Asante Twi Contemporary Bible

Yona 2:1-10

1Yona firii apataa no yam bɔɔ Awurade ne Onyankopɔn mpaeɛ sɛ. 2Ɔkaa sɛ,

“Mʼahohia mu mefrɛɛ Awurade,

na ɔgyee me so.

Mefiri adamena ase tɔnn srɛɛ mmoa

na wotiee me sufrɛ.

3Wotoo me twenee ebunu mu

wɔ ɛpo ase tɔnn,

na ɔhweam twaa me ho hyiaeɛ;

wʼasorɔkye ne mframa

bu faa me so.

4Na mekaa sɛ, ‘Wɔapam me afiri wʼanim;

nanso mede mʼani bɛkyerɛ

wʼasɔredan kronkron no bio’

5Nsuo a abu afa me so no bɔɔ me hu,

ebunu no twaa me ho hyiaeɛ;

ɛpo mu wira kyekyeree me tiri ho.

6Memem kɔɔ mmepɔ no ase pɛɛ;

asase ase kaa me hyɛɛ mu afebɔɔ.

Nanso wogyee me nkwa firii amena mu,

Ao Awurade, me Onyankopɔn.

7“Ɛberɛ a me nkwa resene akɔ no,

mekaee wo Awurade,

na me mpaeɛbɔ foro baa wo nkyɛn,

wɔ wʼasɔredan kronkron no mu.

8“Wɔn a wɔde wɔn ho bata ahoni huhuo ho no

hwere adom a anka ɛyɛ wɔn dea.

9Nanso me, mede ayɛyie nnwom

bɛbɔ afɔdeɛ ama wo.

Deɛ mahyɛ ho bɔ no, mɛyɛ.

Nkwagyeɛ firi Awurade.”

10Na afei, Awurade hyɛɛ apataa no ma ɔfee Yona too asase so.

Swedish Contemporary Bible

Jona 2:1-11

Jona ber

1Men nu hade Herren förberett det så, att en stor fisk svalde Jona. Han blev kvar i fiskens buk tre dagar och tre nätter. 2Jona bad därifrån till Herren, sin Gud:

3”I min nöd ropade jag till Herren,

och han svarade mig.

Från dödsrikets djup ropade jag på hjälp,

och du hörde mitt rop.

4Du kastade mig i djupet,

mitt i havet.

Strömmarna omgav mig,

alla dina bränningar och vågor

svepte över mig.

5Då tänkte jag: ’Jag har fördrivits från dig.

Får jag någonsin mer se ditt heliga tempel?’

6Vattnen omslöt mig ända upp till min strupe,

djupet omgav mig,

och sjögräs snodde sig runt mitt huvud.

7Jag sjönk ända till foten av bergen.

Jordens bommar reglades

bakom mig för evigt.

Men du förde mig upp ur graven

och gav mig liv, Herre, min Gud.

8När mitt liv tynade bort

tänkte jag på Herren,

och min bön gick till dig

i ditt heliga tempel.

9De som håller sig till meningslösa avgudar

överger den nåd de fått.

10Men med lovsång vill jag offra till dig

och hålla mina löften.

Räddningen kommer från Herren.”

11Då gav Herren fisken en befallning, och den spydde upp Jona på land.