Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 27:1-34

Ang Paglukat sa mga Butang nga Gihalad alang sa Ginoo

1Gisugo sa Ginoo si Moises 2nga isulti kini ngadto sa mga Israelinhon:

Kon ang usa ka tawo gihalad ngadto sa Ginoo isip pagtuman sa usa ka panaad, kanang tawhana malibre niana nga panaad pinaagi sa pagbayad 3-7niining mga mosunod basi sa timbangan nga ginagamit sa mga pari:

sa nagpanuigon ug 1 ka bulan hangtod sa 4 ka tuig

lalaki: 5 ka buok nga salapi

babaye: 3 ka buok nga salapi

sa nagpanuigon ug 5 ka tuig hangtod 19

lalaki: 20 ka buok nga salapi

babaye: 10 ka buok nga salapi

sa nagpanuigon ug 20 ka tuig hangtod 59

lalaki: 50 ka buok nga salapi

babaye: 30 ka buok nga salapi

sa nagpanuigon ug 60 ka tuig pataas

lalaki: 15 ka buok nga salapi

babaye: 10 ka buok nga salapi.

8Kon kabos ang nakapanaad ug dili siya makahimo pagbayad sa mao nga kantidad, dad-on niya ngadto sa pari ang tawo nga gipanaad niya nga ihalad sa Ginoo, ug ang pari mao ang mobungat sa presyo basi sa makaya nga ibayad sa tawo.

9Kon ang iyang gipanaad mananap nga mahimong ihalad sa Ginoo, kana nga mananap mahimong iya na sa Ginoo. 10Kinahanglan nga dili na niya kini bayloan pa ug laing mananap, bisan pa kon mas maayo kini. Kon himuon niya kini, ang mananap nga iyang gipanaad ug ang mananap nga iyang ibaylo mahimong iya na sa Ginoo. 11Kon ang iyang gipanaad giisip nga hugaw nga mananap, nga dili mahimong ihalad sa Ginoo, dad-on niya ang mananap ngadto sa pari. 12Susihon kini sa pari kon maayo ba o dili, ug unya presyohan niya kini sa presyo27:12 presyohan niya kini sa presyo aron nga ibaligya kini ug ang kuwarta gamiton sa Templo o sa Tolda nga Simbahan. nga dili na mausab pa. 13Kon bawion sa tag-iya ang mananap, kinahanglan nga bayran niya ang presyo sa mananap ug dugangan pa gayod niya ug 20 porsyento sa presyo niini.

14Kon gihalad sa tawo ang iyang balay ngadto sa Ginoo, susihon sa pari ang maong balay kon maayo pa ba kini o dili, ug unya presyohan niya kini ug presyo nga dili na mausab pa. 15Kon bawion sa tag-iya ang iyang balay, kinahanglan nga bayran niya ang presyo sa balay ug dugangan pa gayod niya ug 20 porsyento sa presyo niini. Ug ang balay ibalik kaniya.

16Kon gihalad sa tawo ngadto sa Ginoo ang bahin sa iyang yuta nga napanunod niya gikan sa iyang katigulangan, presyohan kini sa pari sa presyo nga basi sa gidaghanon sa binhi nga mapugas niining yutaa: sa matag sako nga binhi, ang presyo 20 ka buok nga pilak. 17Kon ihalad niya ang iyang uma pagkahuman lang gayod sa Tuig sa Paghatag ug Kagawasan ug Pag-uli, magpabilin ang tukmang presyo niini. 18Apan kon dugay na nga milabay ang maong tuig una pa niya gihalad ang iyang uma, presyohan kini sa pari ug presyo nga mas mubo, basi sa gidaghanon sa katuigan nga nahibilin hangtod sa sunod na usab nga Tuig sa Paghatag ug Kagawasan ug Pag-uli. 19Kon bawion sa tag-iya ang iyang uma, kinahanglan nga bayran niya ang presyo sa uma ug dugangan pa gayod niya ug 20 porsyento sa presyo niini. Ug ibalik kaniya ang iyang uma. 20Apan kon wala pa niya napalit ug balik ang iyang uma ug gibaligya kini sa lain, dili na gayod niya kini mabawi pa. 21Ug sa pag-abot sa Tuig sa Paghatag ug Kagawasan ug Pag-uli, iya na kini sa Ginoo ug dili na gayod kini mabawi; mahimo na kining kabtangan sa mga pari.

