Ang Pulong Sa Dios

Numero 13:1-33

Ang mga Espiya

(Deu. 1:19-33)

1Miingon ang Ginoo kang Moises, 2“Pagpadala ug mga tawo sa pagpangispiya sa Canaan—ang yuta nga ihatag ko kaninyong mga Israelinhon. Ang imong ipadala mga pangulo gikan sa kada tribo sa Israel.” 3Gituman ni Moises ang gisugo kaniya sa Ginoo. Gipaadto niya sa Canaan ang mga pangulo sa mga Israelinhon gikan sa kamingawan sa Paran. 4-15Mao kini ang mga ngalan sa mga pangulo ug ang tribo nga ilang kagikan:

Pangulo TriboShamua anak ni Zacur ReubenShafat anak ni Hori SimeonCaleb anak ni Jefune JudaIgal anak ni Jose IsacarHosea anak ni Nun EfraimPalti anak ni Rafu BenjaminGadiel anak ni Sodi ZebulunGadi anak ni Susi Manase nga anak ni JoseAmiel anak ni Gemali DanSetur anak ni Micael AsherNabi anak ni Vofsi NaftaliGeuel anak ni Maki Gad

16Sila ang mga tawo nga gipadala ni Moises sa pagpangispiya sa Canaan. (Giilisan ni Moises ang ngalan ni Hosea nga anak ni Nun ug Josue.)

17Gipadala sila ni Moises aron sa pagpangispiya sa Canaan uban sa pag-ingon kanila, “Panglakaw kamo paamihan ug adto sa Negev,13:17 Negev: Ang kayutaan sa habagatan sa Canaan. ngadto sa kabukiran. 18Susiha ninyo kon unsang matanga kini sa yuta, ug kon ang mga tawo didto kusgan ba o luya, o daghan ba sila o gamay ra. 19Tan-awa ninyo kon unsang matanga sa yuta ang ilang ginapuy-an—maayo ba o dili. Tan-awa ninyo kon ang ilang mga lungsod napalibotan ba ug paril o wala. 20Tan-awa ninyo kon tambok ba ang ilang yuta o dili, ug kon may kakahoyan ba o wala. Ug paningkamoti gayod ninyo nga makadala ug mga prutas sa inyong pagbalik.” (Panahon kadto sa tinghinog sa unang bunga sa ubas.)

21Busa nanglakaw sila ug gisusi nila ang yuta gikan sa kamingawan sa Zin hangtod sa Rehob duol sa Lebo Hamat. 22Nagsugod sila sa Negev hangtod nga nakaabot sila sa Hebron, diin nagapuyo sila si Ahiman, Sheshai, ug Talmai, nga mga kaliwat ni Anak. (Kining Hebron gitukod pito ka tuig una pa matukod ang Zoan sa Ehipto.) 23Pag-abot nila sa Lugut sa Eshcol, nagputol silag usa ka pungpong sa ubas ug gidayongan kini ug duha ka tawo tungod sa kabug-at niini. Nagdala usab silag mga prutas nga pomegranata ug igos. 24Kadto nga dapit gitawag nga Lugut sa Eshcol13:24 Eshcol: Ang buot ipasabot, pungpong. tungod sa pungpong sa ubas nga giputol sa mga Israelinhon.

25Human sa 40 ka adlaw nga pagpangispiya sa yuta, mibalik sila 26kang Moises, Aaron, ug sa tibuok katilingban sa Israel didto sa Kadesh, sa kamingawan sa Paran. Gisulti nila sa tibuok katilingban ang ilang nakita, ug gipakita nila ang ilang dala nga mga prutas. 27Miingon sila kang Moises, “Nangadto kami sa dapit nga gipaadtoan mo kanamo, ug maayo kini ug mabungahon nga yuta.13:27 maayo… yuta: sa Hebreo, yuta nga nagaagas ang gatas ug dugos. Ania ang mga prutas. 28Apan gamhanan ang mga tawo nga nagapuyo didto, ug labihan kadagko ang ilang mga lungsod ug napalibotan kini ug mga paril. Nakita pa gani namo ang mga kaliwat ni Anak. 29Ang mga Amalekanhon nagapuyo sa Negev; ang mga Hitihanon, mga Jebusihanon, ug ang mga Amorihanon nagapuyo sa bukid; ug ang mga Canaanhon nagapuyo duol sa dagat ug sa daplin sa Suba sa Jordan.”

30Gipahilom ni Caleb ang mga tawo atubangan ni Moises, ug miingon siya, “Manglakaw kita karon dayon ug ilogon nato ang yuta, kay sigurado gayod nga mailog nato kini.”

31Apan miingon ang mga tawo nga kauban ni Caleb sa pagpangispiya, “Dili nato makaya ang pagsulong kanila kay mas kusgan sila kay kanato.” 32Ug mihatag sila ngadto sa mga Israelinhon ug dili maayo nga balita bahin sa yuta nga ilang gisusi. Mao kini ang ilang gisulti, “Ang yuta nga among gisusi dili maayo,13:32 dili maayo: sa literal, nagakaon. gani nagakamatay ang mga nagapuyo didto, ug dugang pa niana, ang mga tawo nga nakita namo didto hilabihan katag-as. 33May nakita pa gani kaming mga higante,13:33 higante: sa Hebreo, Nefilim. Tan-awa ang Gen. 6:1-4. nga mga kaliwat ni Anak. Daw mga apan-apan lang ang among panan-aw sa among kaugalingon kon ikompara kanila, ug mao usab kana ang ilang panan-aw kanamo.”

