Ang Pulong Sa Dios

Tito 3:1-15

Ang Kristohanong Pamatasan

1Pahinumdomi ang mga tumutuo nga magpasakop sila ug motuman sa gobyerno ug sa mga opisyal. Kinahanglan nga andam sila kanunay sa pagbuhat sa bisan unsa nga maayo. 2Ingna usab sila nga dili mangaway o mosulti ug daotan batok kang bisan kinsa, hinuon magbinuotan sila ug magmaluloy-on kanunay sa tanang mga tawo. 3Kay kaniadto, wala man kita masayod sa kamatuoran mahitungod sa Dios ug dili kita matinumanon. Gipahisalaag kita ug nahimong ulipon sa mga kailibgon ug tanang matang sa kahilayan. Naghari kanato ang daotan nga mga tinguha ug kasina. Gidumtan kita sa uban ug kita usab nagdumot kanila. 4Apan miabot ang panahon nga gipakita sa Dios nga atong Manluluwas ang iyang kaayo ug gugma kanato. 5Giluwas niya kita dili tungod sa atong maayong binuhatan, kondili tungod sa iyang kalooy kanato. Ug gibuhat niya kini pinaagi sa Espiritu Santo nga naghugas kanato ug naghatag ug bag-o nga kinabuhi. 6Madagayaong gihatag kanato sa Dios ang Espiritu Santo pinaagi kang Jesu-Cristo nga atong Manluluwas, 7aron pinaagi sa iyang grasya nga nagpakamatarong kanato, maangkon nato ang kinabuhi nga walay kataposan nga mao ang atong gilaoman. 8Kini nga mga pagtulon-an tinuod gayod.

Buot ko nga itudlo mo gayod kining mga butanga aron nga ang mga motuo sa Dios magtinguha gayod sa pagbuhat ug maayo. Maayo gayod kini ug mapuslanon alang sa mga tawo. 9Apan likayi ang walay kapuslanan nga mga panaglalis, ang pagsubay kon kinsa ang inyong mga kagikan, ang mga paglantugi ug panag-away mahitungod sa Kasugoan. Kini nga mga butang walay kapuslanan kay wala gayod kamoy makuha niini. 10Kon adunay usa kaninyo nga maoy mahimong hinungdan sa pagkabahin-bahin, angay mo siyang pahimangnoan. Apan human sa ikaduha nga pahimangno, kon dili pa gayod siya maminaw, isalikway ninyo siya. 11Kay nasayod ka nga kanang tawhana daotan, tungod kay bisan nasayod na siya nga sayop ang iyang gibuhat nagapadayon pa gayod siya.

Kataposang Pahimangno

12Inigpadala ko diha kanimo kang Artemas o kaha kang Tiquico, adto dayon sa Nicapolis ug pakigkita kanako, kay nakahukom ako nga didto lang una magpabilin sa panahon sa tingtugnaw. 13Tabangi gayod ang abogado nga si Zenas ug si Apolos aron makagikan na sila. Siguroha nga dili sila kulangon sa ilang mga kinahanglanon. 14Tudloi ang atong mga igsoon diha nga maninguha sa pagtrabaho ug tarong aron dili sila kulangon sa ilang mga kinahanglanon. Niini nga pamaagi dili sila magakinabuhi nga walay kapuslanan.

15Nangumusta kanimo ang akong mga kauban dinhi. Ipaabot usab ang among mga pagpangumusta sa atong kauban sa pagtuo diha nga nagahigugma kanamo.

Hinaut nga panalanginan kamong tanan sa Dios.

Persian Contemporary Bible

تيطوس 3:1-15

زندگی و رفتار مسيحی

1به مسيحيان يادآوری كن كه مقامات دولتی و مملكتی را اطاعت و احترام نمايند و همواره آمادهٔ انجام كار نيک باشند. 2به ايشان بگو كه دربارهٔ هيچكس بدگويی نكنند، و از نزاع و دشمنی بپرهيزند و نسبت به همه بی‌آزار و مؤدب باشند.

3ما نيز زمانی نادان و ياغی و گمراه و اسير شهوتها و لذتهای ناپاک بوديم. زندگی ما پر بود از كينه و حسادت؛ همه از ما نفرت داشتند، ما نيز از همه متنفر بوديم. 4اما زمانی رسيد كه مهربانی و لطف نجات دهندهٔ ما خدا آشكار شد، 5و ما را نجات داد. او نه به خاطر خوبی و پاكی ما، بلكه فقط در اثر رحمت و دلسوزی كه نسبت به ما داشت، ما را از گناهانمان شست و طاهر ساخت و بوسيلهٔ روح‌القدس، به ما تولدی تازه و حياتی نو بخشيد. 6در اثر كاری كه نجات دهندهٔ ما عيسی مسيح انجام داد، خدا روح‌القدس را به فراوانی به ما عطا فرمود، 7تا به لطف عيسی مسيح، در پيشگاه خداوند بی‌گناه به حساب بياييم. اكنون می‌توانيم در بركات زندگی جاويد شريک شده، با اشتياق در انتظار روزی باشيم كه به طور كامل از اين زندگی برخوردار خواهيم شد.

8اين مطالب همه درست و صحيح می‌باشند. از این رو، می‌خواهم آنها را با تأكيد به مسيحيان گوشزد كنی، تا ايشان همواره به انجام اعمال نيكو بپردازند، زيرا اين امور برای همهٔ انسانها خوب و مفيد است.

آخرين سفارشها و سلامهای پولس

9بر سر مسايلی كه جوابی ندارند، بحث نكن. همچنين از جر و بحث بر سر عقايد و قوانين و احكام مذهبی يهود نيز خودداری كن، زيرا اين بحث‌ها نه فقط دردی را دوا نمی‌كند، بلكه به هر دو طرف نيز صدمه می‌زند. 10اگر كسی باعث ايجاد تفرقه و جدايی شود، يكی دو بار به او هشدار بده. پس از آن ديگر كاری با او نداشته باش، 11زيرا چنين شخص، منحرف شده و در گناه غوطه‌ور است، و خودش نيز اين را می‌داند.

12در نظر دارم «آرتيماس» يا «تيخيكوس» را نزد تو بفرستم. هرگاه يكی از اين دو به آنجا رسيد، هر چه زودتر به «نيكوپوليس» نزد من بيا، زيرا تصميم دارم زمستان را در آنجا بگذرانم. 13تا حد امكان به «زيناس» و «اپلس» كمک كن تا به سفر خود ادامه دهند، و هر چه احتياج دارند برای ايشان تدارک ببين؛ 14تا به اين ترتيب اعضای كليساهای ما ياد بگيرند كه در رفع نيازهای ضروری و انجام كارهای نيک كوشا باشند و زندگی خود را بی‌ثمر سپری نكنند.

15همهٔ دوستان من به تو سلام می‌رسانند. تو نيز به دوستان مسيحی ما در آنجا سلام برسان. فيض خداوند با همهٔ شما باد.