22Kon gihalad sa tawo ang uma nga iyang gipalit ug kini dili kabahin sa iyang napanunod, 23presyohan kini sa pari sa presyo basi sa gidaghanon sa katuigan nga nahibilin hangtod sa Tuig sa Paghatag ug Kagawasan ug Pag-uli. Kinahanglan nga paliton dayon kini ug balik sa tawo. Ang iyang ibayad sa pagpalit ug balik niini iya na sa Ginoo. 24Sa Tuig sa Paghatag ug Kagawasan ug Pag-uli ang mao nga uma iuli ngadto sa tag-iya nga nagbaligya niini.

25Ang tanang presyo niining mga gihalad ngadto sa Ginoo kinahanglan nga basi sa gibug-aton sa pilak diha sa kilohan nga ginagamit sa mga pari.

26Ang unang anak sa mananap iya sa Ginoo, busa dili na kini ihalad kaniya. 27Kon kining mananapa giisip nga hugaw, mahimo kining paliton ug balik sa tag-iya. Bayran niya ang presyo sa mananap ug dugangan pa gayod niya ug 20 porsyento sa presyo niini. Apan kon dili niya paliton ug balik, ibaligya kini sa mga pari sumala sa gipresyo niini.

28Walay bisan unsa nga butang nga gihalad sa hingpit27:28 gihalad sa hingpit: Ang Hebreo nga pulong nga gigamit dinhi nagkahulogan sa mga butang nga gihalad sa Ginoo nga dili na mabakwi ug mahimong iya na sa mga pari hangtod sa hangtod. Usahay ginalaglag kini. ngadto sa Ginoo ang mahimong ibaligya o paliton ug balik, tawo man o mananap o yuta nga napanunod. Iya na gayod kini sa Ginoo. 29Ang tawo nga gihalad sa hingpit ngadto sa Ginoo dili mahimong lukaton. Kinahanglan nga patyon gayod siya.

30Ang ikanapulo nga bahin sa tanang mga abot iya sa Ginoo. 31Kon paliton ug balik sa tawo ang ikapulo sa iyang abot, kinahanglan nga bayran niya ang presyo niini ug dugangan pa gayod niya ug 20 porsyento sa presyo niini. 32Kon mag-ihap kamo sa inyong mga baka, karnero, o kanding, ang ikapulo sa matag napulo nga inyong naihap ihatag ninyo sa Ginoo. 33Ug kinahanglan nga dili ninyo kini pilion o ilisan. Kon ilisan ninyo kini, ang maong mananap ug ang mananap nga giilis ninyo mahimong iya na sa Ginoo ug dili na mahimong paliton ug balik.

34Mao kini ang mga sugo nga gihatag sa Ginoo kang Moises didto sa Bukid sa Sinai alang sa mga Israelinhon.

New International Reader's Version

Leviticus 27:1-34

Keep Your Promises to the Lord

1The Lord said to Moses, 2“Speak to the Israelites. Tell them, ‘Suppose someone makes a special promise to set a person apart to serve the Lord. Here is how much it will cost to set that person free from the promise to serve. 3The cost for a male between the ages of twenty and sixty is 20 ounces of silver. It must be weighed out in keeping with the standard weights that are used in the sacred tent. 4The cost for a female of the same age is 12 ounces of silver. 5The cost for a male between the ages of five and twenty is 8 ounces of silver. The cost for a female of the same age is 4 ounces of silver. 6The cost for a male between the ages of one month and five years is 2 ounces of silver. The cost for a female of the same age is 1 ounce of silver. 7The cost for a male who is sixty years old or more is 6 ounces of silver. The cost for a female of the same age is 4 ounces of silver. 8But suppose the one who makes the special promise is too poor to pay the required amount. Then they must bring to the priest the person who will be set free. The priest will decide the right value for that person. It will be based on how much the one who makes the promise can afford.