Tagalog Contemporary Bible

Bilang 13:1-33

Ang mga Espiya

(Deu. 1:19-33)

1Sinabi ng Panginoon kay Moises, 2“Magpadala ka ng mga tao para mag-espiya sa Canaan – ang lupain na ibibigay ko sa inyong mga Israelita. Ang mga tao na iyong ipapadala ay ang mga pinuno ng bawat lahi ng Israel.” 3Kaya sinunod ni Moises ang iniutos sa kanya ng Panginoon. Ipinadala niya sa Canaan ang mga pinuno ng mga Israelita mula roon sa Disyerto ng Paran. 4-15Ito ang mga lahi at mga pangalan nila:

Lahi PinunoReuben Shamua na anak ni ZacurSimeon Shafat na anak ni HoriJuda Caleb na anak ni JefuneIsacar Igal na anak ni JoseEfraim Hoshea na anak ni NunBenjamin Palti na anak ni RafuZebulun Gadiel na anak ni SodiManase na anak ni Jose Gadi na anak ni SusiDan Amiel na anak ni GemaliAsher Seteur na anak ni MicaelNaftali Nabi na anak ni VofsiGad Geuel na anak ni Maki

16Sila ang mga tao na ipinadala ni Moises para mag-espiya sa Canaan. (Pinalitan ni Moises ng Josue ang pangalan ni Hoshea na anak ni Nun.)

17Bago sila pinaalis ni Moises para mag-espiya sa Canaan, sinabi ni Moises sa kanila, “Maglakad kayo pahilaga at pumunta sa timog ng Canaan,13:17 timog ng Canaan: sa Hebreo, Negev. at dumiretso sa kabundukan. 18Tingnan ninyo kung ano ang itsura ng lupain, at kung malakas ba o mahina ang mga tao roon, at kung marami sila o kaunti lang. 19Tingnan ninyo kung anong klase ng lupain ang kanilang tinitirhan, kung mabuti o hindi. Tingnan ninyo ang kanilang bayan kung napapalibutan ng pader o hindi. 20Tingnan din ninyo kung masagana ang lupa o hindi, at kung may mga puno o wala. At pagsikapan ninyong makapagdala ng prutas sa inyong pagbalik.” (Panahon noon ng paghinog ng ubas.)

21Kaya naglakad sila at tinanaw nila ang lupain mula sa ilang ng Zin hanggang sa Rehob malapit sa Lebo Hamat. 22Nag-umpisa sila sa Negev hanggang sa nakarating sila sa Hebron, kung saan nakatira sina Ahiman, Sheshai at Talmai, na mga angkan ni Anak. (Itinayo ang Hebron pitong taon bago itinayo ang Zoan sa Egipto.) 23Pagdating nila sa Lambak ng Eshcol, pumutol sila ng isang kumpol ng ubas. Masyadong mabigat ito kaya itinali nila ito sa isang tukod at magkatulong na binuhat ng dalawang tao. Nagdala rin sila ng mga prutas na pomegranata at igos. 24Tinatawag ang lugar na iyon na Lambak ng Eshcol13:24 Eshcol: Ang ibig sabihin, kumpol. dahil sa kumpol ng ubas na pinutol ng mga Israelita.

25Pagkatapos ng 40 araw na pag-espiya sa lupain, bumalik sila 26kina Moises, Aaron at sa buong mamamayan ng Israel sa Kadesh, doon sa disyerto ng Paran. Sinabi nila sa buong kapulungan ang kanilang nakita, at ipinakita nila ang kanilang dalang mga prutas. 27Sinabi nila kay Moises, “Pumunta kami sa lugar na pinapuntahan mo sa amin, maganda at masaganang lupain13:27 maganda at masaganang lupain: sa literal, lupain na dumadaloy ang gatas at pulot. iyon. Sa katunayan, heto ang mga prutas. 28Pero makapangyarihan ang mga taong nakatira roon, at malalaki ang kanilang mga lungsod at napapalibutan ng mga pader. Nakita pa namin ang mga angkan ni Anak. 29Nakatira ang mga Amalekita sa Negev; ang mga Heteo, Jebuseo at mga Amoreo sa kabundukan; at ang mga Cananeo naman ay nakatira malapit sa dagat at sa tabi ng Ilog ng Jordan.”

30Pinakalma ni Caleb ang mga tao sa harapan ni Moises, at sinabi niya, “Lalakad tayo at sasakupin natin ang lupain, dahil nasisiguro kong maaagaw natin ito.”

31Pero sinabi ng mga tao na sumama kay Caleb para mag-espiya, “Hindi natin makakaya ang pagsalakay sa kanila dahil mas malakas sila sa atin.” 32At ipinalaganap nila sa mga Israelita ang masamang balita tungkol sa lupain na kanilang tiningnan. Ito ang kanilang sinabi, “Hindi maganda ang lupaing nakita namin doon, at hindi lang iyan, malalaki ang mga taong nakita namin doon, sobrang tangkad. 33May nakita pa kaming mga higante,13:33 higante: sa Hebreo, Nefilim. Tingnan ang Gen. 6:1-4. na mga angkan ni Anak. Parang mga tipaklong lang ang tingin namin sa aming mga sarili kung ikukumpara sa kanila, at ganyan din ang kanilang tingin sa amin.”