Ang Pulong Sa Dios

Roma 13

Ang Atong Obligasyon sa mga Nagadumala sa Gobyerno

1Ang matag usa kaninyo kinahanglan magmatinumanon sa mga nagadumala sa gobyerno, kay ang tanan nga panggobyerno gikan sa Dios ug ang mga tigdumala gibutang sa Dios sa ilang katungdanan. Ang nagabatok sa gobyerno nagabatok sa pagbuot sa Dios, ug ang nagahimo niini nagapahamtang ug silot sa ilang kaugalingon. Wala kitay angay kahadlokan sa mga nagadumala kanato, gawas lang kon nagabuhat kita ug daotan. Busa kon dili ka gusto nga mahadlok sa mga nagadumala, buhata ang maayo, ug dayegon ka pa hinuon nila. Gibutang sila sa Dios sa ilang katungdanan alang sa atong kaayohan. Apan kon nakabuhat ka ug daotan, angay kang mahadlok kanila, tungod kay may gahom sila sa pagsilot kanimo; kay gibutang sila sa Dios sa ilang katungdanan aron silotan ang mga nagahimog daotan. Busa angay kitang magmatinumanon sa atong gobyerno; dili lang tungod sa kahadlok nato sa silot, kondili tungod kay nasayran nato nga mao kini ang angay natong buhaton. Mao usab kini ang hinungdan kon nganong nagabayad kita sa atong buhis, kay ang mga tigdumala mga alagad sa Dios nga nagahago gayod alang niining mga katungdanan. Busa bayari ninyo ang tanang matang sa buhis. Ug tahora ninyo ug pasidunggi ang mga anaa sa pangagamhanan.

Ang Atong Obligasyon Ngadto sa Usag Usa

Kinahanglan dili kamo magpabilin nga utangan kang bisan kinsa, gawas lang sa utang nga mao ang paghinigugmaay sa usag usa. Ang nagahigugma sa iyang isigka-tawo nakatuman sa Kasugoan. Kay ang mga sugo sama sa, “Ayaw pagpanapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibog,”[a] ug ang uban pa nga mga sugo nalangkob sa usa lang ka sugo nga nagaingon, “Higugmaa ang imong isigka-tawo sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon.”[b] 10 Kon higugmaon nato ang atong isigka-tawo, dili kita magbuhat ug daotan kanila. Mao kana nga kon aduna kitay paghigugma gituman nato ang tibuok nga Kasugoan.

11 Kinahanglan buhaton ninyo kini, tungod kay nasayod kamo nga karon na ang panahon nga kinahanglan magmata na kamo. Kay ang kahingpitan sa atong kaluwasan mas haduol na karon kaysa pagsugod nato sa pagtuo kang Jesu-Cristo. 12 Ang kangitngit hapit na mahuman ug ang kahayag hapit na gayod moabot. Busa isalikway na nato ang daotan nga mga buluhaton sa kangitngit 13 ug isul-ob nato ang maayo nga kinabuhi isip hinagiban natong mga anaa na sa kahayag. Dili kita maghubog-hubog, o kaha mag-apil sa mga kahilayan. Dili kita makighilawas gawas sa kaminyoon o kaha magbuhat sa bisan unsang matang sa malaw-ay nga buhat. Dili kita makig-away o kaha masina. 14 Hinunoa, ang kinaiya ni Ginoong Jesu-Cristo ang angayng makita sa inyong kinabuhi. Ug dili ninyo hatagan ug higayon ang inyong tawhanon nga kinaiya sa pagbuhat ug daotan.

Notas al pie

  1. Roma 13:9 Tan-awa usab ang Exo. 20:13-15, 17; Deu. 5:17-19, 21.
  2. Roma 13:9 Tan-awa usab ang Lev. 19:18.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Romanos 13

Mandajcunataca Diosmi churashca

1Mandajcunataca, tucuicunami caźuna. Mandajta Dios mana churajpica, pi mana tiyanchu. Cunan tiyaj mandajcunaca, Dios churashcami. Chaimanta, pipish mandajcunata mana caźujca, Taita Dios churashca mandajtami mana caźun. Chai mana caźujcunaca, llaquita japingacunatajmi. Mandajcunaca allita rurajcunata manchachingapajca, mana tiyacunchu, millaita rurajcunallatami manchachincuna. Mandajcunata mana manchasha nishpaca, allita rurashpa causai. Can allita rurajpica, mandajcunaca alli ningacunami. Mandajcunaca, cambaj allipajllataj Dios churashcapimi, paita servicuncuna. Mana allita rurajllapimi, cantaca manchachingacuna. Paicunaca, Taita Diosta servijcunami. Chaimanta, espadataca mana yangamanta charincunachu. Millaita rurajcunataca manchachina cajpitajmi, llaquichishpa jarcancuna. Chaimanta, mandajcunataca caźunatajmi. Ama manchashcallamanta caźuichijchu. Ashtahuanpish cancunapaj yuyaipitaj, alli cana yuyaihuan caźuichij.

Mandajcunaca, Taita Diosta servijcuna cashpami, punllanta chai ruranapi tiyancuna. Chaimantami paicunamanca, impuestota cunguichij. Paicunaman imata cuna cajpica, cunatajmi canguichij. Imamanta ramachijpipish ramaichij, impuesto cuna cajpipish impuestota cuichij. Alli nina cajpica, alli nichij. Cumurina cajpica, cumurichij.

Shujtajcunapajpish alli ruranami

Piman ama imata dibichijchu, c'uyanallata piman cashpapish dibichij. Caishuj chaishuj c'uyanacushpallami, Mandashcataca pajtachinguichij. Mandashcapica: «Ama huainayangui, ama huañuchingui, ama shuhuangui, ama llullangui, shujtajcunapaj imacunatapish ama munangui» ninmi. Tucui caishuj mandashcacunapish: «Can quiquinta c'uyarij shinallataj, shujtajcunatapish c'uyangui» nishpa mandashcapimi, tandachishca tiyacun. 10 C'uyajca, pita mana llaquichinchu. Chashna cajpica, c'uyajmi Mandashcapi nishcataca, tucuita pajtachin.

11 Ima punllacunapi causacushcataca, cancunallataj yachanguichijmi. Ña rijcharishpa, jatarinami canguichij. Ñucanchijta quishpichinaca, crishca punllamanta cunancamaca, ñamari ashtahuan quichquiyamushca. 12 Amsaca ñallami achijyagrin, ñamari punlla callarigrin. Chaimanta, amsapi ruracushcataca saquishun, achijpi causangapaj macanacunata churarishunchij. 13 Punllapi puricuj shinataj sumajta causashunchij. Ama jatun micuillapi, ubyaicunallapi purishunchijchu. Ama huainayashunchijchu, chai millai munaicunahuan ama ruparishpa purishunchijchu, ama p'iñanacushunchijchu, pipaj imacunatapish ama munashunchij. 14 Ashtahuanpish, Apunchij Jesucristota churarichij. Quiquin aicha munashcataca, ama ruraichijchu.