La Bible du Semeur

Genèse 40

Les rêves de deux hauts fonctionnaires

1Quelque temps après, deux hauts fonctionnaires du pharaon, le chef des échansons et le chef des panetiers, commirent une faute envers leur maître qui fut très irrité contre eux et les fit jeter dans la prison du commandant de la garde où Joseph était incarcéré. Celui-ci les confia aux soins de Joseph qui s’occupa d’eux. Ils passèrent un certain temps en prison.

Une nuit, l’échanson et le panetier du pharaon détenus dans la prison firent tous deux un rêve, chacun le sien, ayant sa signification propre. Le lendemain matin, quand Joseph se rendit auprès d’eux, il remarqua qu’ils étaient soucieux. Joseph demanda donc aux hauts fonctionnaires du pharaon qui se trouvaient en prison avec lui dans la maison de son maître : Pourquoi avez-vous cet air sombre aujourd’hui ?

Ils lui répondirent : Nous avons fait un rêve et il n’y a ici personne pour nous l’interpréter.

– N’appartient-il pas à Dieu de donner l’interprétation des rêves ? leur dit Joseph. Racontez-les moi donc, je vous prie.

Alors le chef des échansons lui raconta ce qu’il avait rêvé.

– Dans mon rêve, lui dit-il, j’avais devant moi un cep de vigne 10 portant trois sarments. Il se mit à bourgeonner, à fleurir, puis ses grappes donnèrent des raisins mûrs. 11 Je tenais en main la coupe du pharaon, je cueillis les raisins, j’en pressai le jus dans la coupe du pharaon et je la présentai à mon maître.

12 Joseph lui dit : Voici ce que signifie ce rêve : Les trois sarments représentent trois jours. 13 Dans trois jours, le pharaon te permettra de relever la tête et te rétablira dans tes fonctions. Tu lui présenteras sa coupe comme le veut la charge que tu occupais auparavant en qualité d’échanson. 14 Mais, s’il te plaît, pense à moi quand tout ira de nouveau bien pour toi et aie la bonté de parler en ma faveur au pharaon pour me faire sortir de cette prison. 15 En effet, j’ai été amené de force du pays des Hébreux, et ici même je n’ai rien fait qui mérite le cachot.

16 Lorsque le chef des panetiers vit que Joseph avait donné une interprétation favorable du songe, il lui dit : Pour ma part, dans mon rêve, je portais trois corbeilles de pain blanc sur la tête. 17 Dans celle du dessus, il y avait de la nourriture préparée par un panetier et destinée au pharaon ; et les oiseaux venaient les picorer dans la corbeille qui reposait sur ma tête.

18 Joseph lui dit : Voici ce que signifie ce rêve : Les trois corbeilles représentent trois jours. 19 Dans trois jours, le pharaon élèvera ta tête au-dessus de toi, il te pendra à un arbre et les oiseaux viendront se repaître de ta chair.

20 Trois jours plus tard, à l’occasion de son anniversaire, le pharaon offrit un festin à tous ses grands. Il « éleva la tête » du chef des échansons et du chef des panetiers en présence de ses grands. 21 Il rétablit dans sa fonction le chef des échansons, qui lui présenta de nouveau sa coupe, 22 et il fit pendre le chef des panetiers. Les choses se passèrent conformément à l’interprétation que Joseph avait donnée de leurs rêves. 23 Mais le chef des échansons ne pensa plus à Joseph : il l’oublia.

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 40

Visele celor doi demnitari ai lui Faraon

1După toate acestea, paharnicul şi brutarul monarhului Egiptului au păcătuit împotriva stăpânului lor, monarhul Egiptului. Faraon s-a mâniat pe cei doi demnitari ai săi, pe căpetenia paharnicilor şi pe căpetenia brutarilor, şi i-a pus sub pază în palatul conducătorului gărzii[a], în aceeaşi temniţă în care era închis şi Iosif. Conducătorul gărzii i-a dat în grija lui Iosif şi el i-a slujit, iar aceştia au rămas sub pază pentru o vreme. Într-o noapte, amândoi, atât paharnicul, cât şi brutarul monarhului Egiptului, care erau întemniţaţi, au avut câte un vis, fiecare vis cu semnificaţia lui. Dimineaţa, când a venit la ei, Iosif a observat că erau tulburaţi. El i-a întrebat pe demnitarii lui Faraon, care erau sub pază împreună cu el în palatul stăpânului său:

– De ce sunteţi atât de abătuţi astăzi?

– Am avut nişte vise, dar nu este nimeni care să ni le poată interpreta, au răspuns ei.

Atunci Iosif le-a zis:

– Oare nu lui Dumnezeu Îi aparţin interpretările viselor? Istorisiţi-mi mie visele.

Căpetenia paharnicilor i-a istorisit visul său lui Iosif:

– În visul meu am văzut o viţă 10 care avea trei ramuri. Imediat după ce a înmugurit, i s-a deschis floarea, iar ciorchinii s-au făcut struguri copţi. 11 Eu aveam cupa lui Faraon în mână, am luat strugurii, apoi i-am stors în cupă şi am pus cupa în mâna lui Faraon.

12 Iosif i-a zis:

– Aceasta este interpretarea visului: cele trei ramuri reprezintă trei zile; 13 peste trei zile, Faraon îţi va înălţa capul şi te va repune în slujbă, iar tu vei pune cupa în mâna sa, aşa cum făceai înainte, când erai paharnicul lui. 14 Dar când îţi va merge bine, adu-ţi aminte de mine, arată-ţi îndurarea faţă de mine, vorbindu-i lui Faraon despre mine şi scoate-mă din această temniţă, 15 pentru că am fost luat cu forţa din ţara evreilor şi nici chiar aici n-am făcut nimic pentru care să merit să fiu aruncat în temniţă[b].

16 Când căpetenia brutarilor a văzut că Iosif a dat o interpretare îmbucurătoare, i-a zis:

– Şi eu am avut un vis! Se făcea că pe capul meu se aflau trei coşuri de pâine[c]; 17 în coşul de deasupra erau tot felul de aluaturi coapte pentru Faraon, dar păsările le mâncau din coşul de pe capul meu.

18 Iosif i-a răspuns:

– Aceasta este interpretarea visului: cele trei coşuri reprezintă trei zile; 19 peste trei zile, Faraon îţi va tăia capul[d] şi te va spânzura de un copac[e], iar carnea ţi-o vor mânca păsările.

20 A treia zi, Faraon şi-a sărbătorit ziua de naştere şi le-a dat un ospăţ tuturor slujitorilor săi. Dintre demnitarii săi, Faraon a înălţat capul căpeteniei paharnicilor şi pe al căpeteniei brutarilor. 21 El a repus în slujbă pe căpetenia paharnicilor, care a pus din nou cupa în mâna lui Faraon, 22 însă pe căpetenia brutarilor a spânzurat-o, întocmai cum le interpretase Iosif. 23 Dar căpetenia paharnicilor nu şi-a mai adus aminte de Iosif, ci l-a uitat.

Notas al pie

  1. Geneza 40:3 Vezi nota de la 37:36; şi în v. 4
  2. Geneza 40:15 Acelaşi termen ebraic, tradus în 37:24 cu fântână; şi în 41:14
  3. Geneza 40:16 Sau: coşuri din nuiele
  4. Geneza 40:19 În ebraică este un joc de cuvinte cu v. 13: îţi va înălţa capul (v. 13); îţi va înălţa capul, de la tine (v. 19); vezi şi v. 20
  5. Geneza 40:19 Sau: te va trage în ţeapă, un mod de expunere a trupurilor celor executaţi (şi în 40:22; 41:13)