La Bible du Semeur

Genèse 14:1-24

Abram délivre Loth des ennemis de Sodome

1Il arriva au temps d’Amraphel, roi de Shinéar, d’Aryok, roi d’Ellasar, de Kedorlaomer, roi d’Elam, et de Tideal, roi de Goyim, 2que ces quatre rois firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorrhe, à Shineab, roi d’Adma, à Shéméber, roi de Tseboïm et au roi de Béla, c’est-à-dire Tsoar. 3Ces derniers rassemblèrent leurs troupes dans la vallée de Siddim, près de la mer Morte. 4Pendant douze ans, ils avaient été assujettis à Kedorlaomer, mais la treizième année, ils se révoltèrent.

5La quatorzième année, Kedorlaomer se mit en campagne avec les rois qui lui étaient alliés et ils battirent les Rephaïm14.5 Peuple habitant primitivement ce qui deviendra le pays d’Israël. Leur nom signifie : « géants ». à Ashteroth-Qarnaïm, puis les Zouzim à Ham, et les Emim à Shavé-Qiryataïm. 6Ils défirent les Horiens dans leur montagne de Séir, et les poursuivirent jusqu’au chêne de Parân, aux confins du désert. 7En revenant sur leurs pas, ils arrivèrent à Eyn-Mishpath – c’est-à-dire Qadesh –, ravagèrent tout le pays des Amalécites et battirent les Amoréens qui habitaient Hatsatsôn-Tamar. 8C’est alors que les rois de Sodome, de Gomorrhe, d’Adma, de Tseboïm et de Béla, c’est-à-dire Tsoar, s’avancèrent et se mirent en position de combat dans la vallée de Siddim 9en face de Kedorlaomer, roi d’Elam, Tideal, roi de Goyim, Amraphel, roi de Shinéar et Aryok, roi d’Ellasar. Ils étaient quatre rois contre cinq. 10Les rois de Sodome et de Gomorrhe prirent la fuite. Or, il y avait dans la vallée de Siddim beaucoup de puits de bitume, et des fuyards y tombèrent ; les rescapés s’enfuirent dans la montagne. 11Les vainqueurs s’emparèrent de tous les biens de Sodome et de Gomorrhe, ils prirent toutes leurs réserves de vivres et s’en allèrent. 12Ils enlevèrent aussi Loth le neveu d’Abram, avec ses biens, car il demeurait à Sodome.

13Un rescapé vint annoncer la nouvelle à Abram l’Hébreu qui demeurait près des chênes de Mamré l’Amoréen, un frère d’Eshkol et d’Aner ; ils étaient tous trois des alliés d’Abram. 14Quand Abram apprit que son parent avait été emmené captif, il arma trois cent dix-huit hommes bien entraînés, nés dans sa maison, et poursuivit les quatre rois jusqu’à Dan. 15Il divisa sa troupe et attaqua les ennemis pendant la nuit avec ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu’à Hoba au nord de Damas. 16Il récupéra tout le butin, il ramena aussi Loth son parent, ainsi que ses biens, les femmes et les autres prisonniers.

Melchisédek bénit Abram

17Lorsque Abram revint après avoir battu Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome vint à sa rencontre dans la vallée de Shavé qui est la vallée royale. 18Melchisédek14.18 Voir Ps 110.4 ; Hé 7.1-10. Salem est probablement l’ancien nom de Jérusalem (voir Ps 110.4 ; Hé 7.1-10)., roi de Salem, qui était prêtre du Dieu très-haut, apporta du pain et du vin. 19Il bénit Abram en ces termes :

Béni soit Abram

par le Dieu très-haut

qui a formé le ciel et la terre ;

20béni soit aussi le Dieu très-haut

qui t’a donné la victoire |sur tes ennemis !

Et Abram lui donna le dixième de tout le butin.

21Le roi de Sodome dit alors à Abram : Rends-moi les personnes et garde les biens pour toi.

22Abram lui répondit : Je jure à main levée vers l’Eternel, le Dieu très-haut qui a formé le ciel et la terre, 23que je ne prendrai rien de ce qui t’appartient, pas même un fil ou une courroie de soulier, pour que tu ne puisses pas dire : « J’ai enrichi Abram. » 24Je ne veux rien si ce n’est ce qu’ont mangé les jeunes gens. De plus, la part des hommes qui m’ont accompagné, Aner, Eshkol et Mamré, eux, ils la prendront.

