La Bible du Semeur

Apocalypse 5

Le livre scellé de sept sceaux et l’Agneau égorgé

1Alors je vis dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône un livre écrit à l’intérieur et à l’extérieur. Il était scellé de sept sceaux[a]. Je vis aussi un ange puissant qui proclamait d’une voix forte: Qui est digne d’ouvrir le livre et d’en rompre les sceaux?

Mais personne, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n’était capable d’ouvrir le livre ni de le lire.

Je me mis à pleurer abondamment parce qu’on ne trouvait personne qui fût digne d’ouvrir le livre et de le lire. Alors l’un des représentants du peuple de Dieu me dit: Ne pleure pas. Voici: il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda[b], le rejeton de la racine de David[c], pour ouvrir le livre et ses sept sceaux.

Alors je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des représentants du peuple de Dieu, un Agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. Il avait sept cornes et sept yeux[d], qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre.

L’Agneau s’avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Lorsqu’il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre représentants du peuple de Dieu se prosternèrent devant l’Agneau. Ils avaient chacun une harpe et des coupes d’or remplies d’encens qui représentent les prières des membres du peuple saint. Et ils chantaient un cantique nouveau:

Tu es seul digne
de recevoir le livre,
et d’en briser les sceaux
car tu as été égorgé
et tu as racheté pour Dieu,
grâce à ton sacrifice,
des hommes de toute tribu,
de toute langue, de tout peuple,
de toutes les nations.
10 Tu as fait d’eux
un peuple de rois et de prêtres
pour notre Dieu,
et ils régneront sur la terre.

11 Puis je vis, et j’entendis la voix d’anges rassemblés en grand nombre autour du trône, des êtres vivants et des représentants du peuple de Dieu. Ils étaient des milliers de milliers et des millions de millions. 12 Ils disaient d’une voix forte:

Il est digne,
l’Agneau qui fut égorgé,
de recevoir la puissance,
la richesse, la sagesse et la force,
l’honneur et la gloire et la louange.

13 Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous les êtres qui peuplent l’univers, je les entendis proclamer:

A celui
qui siège sur le trône
et à l’Agneau
soient louange et honneur,
gloire et puissance
pour toute éternité.

14 Les quatre êtres vivants répondaient: «Amen», et les représentants du peuple de Dieu se prosternèrent et adorèrent.

Notas al pie

  1. 5.1 Le livre est un testament en forme de rouleau.
  2. 5.5 Titre du Messie se référant à Gn 49.8-10 où Juda est comparé à un lion.
  3. 5.5 Voir Es 11.1, 10.
  4. 5.6 Dans la Bible, la corne symbolise la puissance, les yeux la connaissance, sept la perfection, la totalité (voir Za 3.9; 4.10).

Słowo Życia

Objawienie św. Jana 5

Ofiarny Baranek Boży

1Zauważyłem, że Ten, który zasiada na tronie, trzymał w prawej ręce zwój papirusu, zapisany po obu stronach i opatrzony siedmioma pieczęciami. Ujrzałem też potężnego anioła, który zawołał donośnym głosem: „Kto jest godny złamać pieczęcie i rozwinąć zwój?!”. Nikt jednak—ani w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią—nie mógł go rozwinąć i przeczytać. I rozpłakałem się, widząc, że nie znalazł się nikt, kto byłby godny to uczynić. Wtedy jeden ze starszych pocieszył mnie, mówiąc:

—Nie płacz! Lew z rodu Judy, potomek króla Dawida, jest zwycięzcą. On może rozwinąć zwój oraz złamać siedem pieczęci!

Wtedy zobaczyłem Baranka, stojącego przed tronem, w otoczeniu starszych i czterech istot. Wyglądał tak, jakby został złożony w ofierze. Baranek miał siedem rogów i siedmioro oczu, będących siedmioma Bożymi Duchami, wysłanymi na ziemię. Podszedł On do Tego, który zasiada na tronie, i wziął z Jego prawej ręki zwój. Gdy to uczynił, cztery istoty i dwudziestu czterech starszych upadło przed Nim na twarz, oddając Mu hołd. Każdy z nich miał w rękach harfę i złoty kielich napełniony kadzidłem—modlitwami świętych. I śpiewali nową pieśń:

„Zasługujesz na to, aby wziąć zwój,
    złamać pieczęcie i rozwinąć go.
Zostałeś bowiem zabity
    i swoją krwią wykupiłeś dla Boga
ludzi z każdego plemienia, języka, ludu i narodu.
10     Uczyniłeś ich kapłanami naszego Boga
i członkami królewskiej rodziny,
    którzy będą rządzić ziemią”.

11 Potem zobaczyłem mnóstwo aniołów, otaczających tron, cztery istoty oraz starszych, i usłyszałem ich śpiew. Setki milionów aniołów 12 wołały:

„Baranek, który został zabity,
    zasługuje na to, aby otrzymać władzę,
bogactwo, mądrość i moc
    oraz odebrać cześć, chwałę i uwielbienie!”.

13 Usłyszałem również, jak każde stworzenie—na niebie, na ziemi, pod ziemią, na morzu oraz w jego głębinach—wołało:

„Temu, który zasiada na tronie,
    oraz Barankowi należy się
wieczne uwielbienie,
    cześć, chwała i moc!”.

14 Po tych słowach cztery istoty powiedziały: „Amen!”, a starsi padli na twarz, oddając Mu pokłon.