La Bible du Semeur

Genèse 5:1-32

L’histoire de la famille d’Adam

D’Adam aux fils de Noé

1Voici l’histoire de la famille d’Adam. Quand Dieu créa les êtres humains, il les fit de telle sorte qu’ils lui ressemblent. 2Il les créa homme et femme, il les bénit et leur donna le nom d’hommes le jour où ils furent créés.

3Adam était âgé de 130 ans quand il eut un fils qui lui ressemble, qui soit son image. Il lui donna le nom de Seth. 4Après cela, Adam vécut encore 800 ans et il eut d’autres enfants. 5La durée totale de sa vie fut de 930 ans, puis il mourut.

6Quand Seth fut âgé de 105 ans, il eut pour fils5.6 Autre traduction, de même que dans les versets suivants : descendant. Enosh. 7Après cela, il vécut encore 807 ans et il eut d’autres enfants. 8Il mourut à l’âge de 912 ans.

9Quand Enosh fut âgé de 90 ans, il eut pour fils Qénân. 10Après cela, il vécut encore 815 ans et il eut d’autres enfants. 11Il mourut à l’âge de 905 ans.

12Quand Qénân fut âgé de 70 ans, il eut pour fils Mahalaléel. 13Après cela, il vécut encore 840 ans et il eut d’autres enfants. 14Il mourut à l’âge de 910 ans.

15Quand Mahalaléel fut âgé de 65 ans, il eut pour fils Yéred. 16Après cela, Mahalaléel vécut encore 830 ans et il eut d’autres enfants. 17Il mourut à l’âge de 895 ans.

18Quand Yéred fut âgé de 162 ans, il eut pour fils Hénok. 19Après cela, il vécut encore 800 ans, et il eut d’autres enfants. 20Il mourut à l’âge de 962 ans.

21Quand Hénok fut âgé de 65 ans, il eut pour fils Mathusalem. 22Après cela, Hénok mena sa vie sous le regard de Dieu durant 300 ans et il eut d’autres enfants. 23La durée totale de sa vie fut de 365 ans.

24Hénok vécut en communion avec Dieu puis il disparut, car Dieu le prit5.24 Voir Hé 11.5 ; Jd 14..

25Quand Mathusalem fut âgé de 187 ans, il eut pour fils Lémek. 26Après cela, il vécut encore 782 ans et il eut d’autres enfants. 27Il mourut à l’âge de 969 ans.

28Quand Lémek fut âgé de 182 ans, il eut un fils. 29Il l’appela Noé (Consolation5.29 En hébreu, le nom Noé évoque le verbe traduit par consolera.) en disant : Celui-ci nous consolera de notre travail et de la tâche pénible que nous impose ce sol que l’Eternel a maudit. 30Après cela, Lémek vécut encore 595 ans, et il eut d’autres enfants. 31Il mourut à l’âge de 777 ans.

32Quand Noé fut âgé de 500 ans, il eut pour fils Sem, Cham et Japhet.

Swedish Contemporary Bible

1 Moseboken 5:1-32

1Här följer en förteckning över Adams släkt.

Människan var lik Gud när hon skapades. 2Gud skapade dem till man och kvinna, och välsignade dem och kallade dem människor5:2 På hebreiska adám. när de skapades.

3Adam var 130 år när hans son Set föddes. Denne liknade honom och var hans avbild.5:3 Jfr v. 1 och 1:26 4Sedan levde Adam ytterligare 800 år, fick söner och döttrar 5och dog 930 år gammal.

6Set var 105 år när hans son Enosh föddes. 7Sedan levde han ytterligare 807 år och fick söner och döttrar 8och dog 912 år gammal.

9Enosh var 90 år när hans son Kenan föddes. 10Sedan levde han ytterligare 815 år och fick söner och döttrar 11och dog 905 år gammal.

12Kenan var 70 år när hans son Mahalalel föddes. 13Sedan levde han ytterligare 840 år och fick söner och döttrar 14och dog 910 år gammal.

15Mahalalel var 65 år när hans son Jered föddes. 16Sedan levde han ytterligare 830 år och fick söner och döttrar 17och dog 895 år gammal.

18Jered var 162 år när hans son Henok föddes. 19Sedan levde han ytterligare 800 år och fick söner 20och döttrar och dog 962 år gammal.

21Henok var 65 år när hans son Metushelach föddes. 22Sedan levde han ytterligare 300 år i gemenskap med Gud5:22 levde… i gemenskap med Gud. Ordagrant: vandrade med Gud.Detta uttryck används även på många andra ställen. och fick söner och döttrar. 23Han blev 365 år. 24Henok vandrade i gemenskap med Gud och fanns sedan inte mer, för Gud tog bort honom.

25Metushelach var 187 år när hans son Lemek föddes. 26Sedan levde han ytterligare 782 år och fick söner och döttrar 27och dog 969 år gammal.

Noa

28Lemek var 182 år när han fick en son. 29Lemek kallade honom för Noa5:29 Namnet anspelar på både vila och tröst i hebreiskan., för han sa: ”Han kommer att ge oss tröst under det hårda arbetet med den jord som Herren har förbannat.” 30Sedan levde Lemek 595 år och fick söner och döttrar 31och dog 777 år gammal. 32När Noa var 500 år fick han tre söner, Sem, Ham och Jafet.