La Bibbia della Gioia

Matteo 14

Morte di Giovanni Battista

1Quando il re Erode venne a sapere di Gesù, disse ai suoi uomini: «Costui deve essere Giovanni Battista resuscitato. Ecco perché può fare questi miracoli!» Erode, qualche tempo prima, aveva fatto arrestare Giovanni e lo aveva incatenato in prigione per accontentare Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché Giovanni gli aveva detto che non era lecito tenerla per sé. Erode avrebbe voluto uccidere Giovanni, ma temeva una rivolta popolare, perché tutta la gente pensava che Giovanni fosse un profeta.

Ma, durante la festa di compleanno di Erode, la figlia di Erodiade danzò in modo che piacque molto al re, ed egli giurò di darle qualsiasi cosa gli avesse chiesto. La ragazza, spinta dalla madre, chiese la testa di Giovanni Battista sopra un vassoio. Il re ne fu addolorato, ma, per il giuramento fatto e non volendo sfigurare davanti ai suoi invitati, ordinò di dare alla ragazza ciò che aveva chiesto.

10 Così Giovanni fu decapitato in prigione, 11 e la sua testa fu consegnata su un vassoio alla ragazza, che la portò alla madre.

12 Allora i discepoli di Giovanni Battista andarono a prenderne il corpo per seppellirlo ed avvertirono Gesù dellʼaccaduto.

13 Non appena Gesù lo seppe, se ne andò in barca verso una zona deserta per rimanere da solo. Ma la folla venne a sapere dove stava andando e lo seguì a piedi da varie città.

Gesù sfama cinquemila uomini

14 Così, quando Gesù smontò dalla barca, vide tutta quella folla che lo stava aspettando; ne ebbe compassione e guarì quelli fra loro che erano malati.

15 Verso sera, i discepoli vennero a dirgli: «È passata lʼora di cena e non cʼè niente da mangiare in questo luogo deserto; mandali via tutti, così potranno andare nei villaggi a comprarsi da mangiare».

16 Ma Gesù rispose: «Non è necessario. Dategliene voi!»

17 «Ma come facciamo?» esclamarono quelli. «Abbiamo soltanto cinque filoncini di pane e due pesci!» 18 E Gesù disse: «Portatemeli qui».

19 Poi ordinò alla gente di sedere sullʼerba. Prese quindi i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo e chiese la benedizione di Dio su quel cibo, poi spezzò i pani e li diede ai discepoli da distribuire alla folla. 20 Tutti mangiarono a sazietà. E quando, più tardi, furono raccolti gli avanzi, ne riempirono dodici cesti. 21 Quel giorno cʼerano circa cinquemila uomini, più tutte le donne e i bambini. 22 Subito dopo, Gesù ordinò ai discepoli di attraversare il lago in barca e precederlo sullʼaltra riva, mentre egli rimandava tutti a casa. 23 Dopo aver lasciato la folla, salì sulla collina a pregare. Si fece notte ed Egli se ne stava ancora solo lassù, 24 intanto cominciarono i guai per i discepoli in piena traversata, perché si era alzato il vento contrario e la barca era sbattuta dalle onde.

25 Verso le quattro del mattino, Gesù li raggiunse, camminando sullʼacqua. 26 I discepoli furono presi dal terrore, credendo che fosse un fantasma, e gridavano di paura.

27 Ma subito Gesù parlò loro, rassicurandoli: «Non abbiate paura, sono io!»

28 Allora Pietro lo chiamò: «Signore, se sei davvero tu, dimmi di venire da te, camminando sullʼacqua!»

29 «Va bene», disse il Signore. «Vieni!» Pietro allora scese dalla barca e cominciò a camminare sullʼacqua verso Gesù. 30 Ma quando vide intorno a sé le onde così alte ebbe paura e cominciò ad affondare nellʼacqua. «Salvami, Signore!» gridò.

31 Subito Gesù stese una mano e lo afferrò. «Uomo di poca fede», gli disse. «Perché hai dubitato?»

32 Appena furono risaliti in barca, il vento cessò.

33 Allora gli altri rimasti nella barca sʼinginocchiarono davanti a Gesù, esclamando: «Tu sei davvero il Figlio di Dio!»

34 Approdarono a Genesaret. 35 La gente del posto riconobbe Gesù e la notizia del loro arrivo si sparse velocemente. Ben presto gli portarono tutti i loro malati, perché fossero guariti. 36 Gli infermi lo supplicavano che li lasciasse toccare anche soltanto un lembo del suo vestito. E tutti quelli che lo toccavano erano guariti.

Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Matúša 14

Smrť Jána Krstiteľa

1 Vtedy sa dopočul galilejský vládca Herodes Antipas o Ježišovi

a povedal svojim dvoranom: To je akiste Ján Krstiteľ! Vstal z mŕtvych, a preto má zázračnú moc!"

Pred časom dal Herodes Jána zatknúť a uväzniť. Ján mu totiž vyčítal,

že žije s Herodiadou, manželkou svojho brata Filipa.

Herodes by sa bol najradšej Jána zbavil, ale bál sa, že ľud sa vzbúri, lebo v ňom videl proroka.

Na oslavách Herodesových narodenín tancovala dcéra Herodiady a veľmi očarila Herodesa.

Prisahal, že splní každé jej želanie.

Herodiada naviedla svoju dcéru a tá povedala: Tak mi daj ihneď priniesť na podnose hlavu Jána Krstiteľa."

To bolo aj na Herodesa priveľa. Ale nechcel sa zhodiť pred hosťami tým, že by zrušil prísahu.

10 Preto dal príkaz, aby Jána Krstiteľa sťali priamo vo väzení.

11 Jeho hlavu priniesli tanečnici na podnose a tá ju položila pred svoju matku.

12 Jánovi žiaci si vyžiadali jeho telo a pochovali ho. Potom šli oznámiť Ježišovi, čo sa stalo.

13 Keď to Ježiš počul, nastúpil do člna a odplavil sa na pusté miesto, aby bol sám.

14 No len čo ľudia z okolia zistili, akým smerom sa uberá jeho čln, pešo sa pobrali za ním. Keď vystúpil na breh, už ho tam čakali zástupy ľudí. Prišlo mu ich ľúto a uzdravoval chorých.

Nasýtenie piatich tisícov

15 Keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a upozornili ho: Už je neskoro a tu na pustatine sa nedá nič kúpiť. Rozpusť preto zástupy, nech sa rozídu po dedinách a zadovážia si niečo na jedenie."

16 Ježiš im na to povedal: Kam by chodili, vy sa im dajte najesť!"

17 Namietli: Veď máme dokopy iba päť chlebov a dve ryby!"

18 Prineste mi ich sem!"

19 Potom vyzval ľudí, aby si posadali na trávu. Vzal tých päť chlebov a dve ryby, uprel oči do neba a poďakoval sa za ne Bohu. Potom lámal a dával učeníkom chleby, a tí ich rozdávali ľuďom.

20 Najedlo sa tam dosýta asi päťtisíc mužov.

21 Ženy a deti sa do toho počtu nerátali. A keď pozbierali zvyšky, zistili, že ich je plných dvanásť košov.

Ježiš kráča po vode

22 Hneď potom primäl svojich učeníkov, aby nastúpili do člna a preplavili sa na druhý breh, kým on prepustí zhromaždené zástupy.

23 Keď ich vyprevadil, vyšiel na kopec, aby sa osamote modlil. Strávil tam takmer celú noc.

24 Učeníci veslovali, no nie a nie sa dostať na druhý breh. Zápasili s vlnami, lebo sa strhol víchor.

25 Nad ránom sa Ježiš priblížil k člnu, kráčajúc po hladine jazera.

26 Keď ho učeníci zbadali, vydesili sa, lebo ho pokladali za prízrak, a kričali od hrôzy.

27 Ale Ježiš sa im hneď prihovoril a upokojil ich: Vzchopte sa, to som ja, nebojte sa!"

28 Tu naňho zavolal Peter: Pane, ak si to ty, rozkáž mi, a ja prídem k tebe po vode!"

29 Tak poď!" vyzval ho Ježiš. A Peter hneď vystúpil z člna a pobral sa po vode k Ježišovi.

30 Ale keď sa pozrel okolo seba a videl obrovské vlny, preľakol sa a začal sa ponárať: Pane, zachráň ma!" vykríkol.

31 Ježiš ihneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: Kde je tvoja viera? Prečo si pochyboval?"

32 A len čo vstúpili do člna, vietor sa utíšil.

33 Učeníci pokľakli pred ním a vyznávali: Ty si určite Boží Syn!"

Uzdravovanie pri Genezaretskom jazere

34 Potom pristáli v Genezaretskom kraji.

35 Len čo ho tamojší ľudia spoznali, správa o ňom sa rozniesla po širokom okolí a odvšadiaľ prinášali k nemu chorých.

36 Prosili ho, aby im dovolil dotknúť sa aspoň lemu jeho šiat. A kto sa dotkol, bol uzdravený.