La Bible du Semeur

Apocalypse 5

Le livre scellé de sept sceaux et l’Agneau égorgé

1Alors je vis dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône un livre écrit à l’intérieur et à l’extérieur. Il était scellé de sept sceaux[a]. Je vis aussi un ange puissant qui proclamait d’une voix forte: Qui est digne d’ouvrir le livre et d’en rompre les sceaux?

Mais personne, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n’était capable d’ouvrir le livre ni de le lire.

Je me mis à pleurer abondamment parce qu’on ne trouvait personne qui fût digne d’ouvrir le livre et de le lire. Alors l’un des représentants du peuple de Dieu me dit: Ne pleure pas. Voici: il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda[b], le rejeton de la racine de David[c], pour ouvrir le livre et ses sept sceaux.

Alors je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des représentants du peuple de Dieu, un Agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. Il avait sept cornes et sept yeux[d], qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre.

L’Agneau s’avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Lorsqu’il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre représentants du peuple de Dieu se prosternèrent devant l’Agneau. Ils avaient chacun une harpe et des coupes d’or remplies d’encens qui représentent les prières des membres du peuple saint. Et ils chantaient un cantique nouveau:

Tu es seul digne
de recevoir le livre,
et d’en briser les sceaux
car tu as été égorgé
et tu as racheté pour Dieu,
grâce à ton sacrifice,
des hommes de toute tribu,
de toute langue, de tout peuple,
de toutes les nations.
10 Tu as fait d’eux
un peuple de rois et de prêtres
pour notre Dieu,
et ils régneront sur la terre.

11 Puis je vis, et j’entendis la voix d’anges rassemblés en grand nombre autour du trône, des êtres vivants et des représentants du peuple de Dieu. Ils étaient des milliers de milliers et des millions de millions. 12 Ils disaient d’une voix forte:

Il est digne,
l’Agneau qui fut égorgé,
de recevoir la puissance,
la richesse, la sagesse et la force,
l’honneur et la gloire et la louange.

13 Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous les êtres qui peuplent l’univers, je les entendis proclamer:

A celui
qui siège sur le trône
et à l’Agneau
soient louange et honneur,
gloire et puissance
pour toute éternité.

14 Les quatre êtres vivants répondaient: «Amen», et les représentants du peuple de Dieu se prosternèrent et adorèrent.

Notas al pie

  1. 5.1 Le livre est un testament en forme de rouleau.
  2. 5.5 Titre du Messie se référant à Gn 49.8-10 où Juda est comparé à un lion.
  3. 5.5 Voir Es 11.1, 10.
  4. 5.6 Dans la Bible, la corne symbolise la puissance, les yeux la connaissance, sept la perfection, la totalité (voir Za 3.9; 4.10).

Slovo na cestu

Zjevení Janovo 5

Bůh má se světem svůj plán a Beránek jej uskuteční

1Tu jsem uviděl, že onen sedící na trůnu má v pravé ruce svitek popsaný z obou stran, zapečetěný sedmi pečetěmi. Jeden mocný anděl zvolal silným hlasem: „Kdo může rozlomit tyto pečetě a rozvinout ten svitek?“ 3-4 Nikde se však nikdo nenašel, kdo by to mohl učinit a přečíst. To mě zarmoutilo, že jsem až plakal. Ale jeden z těch starců mě potěšil: „Neplač! Ježíš, Lev z Judova kmene, Davidův potomek zvítězil! On proto může rozlomit ty pečetě a svitek rozvinout.“

Setřel jsem slzy a vidím, že v kruhu starců, mezi čtyřmi bytostmi u trůnu, stojí Beránek, s jizvami po smrtelných ranách. Na hlavě má znamení plnosti síly a vševědoucnosti Božího Ducha. Beránek přistoupil až k sedícímu na trůnu a z jeho pravice přijal ten svitek.

Jakmile se to stalo, ty čtyři bytosti a dvacet čtyři starci se mu hluboce uklonili. Každý z nich měl harfu a zlatou nádobu z níž jako vonný dým vystupovaly modlitby věřících. Začali zpívat novou píseň:

„Ty jediný jsi hoden vzít tento zápis a rozlomit pečetě!
    Vždyť jsi položil svůj život a z otroctví hříchu jsi Bohu vykoupil svou krví lidi všech kmenů,
jazyků, tříd i národů.
10     Udělal jsi je Božími králi
a knězi na zemi.“

11 Tu se k nim připojil obrovský zástup andělů, kteří obklopovali Boží trůn. Byly jich statisíce. 12 Volali:

„Obětovanému Beránkovi patří všechna moc,
    bohatství, moudrost i síla,
    čest, sláva i dík.“

13 A všechno tvorstvo v nebi, na zemi, v hlubinách, v mořích – prostě celý vesmír se rozezvučel:

„Bohu na trůnu a Beránkovi díky,
    čest, sláva a moc na věky věků!“

14 Čtyři bytosti kolem trůnu uzavřely chvalozpěvy společným „Amen!“ A čtyřiadvacet starců se hluboce poklonilo.