Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 24:1-23

Ang Pagbutang ug mga Suga ug ang mga Pan Sulod sa Tolda nga Tagboanan

(Exo. 27:20-21)

1-4Gisugo sa Ginoo si Moises nga ipatuman niya kini sa mga Israelinhon:

Dad-an ninyo ug purong lana gikan sa dinukdok nga olibo ang mga suga nga anaa gawas sa kuwarto diin nahimutang ang Kahon sa Kasugoan didto sa Tolda nga Tagboanan, aron walay undang ang pagsiga niini sa presensya sa Ginoo. Kon mongitngit na, dagkotan kini ni Aaron ug pasigahon hangtod mobuntag. Sigurohon gayod niya nga kanunayng magsiga ang mga suga sa butanganan niini nga purong bulawan. Kini nga mga patakaran kinahanglan nga tumanon ninyo hangtod sa umaabot nga mga henerasyon.

5Paghimo kamo ug 12 ka buok pan, nga ang matag usa hinimo sa upat ka kilo nga maayong klase sa harina. 6Ibutang ninyo kini sa lamisa nga purong bulawan sa presensya sa Ginoo. Ipatong-patong ninyo kini sa duha ka tapok nga ang matag tapok may unom ka pan. 7Unya butangi ninyog purong insenso sa tapad24:7 sa tapad: o, sa ibabaw. sa kada tapok. Ang insenso mao ang magsilbing halad sa paghinumdom sa Ginoo. Sunogon kini ingon nga halad pinaagi sa kalayo baylo sa mga pan. 8Kinahanglan nga magbutang gayod kanunay niining mga pan sa presensya sa Ginoo sa matag Adlaw nga Igpapahulay. Katungdanan ninyo kini nga mga Israelinhon hangtod sa kahangtoran. 9Kini nga mga pan alang sa mga pari nga kaliwat ni Aaron. Kan-on nila kini didto sa balaan nga dapit sa Tolda, tungod kay balaan kaayo kini nga bahin sa mga halad alang sa Ginoo, ug alang gayod kini kanila hangtod sa kahangtoran.

Ang Silot alang sa Magpasipala sa Dios ug sa Makahimo ug Daotan ngadto sa Iyang Isigka-tawo

10-11May usa ka tawo nga ang iyang amahan Ehiptohanon ug ang iyang inahan Israelinhon. (Ang ngalan sa iyang inahan mao si Shelomit, nga anak ni Debri nga gikan sa tribo ni Dan.) Nakig-away kining tawhana sa usa ka Israelinhon didto sa kampo, ug gipasipalahan niya ang ngalan sa Ginoo. Busa gidala nila siya kang Moises, 12ug gibilanggo nila siya hangtod nga ilang mahibaloan kon unsa ang kabubut-on sa Ginoo alang sa maong tawo.

13Unya, miingon ang Ginoo kang Moises, 14“Dad-a didto sa gawas sa kampo kadtong tawo nga nagpasipala kanako. Ang tanan nga nakadungog sa iyang pagpasipala mopatong sa ilang kamot sa iyang ulo sa pagpamatuod nga may tulubagon siya, ug pagkahuman batohon siya sa tibuok katilingban. 15-16Ug sultihi ang mga Israelinhon nga si bisan kinsa kanila ug sa mga langyaw nga nagapuyo uban kanila nga mopasipala kanako o sa akong ngalan may tulubagon. Kinahanglan nga batohon siya sa tibuok katilingban hangtod nga mamatay gayod.

17“Si bisan kinsa nga makapatay ug tawo, kinahanglan nga patyon usab. 18Kon ang usa ka tawo makapatay sa mananap sa uban kinahanglan nga ilisan niya kini ug laing buhi nga mananap. 19-20Kon nakahimo ug daotan ang usa ka tawo ngadto sa iyang isigka-tawo, kinahanglan nga himuon usab kaniya ang sama sa iyang gihimo. Kon gibali niya ang bukog sa uban, balian usab siya sa iyang bukog. Kon gilugit niya ang mata sa uban, lugitan usab siya sa iyang mata. Ug kon gipangagan niya ang uban, pangagan usab siya. 21Si bisan kinsa nga makapatay ug mananap kinahanglan nga ilisan niya kini, apan ang nakapatay ug tawo kinahanglan nga patyon usab. 22Kini nga balaod alang kaninyong tanan, mga Israelinhon man o mga langyaw. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios.”

23Human kini masulti ni Moises ngadto sa mga Israelinhon, gidala nila didto sa gawas sa kampo ang tawo nga nagpasipala sa Dios. Ug gibato nila siya sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

利未记 24:1-23

灯和供饼的条例

1耶和华对摩西说: 2“你要吩咐以色列人给你拿来纯橄榄油,作点灯之用,使灯常常亮着。 3在会幕遮掩约柜的幔子外,亚伦要负责照看灯,使灯从晚上到早晨一直亮着。这是你们世世代代都要遵守的律例。 4亚伦要常常照看这些放在纯金灯台上的灯。

5“你要用细面粉烤十二个饼,每个饼用两公斤细面粉。 6你要把饼摆成两行放在耶和华面前的纯金桌子上,每行六个, 7每行饼上放一些纯乳香,象征这些饼是献给耶和华的火祭。 8每逢安息日,要定期把饼摆在耶和华面前。这是以色列人要永远遵守的约。 9这些饼要归亚伦及其子孙。他们要在圣洁之处吃,因为在献给耶和华的火祭中,这是至圣之物,要永远归祭司所有。”

处死亵渎圣名者

10有一个人,母亲是以色列人,父亲是埃及人,在营中与一个以色列人打起架来。 11他竟说咒诅的话,亵渎了上帝的名,他们把他带到摩西那里。原来他母亲叫示罗密,是支派示伯利的女儿。 12他们把他关押起来,等候耶和华的指示。 13耶和华对摩西说: 14“把那亵渎圣名的人带到营外,叫听见的人把手放在他头上,然后全体会众要用石头打死他。 15你要告诉以色列人,谁咒诅上帝,谁就要承担自己的罪。 16凡亵渎耶和华圣名的,必须被处死,全体会众要用石头打死他。不论是外族人还是以色列人,凡亵渎圣名的,都必须被处死。 17凡杀人的,必须被处死。 18打死别人牲畜的,必须赔偿牲畜,以命还命。 19有人伤害别人,也要同样对待他, 20要以眼还眼,以牙还牙。他怎样伤害别人,也要怎样伤害他。 21打死别人牲畜的,必须赔偿牲畜;杀人的,必须偿命。 22不论是以色列人还是外族人,都要遵守这些律法。我是你们的上帝耶和华。” 23于是,摩西把这些话告诉以色列人,他们就按照耶和华对摩西的吩咐,把那亵渎圣名的人带到营外,用石头打死了。