1 Jean 1 – BDS & NTLR

La Bible du Semeur

1 Jean 1:1-10

Le fondement : le message des apôtres

1Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie1.1 Autre traduction : nous vous écrivons au sujet de celui qui est la parole de vie.. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement : nous l’avons entendu, nous l’avons vu de nos propres yeux, nous l’avons contemplé et nos mains l’ont touché. – 2Celui qui est la vie s’est manifesté : nous l’avons vu, nous en parlons en témoins et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s’est manifestée pour nous. – 3Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. 4Si nous vous écrivons ces choses, c’est pour que notre joie1.4 Certains manuscrits ont : votre joie. soit complète.

Dieu est lumière : la vie dans la lumière

Pardonnés, mais ne péchez pas

5Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons : Dieu est lumière et il n’y a aucune trace de ténèbres en lui.

6Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n’agissons pas comme la vérité l’exige. 7Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres et, parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché.

8Si nous prétendons n’être coupables d’aucun péché, nous sommes dans l’illusion, et la vérité n’habite pas en nous. 9Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et, par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis.

10Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa Parole n’est pas en nous.

Nouă Traducere În Limba Română

I Ioan 1:1-10

Cuvântul vieții

1Ceea ce era de la început, ceea ce am auzit, ceea ce am văzut cu ochii noștri, ceea ce am privit și ceea ce mâinile noastre au atins cu privire la Cuvântul vieții1 Autorul începe fraza, dar în mod intenționat o lasă în suspensie pentru a muta atenția destinatarului spre subiectul scrisorii (stil cunoscut sub numele de anacolut). 2– căci viața a fost arătată, iar noi am văzut și mărturisim și vă vestim viața veșnică care era cu Tatăl și care ne‑a fost arătată – 3deci ceea ce am văzut și am auzit, vă vestim și vouă, pentru ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Cristos. 4Scriem aceste lucruri pentru ca bucuria noastră4 Unele mss conțin: voastră. să fie deplină.

Umblând în lumină

5Și acesta este mesajul pe care l‑am auzit de la El și pe care vi‑l vestim: Dumnezeu este lumină și în El nu este nicio urmă de întunecime5 În această epistolă, se face distincție între termenul de genul neutru skotos (întuneric) și termenul de genul feminin skotia (întunecime; umbră). Gradarea aceasta ajută la nuanțarea stilistică. Vezi v. 6; 2:8-9, 11.. 6Dacă spunem că avem părtășie cu El, dar umblăm în întuneric, mințim și nu trăim6 Lit.: nu facem. adevărul. 7Dacă însă umblăm în lumină, după cum El este în lumină, avem părtășie unii cu alții, iar sângele lui Isus, Fiul Său, ne curățește de orice păcat. 8Dacă zicem că nu avem păcat, ne ducem în rătăcire8 Sau: ne înșelăm. pe noi înșine și adevărul nu este în noi. 9Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nedreptate. 10Dacă zicem că n‑am păcătuit, Îl facem mincinos, și Cuvântul Lui nu este în noi.