de la vie, sinon ce grand jour vous surprendra tout à coup. 35 Car il s’abattra comme un filet[c] sur tous les habitants de la terre. 36 Restez sur vos gardes et priez sans relâche que Dieu vous donne la force d’échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l’homme.

37 Jésus passait ses journées à enseigner dans la cour du Temple; ensuite, il sortait de la ville et passait la nuit sur la colline appelée «mont des Oliviers». 38 Dès le point du jour, tout le peuple affluait vers lui, dans la cour du Temple, pour l’écouter.

Notas al pie

  1. 21.10 Es 19.2.
  2. 21.27 Dn 7.13.
  3. 21.35 Certains manuscrits ont: vous surprendra tout à coup, 35 comme un filet. Il s’abattra …

Slovo na cestu

Lukáš 21

Chudá vdova dává vše, co má

1Ježíš pozoroval, jak zámožní lidé vhazují peníze do chrámové pokladny. Přišla také jedna chudá vdova a vhodila tam dvě nepatrné mince. Ježíš k tomu poznamenal: „Tato chudá vdova dala vlastně více než kterýkoliv z těch boháčů. Ti darovali jen to, co mohli snadno postrádat, ale ta žena obětovala všechny své peníze, vše, co měla na živobytí.“

Ježíš vypráví o budoucnosti

Někteří se obdivovali, z jakého pěkného kamene je chrám vystavěn a jak je nádherně vyzdoben. Ježíš ale řekl: „Přijdou dny, kdy ze všeho, čemu se teď obdivujete, nezůstane kámen na kameni, všechno to bude rozbořeno.“ Zeptali se ho: „Mistře, kdy se to stane? Budou tomu předcházet nějaká znamení?“ Odpověděl: „Nedejte se nikým svést. Mnozí přijdou a budou se prohlašovat za Mesiáše. Budou říkat: ‚Čas se naplnil.‘ Ale nevěřte jim. Až uslyšíte o různých válkách a povstáních, neděste se. To vše musí přijít, ale ještě to nebude konec světa.“ 10 A dodal: „Znepřátelí se národy i státy. 11 Budou velká zemětřesení a z různých stran přijdou zprávy o hladu, nakažlivých nemocech, hrůzách a nezvyklých úkazech na obloze. 12 Ale než k tomu dojde, nastane ještě doba velkého pronásledování. Budou vás vláčet před soudy, vodit před krále a vladaře, uvrhnou vás do vězení, a to všechno proto, že jste uvěřili ve mne. 13 To bude vaše příležitost, abyste se ke mně přiznali. 14 Nepřipravujte si předem svoji obhajobu. 15 Já vám v té chvíli vnuknu pravá slova i vhodné argumenty, které vaše protivníky umlčí. 16 Někdy vás zradí i vlastní rodiče, sourozenci, příbuzní a přátelé. A některé z vás dokonce vydají i na smrt. 17 Budete v nenávisti, protože se ke mně hlásíte. 18 Ale nebojte se, ani jeden vlas z hlavy neztratíte zbytečně. 19 Jen vydržte, získáte život! 20 Až uvidíte, že se kolem Jeruzaléma stahují vojska, pak přišla chvíle, kdy bude zpustošen. 21 Koho to zastihne v Judsku, ať uprchne do hor. Kdo bude v Jeruzalémě, ať se pokusí rychle z něho utéci, a kdo bude mimo, ať se do něho nevrací. 22 To budou dny trestu a splní se vše, co o tom napsali proroci. 23 Zle bude v těch dnech těhotným ženám a kojícím matkám. Velké strádání čeká tento národ, protože Boží hněv je namířen proti němu. 24 Mnozí budou zabiti, mnozí odvlečeni do otroctví po celé říši; v Jeruzalémě se budou roztahovat pohané, ale i na ně nakonec dojde.

Ježíš hovoří o svém návratu

25 Na konci času vyměřeného lidstvu se objeví na slunci, měsíci i hvězdách zvláštní úkazy. 26 Lidé na zemi budou prožívat velikou úzkost a události se na ně budou valit jako vzedmuté moře. Smrtelný strach zachvátí celý svět. I stálost řádů ve vesmíru bude narušena. 27 A tehdy uvidí přicházet Syna člověka v oblaku s královskou mocí a slávou. 28 Až se to všechno začne dít, vzmužte se a hleďte vzhůru, protože vaše konečné vysvobození bude již blízko.“ 29 Ještě jim to zdůraznil přirovnáním: „Všimněte si fíkovníku nebo kteréhokoliv jiného stromu. 30 Když vyraší listí, sami dobře víte, že se blíží léto. 31 Zrovna tak, až uvidíte všechna znamení, o kterých jsem s vámi mluvil, poznáte, že se blíží Boží království ve své plné moci. 32 Říkám vám, že ještě tato generace uvidí, jak se má slova začínají plnit. 33 Nebe i země jednou skončí, ale má slova nikdy neztratí svou platnost.

Ježíš vyzývá k bdělosti

34-35 Dejte si na sebe pozor! Nedopusťte, aby vaše mysl byla otupena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí. Pak by vás ten den zastihl jako past, ze které nikdo nepřipravený neunikne. 36 Buďte proto na stráži, modlete se, abyste unikli hrůzám, které mají přijít, a mohli nakonec obstát před Synem člověka.“ 37 Ve dne učil Ježíš v chrámu a večer odcházel na Olivovou horu a zůstával tam přes noc. 38 Už časně ráno přicházeli lidé do chrámu, aby mu naslouchali.