La Bible du Semeur

Hébreux 1

La personne du Fils de Dieu

La révélation de Dieu par le Fils

1A bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers[a], il nous a parlé par le Fils. Il a fait de lui l’héritier de toutes choses et c’est aussi par lui qu’il a créé l’univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l’expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante et, après avoir accompli la purification des péchés, il s’est assis dans les cieux à la droite du Dieu majestueux.

Il a ainsi acquis un rang bien plus éminent que celui des anges, dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparablement supérieur au leur.

Le Fils de Dieu supérieur aux anges

En effet, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit ceci:

Tu es mon Fils; aujourd’hui,
je fais de toi mon enfant[b] .

Et encore:

Je serai pour lui un Père
et lui sera pour moi un Fils[c] .

Mais lorsqu’il introduit de nouveau le Premier-né dans le monde[d], il dit:

Que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui[e].

Au sujet des anges, il dit:

Il utilise ses anges comme des vents,
et ses serviteurs comme des flammes de feu[f] .

Mais au sujet du Fils, il dit:

Ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute éternité,
le sceptre de ton règne[g] est sceptre d’équité.
Tu aimes la justice, et tu détestes la méchanceté.
Aussi, ô Dieu, ton Dieu t’a oint d’une huile d’allégresse
et t’a ainsi fait roi,
de préférence à tous tes compagnons[h] .

10 Il dit aussi:

C’est toi, Seigneur, qui, au commencement, as posé les fondations de la terre.
Le ciel est l’œuvre de tes mains.
11 Ils périront, mais tu subsistes,
tous s’useront comme un habit,
12 comme un manteau, tu les enrouleras,
comme un vêtement, tu les changeras.
Mais toi, tu es toujours le même,
tes années ne finiront pas[i] .

13 Or, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit:

Viens siéger à ma droite[j]
jusqu’à ce que j’aie mis tes ennemis à terre sous tes pieds[k].

14 En effet, que sont les anges? Des esprits au service de Dieu, qui sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui vont hériter le salut.

Notas al pie

 1. 1.2 C’est-à-dire la période finale de l’histoire qu’a inaugurée la venue de Jésus-Christ.
 2. 1.5 Ps 2.7 . Il s’agit de la formule d’intronisation du Messie-Roi.
 3. 1.5 2 S 7.14 .
 4. 1.6 Il doit s’agir de l’entrée de Jésus dans le monde à venir dont parle 2.5. Certains identifient le monde avec le monde actuel et pensent qu’il s’agit de la résurrection. Autre traduction: lorsqu’il introduit le Premier-né dans le monde, il dit encore; certains pensent alors que le texte vise l’incarnation du Fils.
 5. 1.6 Ps 97.7; Dt 32.43 cité selon l’ancienne version grecque.
 6. 1.7 Ps 104.4 cité selon l’ancienne version grecque.
 7. 1.8 Certains manuscrits ont: son règne.
 8. 1.9 Ps 45.7-8 .
 9. 1.12 Ps 102.26-28 cité selon l’ancienne version grecque.
 10. 1.13 La droite du roi est la place d’honneur (Ps 45.10; 1 R 2.19).
 11. 1.13 Ps 110.1.

Nouă Traducere În Limba Română

Evrei 1

Fiul, superior îngerilor

1În trecut, Dumnezeu le-a vorbit strămoşilor noştri prin profeţi de multe ori şi în multe feluri, însă în aceste zile de pe urmă El ne-a vorbit prin Fiul, pe Care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin Care a făcut veacurile. El, Care este oglindirea Slavei şi reprezentarea exactă a naturii Lui şi Care susţine toate lucrurile prin Cuvântul puterii Lui, a realizat curăţirea de păcate şi S-a aşezat la dreapta Măreţiei, în înălţimi, devenind cu atât mai superior decât îngerii, cu cât Numele pe care l-a moştenit este mai minunat decât al lor.

Căci căruia dintre îngeri i-a zis vreodată:

„Tu eşti Fiul Meu!
    Astăzi Te-am născut!“[a]?

Şi, din nou:

„Eu voi fi Tatăl Lui,
    iar El va fi Fiul Meu.“[b]

Şi, din nou, când Îl aduce în lume pe întâiul născut[c], spune:

„Toţi îngerii lui Dumnezeu să I se închine!“[d]

Iar despre îngeri spune:

„Din vânturi El Îşi face îngeri
    şi din flăcări de foc – slujitori.“[e]

Însă despre Fiul zice:

„Tronul Tău, Dumnezeule, este pentru veci de veci,
    iar sceptrul Împărăţiei Tale este un sceptru al dreptăţii!
Tu ai iubit dreptatea şi ai urât răutatea;
    de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns
        cu untdelemn de bucurie, mai presus decât pe tovarăşii Tăi.“[f]

10 Şi:

„Tu, Doamne, ai întemeiat la început pământul,
    iar cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale.
11 Ele vor pieri, dar Tu rămâi.
    Toate se vor învechi ca o haină.
12 Le vei înfăşura ca pe un veşmânt
    şi vor fi schimbate ca pe o haină.
Tu însă rămâi Acelaşi
    şi anii Tăi nu se vor sfârşi.“[g]

13 Dar căruia dintre îngeri i-a zis vreodată:

„Şezi la dreapta Mea
    până voi face din duşmanii Tăi
    aşternut al picioarelor Tale!“[h]?

14 Nu sunt ei toţi duhuri slujitoare, trimise să-i slujească pe cei ce urmează să moştenească mântuirea?

Notas al pie

 1. Evrei 1:5 Vezi Ps. 2:7
 2. Evrei 1:5 Vezi 2 Sa 7:14; 1 Cron. 17:13
 3. Evrei 1:6 Gr.: prototokos. Termenul înseamnă fie întâiul în ordine cronologică, putând fi tradus întâiul născut, fie întâiul în rang, acelaşi termen grecesc fiind folosit în LXX, Ps. 88:28 (89:27 în versiunea aceasta, precum şi în altele) cu acest sens: Îl voi face întâiul Meu născut, cel mai mare dintre regii pământului. Modul în care este folosit termenul în acest psalm mesianic indică mai degrabă prioritatea în rang, nu doar prioritatea în timp. Aşadar, în unele contexte sensul primar al termenului tokos (a da naştere la) s-a pierdut. Aici accentul este pe prioritatea în rang pe care Isus o are peste întreaga creaţie
 4. Evrei 1:6 Vezi LXX, Deut. 32:43
 5. Evrei 1:7 Vezi Ps. 104:4
 6. Evrei 1:9 Vezi Ps. 45:6,7
 7. Evrei 1:12 Vezi Ps. 102:25-27
 8. Evrei 1:13 Vezi Ps. 110:1