9“ ‘Suppose what they promised is an animal that the Lord will accept as an offering. Then the animal given to the Lord becomes holy. 10The one who makes the promise must not trade it. They must not trade a good animal for a bad one. And they must not trade a bad animal for a good one. Suppose they choose one animal instead of another. Then both animals become holy. 11Suppose the animal they promised is not “clean.” Suppose the Lord will not accept it as an offering. Then the animal must be brought to the priest. 12He will decide whether it is good or bad. Its value will be what he decides it will be. 13Suppose the owner wants to buy the animal back. Then a fifth must be added to its cost.

14“ ‘Suppose someone sets apart their house as something holy to the Lord. Then the priest will decide whether it is good or bad. Its value will remain what he decides it will be. 15Suppose the person sets apart their house. And suppose later they want to buy it back. Then they must add a fifth to its value. The house will belong to them again.

16“ ‘Suppose someone sets apart a piece of their family’s land to the Lord. Then here is how its value must be decided. It must be based on the number of seeds that are required to grow a full crop on it. That value will be 20 ounces of silver for every 300 pounds of barley seeds. 17Suppose they set apart their field during the Year of Jubilee. Then the value that has been decided will not be changed. 18But suppose they set apart their field after the Year of Jubilee. Then here is how the priest will decide its value. It will be based on the number of years that are left until the next Year of Jubilee. The value decided will be reduced. 19Suppose the one who set apart their field wants to buy it back. Then they must add a fifth to its value. The field will belong to them again. 20But suppose they do not buy back the field. Instead, suppose they sell it to someone else. Then they can never buy it back. 21When the field is set free in the Year of Jubilee, it will become holy. It will be like a field set apart to the Lord. It will become the property of the priests.

22“ ‘Suppose someone sets apart to the Lord a field they have bought. And suppose it is not part of their family’s land. 23Then here is how the priest will decide its value. It will be based on the number of years that are left until the Year of Jubilee. The owner must pay that value on the day it is decided. The money is holy. It is set apart for the Lord. 24In the Year of Jubilee the field will go back to the person it was bought from. That person is the one who had owned the land before. 25Every amount of money must be weighed out in keeping with the standard weights used in the sacred tent.

26“ ‘But no one can set apart the first male animal born to its mother. That animal already belongs to the Lord. It does not matter whether it is an ox or a sheep. It belongs to the Lord. 27Suppose it is an “unclean” animal. Then the owner may buy it back at the value that has been decided. And they must add a fifth to its value. But suppose it is not bought back. Then it must be sold at the value that has been decided.

28“ ‘But nothing a person owns and sets apart to the Lord can be sold or bought back. It does not matter whether it is a human being or an animal or a family’s land. Everything set apart to the Lord is very holy to him.

29“ ‘No one set apart in a special way to be destroyed can be bought back. They must be put to death.

30“ ‘A tenth of everything the land produces belongs to the Lord. That includes grain from the soil and fruit from the trees. It is holy. It is set apart for him. 31Suppose someone wants to buy back some of their tenth. Then they must add a fifth of the cost to it. 32Every tenth part of herds and flocks will be holy. They will be set apart for the Lord. That includes every tenth animal that its shepherd marks with his wooden staff. 33No one may pick out the good animals from the bad. They must not choose one animal instead of another. But if anyone does, both animals become holy. They can’t be bought back.’ ”

34The Lord gave Moses all these commands on Mount Sinai for the Israelites.