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 14:1-24

Avram îl salvează pe Lot

1În zilele lui Amrafel, regele Șinarului1, 9 Sau: Babiloniei., a lui Ariok, regele Elasarului, a lui Chedorlaomer, regele Elamului, și a lui Tidal, regele Goyimului, s‑a întâmplat că 2ei au pornit la luptă împotriva lui Bera, regele Sodomei, a lui Birșa, regele Gomorei, a lui Șinab, regele Admei, a lui Șemeber, regele Țeboimului, și împotriva regelui Belei (care este Țoarul). 3Toți aceștia din urmă s‑au unit în valea Sidimului, adică Marea Sărată3 Marea Moartă.. 4Ei îl slujiseră pe Chedorlaomer timp de doisprezece ani, dar în al treisprezecelea an s‑au răsculat.

5În al paisprezecelea an, Chedorlaomer și regii care erau cu el au venit și i‑au învins pe refaiți la Aștarot-Karnaim, pe zuziți la Ham, pe emiți la Șave Chiriatayim 6și pe horiți la muntele lor, din Seir până la El‑Paran, care este lângă pustie. 7Apoi s‑au întors și au venit la En‑Mișpat sau Kadeș, unde au cucerit tot teritoriul amalekiților, precum și pe amoriții care locuiau în Hațațon-Tamar.

8Atunci regele Sodomei, regele Gomorei, regele Admei, regele Țeboimului și regele Belei (care este Țoarul), au ieșit și s‑au pregătit de luptă, în valea Sidimului, 9împotriva lui Chedorlaomer, regele Elamului, a lui Tidal, regele Goyimului, a lui Amrafel, regele Șinarului și a lui Ariok, regele Elasarului – patru regi împotriva a cinci. 10Valea Sidimului era plină de gropi cu smoală. Regii Sodomei și Gomorei au fugit și au căzut în ele, iar cei rămași au fugit înspre dealuri. 11Cei patru regi au luat toate bunurile Sodomei și Gomorei, precum și toată hrana acestora, și au plecat. 12Ei l‑au luat și pe Lot, fiul fratelui lui Avram, împreună cu bunurile lui, și au plecat (Lot locuia în Sodoma).

13Un om care a scăpat cu viață a venit și i‑a spus acest lucru lui Avram, evreul, care locuia lângă stejarii amoritului Mamre, fratele13 Sau: ruda; sau: aliatul. lui Eșcol și al lui Aner. Aceștia erau aliați cu Avram prin legământ. 14Când a auzit Avram că nepotul său fusese luat captiv, și‑a mobilizat cei trei sute optsprezece oameni instruiți pentru luptă, născuți în casa lui, și i‑a urmărit pe regi până la Dan. 15Apoi și‑a împărțit slujitorii în timpul nopții, i‑a învins pe regi și i‑a urmărit până la Hoba, care este la nord15 Lit.: stânga. În vremea aceea, în Orient punctele cardinale erau determinate de poziția cu fața spre răsărit, nu spre nord. de Damasc. 16Avram a adus înapoi toate bunurile. L‑a adus înapoi și pe nepotul său, Lot, împreună cu toate bunurile lui, precum și pe femei și pe ceilalți oameni.

17După ce Avram s‑a întors de la înfrângerea lui Chedorlaomer și a regilor care erau cu el, regele din Sodoma i‑a ieșit în întâmpinare în valea Șave, adică Valea Regelui. 18Melchisedek, regele Salemului18 Probabil Ierusalimul., a adus pâine și vin. Acesta era preot al Dumnezeului cel Preaînalt18 Ebr.: El‑Elion [peste tot în capitol].. 19El l‑a binecuvântat pe Avram și a zis:

„Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel Preaînalt,

Creatorul19, 22 Este posibil ca termenul ebraic să aibă și sensul de proprietar, posesor. cerurilor și al pământului,

20și binecuvântat să fie Dumnezeul cel Preaînalt,

Care i‑a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale!“

Și Avram i‑a dat zeciuială din toate.

21Apoi regele din Sodoma i‑a zis lui Avram:

– Dă‑mi oamenii și păstrează bunurile pentru tine.

22Dar Avram i‑a răspuns regelui din Sodoma:

– I‑am jurat Domnului, Dumnezeul cel Preaînalt, Creatorul cerurilor și al pământului, 23că nu voi lua nici măcar un fir de ață sau o curea de sanda din ceea ce este al tău, pentru ca să nu spui că l‑ai îmbogățit pe Avram. 24Eu nu voi lua nimic, în afară de ceea ce au mâncat oamenii mei și de partea celor care au mers împreună cu mine – Aner, Eșkol și Mamre. Ei să‑și ia partea lor.