Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 3:1-17

Ang Halad alang sa pakigda-it o Maayong Relasyon

1Kon may maghalad ug baka ingon nga halad alang sa pakigda-it3:1 o maayong relasyon, kinahanglan nga ang iyang ihalad sa presensya sa Ginoo walay depekto—laki man o baye. 2Ipatong niya ang iyang kamot diha sa ulo sa baka, ug ihawon niya kini duol sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan. Ang dugo niini isablig sa mga pari nga kaliwat ni Aaron palibot sa halaran. 3Magkuha ang pari ug mga bahin niini nga sunogon isip halad alang sa Ginoo: ang tanang tambok sulod sa ginhawaan sa baka, 4ang mga batobato apil ang tambok niini, ug ang gamay nga bahin sa atay. 5Unya sunogon kini sa mga pari nga kaliwat ni Aaron didto sa halaran uban sa halad nga sinunog. Ang kahumot niini nga halad pinaagi sa kalayo makapalipay sa Ginoo.

6Kon karnero o kanding ang iyang ihalad ingon nga halad alang sa pakigda-it3:6 pakigda-it o maayong relasyon ngadto sa Ginoo, kinahanglan nga wala kini depekto—laki man o baye. 7Kon karnero ang iyang ihalad sa Ginoo, 8ipatong niya ang iyang kamot diha sa ulo sa karnero ug ihawon niya kini didto sa atubangan sa Tolda nga Tagboanan. Ug ang dugo niini isablig sa mga pari nga kaliwat ni Aaron palibot sa halaran. 9Unya mokuha ang pari ug bahin gikan niining halad nga iyang sunogon alang sa Ginoo. Kuhaon niya ang mga tambok, ang tibuok tambok nga ikog nga pinapuok pagkaputol, ang tanan nga tambok sa sulod sa ginhawaan, 10ang mga rinyon apil ang tambok niini, ug ang gamay nga bahin sa atay. 11Sunogon sa pari kining tanan didto sa halaran isip halad nga pagkaon.3:11 isip halad nga pagkaon: Tingali tungod kay giisip kini nga pagkaon sa Dios. Tan-awa sa 21:6, 8, 21; 22:25-27.

12Kon kanding ang iyang ihalad sa presensya sa Ginoo, 13ipatong niya ang iyang kamot sa ulo sa kanding ug ihawon niya kini didto sa atubangan sa Tolda nga Tagboanan. Ug ang dugo niini isablig sa mga pari nga kaliwat ni Aaron palibot sa halaran. 14Unya, gikan niining halad magkuha ang pari ug bahin nga iyang sunogon alang sa Ginoo. Kuhaon niya ang tanang tambok sulod sa ginhawaan sa kanding, 15ang mga batobato apil ang tambok niini, ug ang gamay nga bahin sa atay. 16Sunogon sa pari kining tanan didto sa halaran isip halad nga pagkaon. Ang kahumot niini makapalipay kaniya. Ang tanang tambok iya sa Ginoo.

17Ayaw kamo pagkaon ug tambok o dugo. Kini nga mga tulumanon kinahanglan nga tumanon ninyo hangtod sa umaabot nga mga henerasyon, bisan asa kamo magpuyo.

Persian Contemporary Bible

لاويان 3:1-17

قربانی سلامتی

1هرگاه كسی بخواهد قربانی سلامتی به خداوند تقديم كند، می‌تواند برای اين كار از گاو نر يا ماده استفاده نمايد. حيوانی كه به خداوند تقديم می‌شود بايد سالم و بی‌عيب باشد. 2شخصی كه حيوان را تقديم می‌كند، بايد دست خود را روی سر آن بگذارد و دم در خيمهٔ عبادت سرش را ببرد. پسران هارون خون آن را بر چهار طرف قربانگاه بپاشند، 3‏-5و پيه داخل شكم، قلوه‌ها و چربی روی آنها، و سفيدی روی جگر را همراه قربانی سوختنی بر آتش قربانگاه برای خداوند بسوزانند. اين هديه كه بر آتش تقديم می‌شود، مورد پسند خداوند خواهد بود.

6برای قربانی سلامتی می‌توان از گوسفند و بز (نر يا ماده) كه سالم و بی‌عيب باشد نيز استفاده كرد. 7‏-8اگر قربانی، گوسفند باشد، شخصی كه آن را به خداوند تقديم می‌كند بايد دستش را روی سر حيوان بگذارد و دم در خيمهٔ عبادت سرش را ببرد. كاهنان خون آن را بر چهار طرف قربانگاه بپاشند 9‏-11و پيه، دنبه، پيه داخل شكم، قلوه‌ها و چربی روی آنها، و سفيدی روی جگر را همچون خوراک به خداوند تقديم كرده، بر آتش قربانگاه بسوزانند.

12‏-13اگر قربانی، بز باشد، شخصی كه آن را به خداوند تقديم می‌كند بايد دستش را روی سر حيوان بگذارد و دم در خيمهٔ عبادت سرش را ببرد. كاهنان خون آن را بر چهار طرف قربانگاه بپاشند 14‏-16و پيه داخل شكم، قلوه‌ها و چربی روی آنها، و سفيدی روی جگر را همچون خوراک به خداوند تقديم كرده، بر آتش قربانگاه بسوزانند. اين هديه كه بر آتش تقديم می‌شود، مورد پسند خداوند خواهد بود. تمام پيه آن حيوان به خداوند تعلق دارد. 17هيچيک از شما نبايد خون يا پيه بخوريد. اين قانونی است ابدی برای شما و نسلهايتان، در هر جا كه باشيد.