La Bible du Semeur

1 Timothée 1

Salutation

1Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance, salue Timothée, son véritable enfant dans la foi.

Que Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur t’accordent grâce, compassion et paix.

La menace des enseignants de mensonge

En partant pour la Macédoine, je t’ai encouragé à demeurer à Ephèse[a] pour avertir certains de ne pas enseigner de doctrines étrangères à la foi. Qu’ils cessent de porter leur intérêt à des récits de pure invention et à des généalogies interminables[b]. Des préoccupations comme celles-ci font naître des spéculations au lieu de nous aider dans les responsabilités que Dieu nous confie dans l’œuvre de la foi.

Le but de cet avertissement est d’éveiller l’amour, un amour venant d’un cœur pur, d’une bonne conscience et d’une foi sincère. Certains se sont écartés de ces principes et se sont égarés dans des argumentations sans aucune valeur. Ils se posent en enseignants de la Loi mais, au fond, ils ne comprennent ni ce qu’ils disent, ni les sujets sur lesquels ils se montrent si sûrs d’eux-mêmes.

Nous savons que la Loi est bonne, mais à condition d’être utilisée en accord avec son but. Il faut savoir ceci: la Loi n’est pas faite pour les justes, mais pour les malfaiteurs et les rebelles, pour les gens qui méprisent Dieu et les pécheurs, pour ceux qui n’ont ni respect ni scrupule à l’égard de ce qui est sacré, ceux qui tueraient père et mère, les assassins, 10 les débauchés, les homosexuels, les marchands d’esclaves, les menteurs, les gens sans parole et, d’une manière générale, pour tous ceux qui commettent des actions contraires à l’enseignement sain que vous avez reçu. 11 Cet enseignement est conforme à l’Evangile qui m’a été confié et qui révèle la gloire du Dieu bienheureux.

La grâce de Dieu envers Paul

12 Je suis reconnaissant envers celui qui m’a rendu capable de remplir cette tâche, Jésus-Christ, notre Seigneur. En effet, il m’a accordé sa confiance en me choisissant pour ce service, 13 moi qui, autrefois, l’ai offensé, persécuté et insulté. Mais il a été compatissant envers moi car j’agissais par ignorance, puisque je n’avais pas la foi. 14 Dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi la foi et l’amour que l’on trouve dans l’union avec Jésus-Christ.

15 La parole que voici est certaine, elle mérite d’être reçue sans réserve: «Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs.» Je suis, pour ma part, l’exemple type[c] d’entre eux. 16 Mais Dieu a été compatissant envers moi pour cette raison: Jésus-Christ a voulu, en moi, l’exemple type[d] des pécheurs, montrer toute l’étendue de sa patience, pour que je serve d’exemple à ceux qui croiraient en lui pour accéder à la vie éternelle.

17 Au Roi éternel,
immortel,
invisible,
au seul Dieu,
soient honneur et gloire
pour l’éternité.
Amen!

Garder la foi

18 Timothée, mon enfant, voici le conseil que je t’adresse en accord avec les prophéties prononcées autrefois à ton sujet: en t’appuyant sur ces paroles, combats le bon combat 19 avec foi et avec cette bonne conscience dont certains se sont écartés au point que leur foi a fait naufrage. 20 Parmi eux se trouvent Hyménée et Alexandre que j’ai livrés à Satan[e] pour qu’ils apprennent à ne plus blasphémer.

Notas al pie

  1. 1.3 Capitale de la province romaine d’Asie à l’ouest de l’Asie Mineure.
  2. 1.4 Il s’agissait de spéculations sur les origines et les descendants des patriarches cités en Gn 4 à 5; 9 à 11.
  3. 1.15 Autre traduction: le pire.
  4. 1.16 Voir note 1.15.
  5. 1.20 Voir note 1 Co 5.5.

Nya Levande Bibeln

1 Timotheosbrevet 1

1Från Paulus, Jesu Kristi budbärare, utsänd på uppdrag av Gud, vår Frälsare, och av Jesus Kristus, vår Herre och vårt enda hopp.

Till Timotheos, du som är min egen son i tron på Herren. Jag hälsar dig med nåd och barmhärtighet och stor frid från Gud, vår Far, och Jesus Kristus, vår Herre.

Varning för falska läror

3-4 Jag upprepar vad jag sa när jag reste till Makedonien. Stanna i Efesos och försök att stoppa de män som förkunnar falska läror. De måste sluta med att forska i sina meningslösa gudasagor och släktregister. Det leder inte till någonting och skapar bara problem och oenighet som hindrar människor från att acceptera Guds frälsningsplan, som grundar sig på tron.

Din undervisning ska leda fram till den sanna kärlek som kommer av ett rent samvete och en uppriktig tro.

Men dessa lärare, som uppträder med sådan självsäkerhet, har förlorat allt detta och ägnar sin tid till att prata strunt.

De vill bli berömda som lärare i Moses lag, men de har inte den minsta aning om vad den egentligen betyder.

Denna lag är god, när den tillämpas så som Gud har menat.

9-11 Den skrevs inte i första hand för dem som rättar sig efter den utan för dem som i sin upproriskhet och i sitt förakt för lag och ordning överträder den. Den gäller kriminella och brottslingar, gudsförnekare och lögnare, dem som lever ut sina perversa drifter, mördare och utpressare och alla andra som handlar tvärtemot den sunda läran och de goda nyheterna från Gud som jag bär med mig.

Paulus uppdrag

12 Jag är så tacksam till vår Herre Jesus Kristus, för att han har valt ut mig som en av sina budbärare och gett mig kraft att vara trogen mot honom,

13 trots att jag tidigare hånade honom och förföljde och angrep hans folk på alla sätt jag kunde. Men Gud var god mot mig, för jag visste inte vad jag gjorde, eftersom jag inte kände Kristus på den tiden.

14 Ja, så mycket kärlek mötte jag att jag började tro på honom och själv fylldes av den kärlek som finns hos Jesus Kristus.

15 Detta är verkligen sant, och jag önskar av hela mitt hjärta att alla ska förstå att Kristus kom hit till världen för att frälsa syndare. Och jag var den värste av dem allesammans!

16 Men Gud var barmhärtig mot mig för att Jesus Kristus som exempel skulle kunna visa alla vilket tålamod han har även med den störste syndare. På så sätt kan också andra förstå att de kan få evigt liv.

17 Äran tillhör Gud nu och i evighet. Han är evighetens kung, den osynlige, som aldrig dör. Han är den ende Guden! Amen.

Timotheos tar vid

18 Timotheos, min son, jag ger nu det här uppdraget vidare till dig. Låt de profetiska ord från Herren som uttalades över dig ge dig mod och inspiration att kämpa tappert i striden för honom.

19 Håll fast vid Kristus, och gör bara sådant som bevarar ditt samvete rent. Några har nämligen varit olydiga mot sina samveten och har medvetet gjort sådant som de vet är fel. Därför är det inte underligt att de förlorade sin tro på Kristus, när de trotsade Gud på det sättet.

20 Hymenaios och Alexandros hör till dem. Jag var tvungen att överlämna dem åt Satan för att de skulle straffas så att de lär sig att inte dra skam över Kristi namn.