La Bible du Semeur

1 Jean 5

Croire au Fils de Dieu

1Celui qui croit que Jésus est Christ est né de Dieu. Et celui qui aime le Père, qui fait naître à la vie, aime aussi les enfants nés de lui.

Voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu: c’est lorsque nous aimons Dieu lui-même et que nous obéissons à ses commandements. Car aimer Dieu, c’est accomplir ses commandements. Ceux-ci, d’ailleurs, ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c’est notre foi. Qui, en effet, triomphe du monde? Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu.

Celui qui est venu par l’eau et par le sang, c’est bien Jésus-Christ: il n’est pas passé seulement par l’eau du baptême, mais outre le baptême, il est passé par la mort en versant son sang[a]. Et c’est l’Esprit qui lui rend témoignage, car l’Esprit est la vérité. Ainsi il y a trois témoins: l’Esprit, l’eau et le sang; et les trois sont d’accord.

Nous acceptons le témoignage des hommes; mais le témoignage de Dieu est bien supérieur, et ce témoignage, c’est celui que Dieu a rendu à son Fils. 10 Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, puisqu’il ne croit pas le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. 11 Et qu’affirme ce témoignage? Il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils.

12 Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie.

13 Je vous ai écrit cela, pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. 14 Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu: si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. 15 Et si nous savons qu’il nous écoute, nous savons aussi que l’objet de nos demandes nous est acquis.

Le chrétien et le péché

16 Si quelqu’un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu’il prie pour ce frère et Dieu lui donnera la vie. Il s’agit de ceux qui commettent des péchés qui ne mènent pas à la mort. Mais il existe un péché qui mène à la mort. Ce n’est pas au sujet de ce péché-là que je vous demande de prier.

17 Toute désobéissance à la Loi est un péché, certes, mais tous les péchés ne mènent pas à la mort. 18 Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort[b], car le Fils né de Dieu le protège[c]. Aussi le diable[d] ne peut pas le dominer. 19 Nous savons que nous sommes de Dieu, alors que le monde entier est sous la coupe du diable[e]. 20 Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu’il nous a donné l’intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous sommes unis au Dieu véritable, de par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle.

Recommandation finale

21 Mes chers enfants, gardez-vous des idoles.

Notas al pie

  1. 5.6 Le baptême a inauguré le ministère de Christ, qui s’est achevé par sa mort. C’est le même Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui a été baptisé et qui est mort. Certains voient dans l’eau et le sang une allusion à Jn 19.34.
  2. 5.18 Voir 3.9 et note.
  3. 5.18 Certains manuscrits ont: celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Variante: et il se tient lui-même sur ses gardes.
  4. 5.18 Autre traduction: le mal.
  5. 5.19 Autre traduction: du mal.

Słowo Życia

Pierwszy List św. Jana 5

Wiara i życie

1Każdy, kto uwierzył, że Jezus jest Mesjaszem, stał się dzieckiem Boga. A każdy, kto jest dzieckiem Boga i kocha Go, kocha również inne Jego dzieci. Człowiek, który kocha Boga i jest Mu posłuszny, będzie więc kochał także wszystkie Jego dzieci. Miłość do Boga przejawia się bowiem w wypełnianiu Jego poleceń, co w gruncie rzeczy wcale nie jest trudne.

Każde dziecko Boga—poprzez swoją wiarę—może odnosić zwycięstwo w walce z tym zepsutym światem. Kto bowiem może pokonać zło tego świata, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?

Chrystus przyszedł na świat nie tylko po to, aby zostać zanurzonym w wodzie, ale także po to, aby przelać swoją krew. Poświadcza to Duch Święty, który zawsze mówi prawdę. 7-8 Istnieje więc trzech zgodnych świadków Jezusa: Duch, woda i krew. Skoro wierzymy świadkom w sądzie, tym bardziej możemy wierzyć świadkom powołanym przez Boga. A przecież sam Bóg potwierdził, że Jezus jest Jego Synem. 10 Kto wierzy Synowi Bożemu, przyjmuje to, co powiedział o Nim Bóg. Kto zaś nie wierzy słowom Boga, uznaje Go za kłamcę. 11 A treść tych słów jest następująca: Bóg—poprzez swojego Syna—dał ludziom życie wieczne. 12 Ten więc, kto uwierzył Synowi Bożemu, ma życie wieczne, ten zaś, kto Go odrzucił, nie ma życia.

Uwagi końcowe

13 Napisałem to do was, którzy wierzycie Synowi Bożemu, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. 14 Bóg wysłuchuje naszych modlitw, jeśli prosimy Go o rzeczy zgodne z Jego wolą. Możemy być tego pewni. 15 A skoro wiemy, że odpowiada na nasze prośby, możemy mieć pewność, że już teraz wysłuchał naszych modlitw.

16 Jeśli zobaczycie, że ktoś z wierzących popełnia grzech, proście Boga, aby mu przebaczył, a wtedy Bóg nie pozbawi go życia. Dotyczy to jednak tylko takich grzechów, które nie prowadzą do śmierci. 17 Oczywiście każdy zły czyn jest grzechem, ale nie każdy prowadzi do śmierci.

18 Wiemy, że ci, którzy stali się dziećmi Boga nie są już w stanie żyć w grzechu. Są bowiem chronieni przez Syna Bożego i szatan nie ma do nich dostępu. 19 Wiemy też, że należymy do Boga, natomiast cały ten zepsuty świat jest poddany władzy szatana. 20 Wiemy również, że Syn Boży przyszedł po to, abyśmy mogli poznać prawdziwego Boga. Teraz należymy do Niego, bo jesteśmy własnością Jego Syna, Jezusa Chrystusa. On jest jedynym, prawdziwym Bogiem, który obdarza ludzi życiem wiecznym. 21 Dlatego, drogie dzieci, trzymajcie się z dala od fałszywych bogów!