La Bible du Semeur

Ésaïe 53

1Qui a cru à notre message?

A qui a été révélée l’intervention de l’Eternel[a]?
Il a grandi tout droit comme une jeune pousse
ou comme une racine sortant d’un sol aride.
Il n’avait ni prestance ni beauté
pour retenir notre attention
ni rien dans son aspect qui pût nous attirer.
Il était méprisé, abandonné des hommes,
un homme de douleur
habitué à la souffrance.
Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux.
Il était méprisé,
et nous n’avons fait de lui aucun cas.

Pourtant, en vérité, c’est de nos maladies qu’il s’est chargé,
et ce sont nos souffrances qu’il a prises sur lui,
alors que nous pensions que Dieu l’avait puni,
frappé et humilié[b].
Mais c’est pour nos péchés qu’il a été percé,
c’est pour nos fautes qu’il a été brisé.
Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui
et c’est par ses blessures que nous sommes guéris[c].
Nous étions tous errants, pareils à des brebis,
chacun de nous allait par son propre chemin:
l’Eternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous.

Il était maltraité, et il s’est humilié,
il n’a pas dit un mot.
Semblable à un agneau mené à l’abattoir,
tout comme la brebis muette devant ceux qui la tondent,
il n’a pas dit un mot[d].
Il a été arraché à la vie[e] avec violence, suite à un jugement.
Et qui, parmi les gens de sa génération, s’est soucié de son sort,
lorsqu’on l’a retranché
du pays des vivants?
Il a été frappé à mort[f]
à cause des péchés que mon peuple[g] a commis.
On a mis son tombeau avec celui des criminels
et son sépulcre avec celui des riches,
alors qu’il n’avait pas commis d’acte de violence
et que jamais ses lèvres n’avaient produit la tromperie[h].

10 Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance.
Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation,
il verra une descendance.
Il vivra de longs jours
et il accomplira avec succès ce que désire l’Eternel.
11 Car après avoir tant souffert,
il verra la lumière[i], et il sera comblé.
Beaucoup de gens le connaîtront, et pour cela,
mon serviteur, le Juste, leur accordera le statut de justes
et se chargera de leurs fautes[j].
12 Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux;
il partagera le butin avec la multitude,
car il s’est dépouillé lui-même[k] jusqu’à la mort
et s’est laissé compter parmi les malfaiteurs[l],
car il a pris sur lui les fautes d’un grand nombre,
il a intercédé en faveur des coupables.

Notas al pie

 1. 53.1 Cité en Jn 12.38; Rm 10.16.
 2. 53.4 Cité en Mt 8.17.
 3. 53.5 Les v. 5-6 sont cités en 1 P 2.24-25.
 4. 53.7 Les v. 7-8 sont cités en Ac 8.32-33, d’après l’ancienne version grecque.
 5. 53.8 Autre traduction: arrêté.
 6. 53.8 D’après l’ancienne version grecque. Le texte hébreu traditionnel a: il a été frappé.
 7. 53.8 Selon le texte hébreu traditionnel. Le principal texte hébreu de Qumrân a: son peuple.
 8. 53.9 Cité en 1 P 2.22.
 9. 53.11 D’après le texte hébreu de Qumrân et l’ancienne version grecque. Le texte hébreu traditionnel a: il verra.
 10. 53.11 Voir Rm 3.21-24.
 11. 53.12 Réminiscence en Ph 2.7.
 12. 53.12 Cité en Lc 22.37 et dans certains manuscrits de Mc 15.28 (voir note Mc 15.27).

Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 53

1Cine a crezut mesajul nostru?
    Cui i-a fost descoperit braţul Domnului?
El a crescut înaintea Lui ca un lăstar,
    ca o rădăcină ieşită dintr-un pământ uscat;
nu avea nici frumuseţe, nici strălucire care să ne atragă,
    nu era nimic în înfăţişarea Lui care să ne placă.
Dispreţuit şi părăsit de oameni,
    Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa,
era atât de dispreţuit, încât oamenii îşi ascundeau faţa de El,
    iar noi nu L-am luat în seamă.

Într-adevăr, El a luat asupra Lui neputinţele noastre
    şi a purtat bolile noastre.
Noi însă L-am considerat lovit,
    zdrobit de Dumnezeu şi nenorocit.
Dar El era străpuns pentru păcatele noastre,
    zdrobit pentru fărădelegile noastre;
pedeapsa care ne dă pacea era peste El
    şi prin rănile Lui suntem vindecaţi.
Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi,
    fiecare urmându-şi propriul drum,
dar Domnul a pus asupra Lui
    nelegiuirea noastră, a tuturor.

Când a fost asuprit şi chinuit,
    El nu Şi-a deschis gura.
Ca un miel care este dus la tăiere
    şi ca o oaie care tace înaintea celui ce o tunde,
        tot aşa nici El nu Şi-a deschis gura.
A fost luat prin forţă şi judecată nedreaptă.
    Dar cine din generaţia Sa s-ar fi gândit
[a] El era şters de pe tărâmul celor vii
    şi lovit pentru nelegiuirile poporului Meu?
I-au pus mormântul lângă al celor răi

şi L-au aşezat în[b] mormântul[c] celui bogat,

deşi El nu a săvârşit nici un act de violenţă
    şi în gura Lui nu s-a găsit nici o înşelăciune.

10 Domnul însă a vrut să-L zdrobească prin suferinţă.
    Dar după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru vină,
Îşi va vedea urmaşii[d] şi va trăi multe zile,
    iar voia Domnului va propăşi prin El.
11 «La sfârşitul suferinţelor Lui va vedea lumina[e]
    şi va fi mulţumit;[f]
prin cunoştinţa Sa[g] Robul Meu cel drept va îndreptăţi pe mulţi
    şi le va purta nelegiuirile.
12 De aceea Îi voi da o parte la un loc cu cei mari[h]
    şi va împărţi prada cu cel puternic[i],
căci S-a dat pe Sine Însuşi la moarte
    şi a fost numărat alături de cei nelegiuiţi.
Totuşi El a purtat păcatul celor mulţi
    şi a mijlocit pentru cei păcătoşi.»

Notas al pie

 1. Isaia 53:8 Sau: judecată nedreaptă. / Cine poate vorbi despre urmaşii Săi? Căci … .
 2. Isaia 53:9 Sau: lângă
 3. Isaia 53:9 Lit.: moartea
 4. Isaia 53:10 Lit.: sămânţa; termenul ebraic pentru sămânţă este un singular care se poate referi atât la un singur urmaş, cât şi la toţi urmaşii de pe linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenţionată. În traducerea de faţă a fost redat fie literal, fie cu urmaş sau urmaşi, în funcţie de contextul literal şi de cel teologic
 5. Isaia 53:11 Q, LXX; TM nu conţine lumina
 6. Isaia 53:11 Sau: Va vedea rodul suferinţelor Lui / şi va fi mulţumit
 7. Isaia 53:11 Sau: prin faptul de a fi cunoscut
 8. Isaia 53:12 Sau: cei mulţi
 9. Isaia 53:12 Sau: cu cei numeroşi