Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 20:1-27

Ang Silot sa mga Sala

1Gisugo sa Ginoo si Moises 2nga isulti kini ngadto sa mga Israelinhon:

Si bisan kinsa kaninyo o sa mga langyaw nga nagapuyo uban kaninyo nga mohalad sa iyang anak ngadto sa dios nga si Molec, kinahanglan nga batohon ninyo hangtod nga mamatay gayod. 3-4Kapungtan ko kanang tawhana ug ayaw na ninyo siya isipa nga inyong sakop. Kay sa iyang paghalad sa iyang anak ngadto kang Molec, gihugawan niya ang dapit diin kamo nagasimba kanako ug gipasipalahan niya ang akong balaan nga ngalan. Kon pasagdan ninyo kanang tawhana, 5kapungtan ko siya ug ang iyang panimalay ug ang tanan nga nagsunod kaniya sa iyang paghalad ngadto kang Molec. Dili ko sila isipon nga inyong sakop.

6Kapungtan ko usab ang tawo nga modangop ug mosunod sa mga espiritista ug niadtong mga nagapakigsulti sa kalag sa patay. Dili ko sila isipon nga inyong sakop.

7Ilain ninyo ang inyong kaugalingon alang kanako ug pagkinabuhi kamo nga balaan, tungod kay ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. 8Tumana ninyo ang akong mga patakaran kay ako mao ang Ginoo nga naglain kaninyo alang kanako.

9Si bisan kinsa nga motunglo sa iyang amahan o inahan kinahanglan nga patyon.

10Kon ang usa ka lalaki makighilawas sa asawa sa uban, siya ug ang babaye kinahanglan nga patyon.

11Kon ang usa ka lalaki makighilawas sa usa sa mga asawa sa iyang amahan, gipakaulawan niya ang iyang amahan. Ug silang duha sa babaye kinahanglan nga patyon. Sila ra ang responsable sa ilang kamatayon.

12Kon ang amahan makighilawas sa iyang umagad nga babaye, silang duha kinahanglan nga patyon kay daotan ang ilang gihimo. Sila ra ang responsable sa ilang kamatayon.

13Kon ang usa ka lalaki makighilawas sa sama niyang lalaki, silang duha kinahanglan nga patyon kay mangil-ad ang ilang gihimo. Sila ra ang responsable sa ilang kamatayon.

14Kon may lalaking maminyo sa inahan ug anak, kinahanglan nga sunogon silang tulo, kay daotan ang ilang gihimo. Dili angay nga magpabilin kini nga kadaotan diha kaninyo.

15-16Kon ang usa ka lalaki o babaye makighilawas sa usa ka mananap, kinahanglan nga patyon siya ug ang mananap. Sila ang responsable sa ilang kamatayon.

17Kon ang usa ka lalaki mangasawa ug makighilawas sa iyang igsoong babaye, bisan kon igsoon lang niya kini sa amahan o sa inahan, gipakaulawan niya ang iyang igsoon ug may tulubagon siya. Ug tungod kay makauulaw ang gihimo nilang duha, dili na ninyo sila isipon nga inyong sakop.

18Kon ang usa ka lalaki makighilawas sa babaye nga giregla, ug mosugot ang babaye, dili na ninyo sila isipon nga inyong sakop.

19Kon ang usa ka lalaki makighilawas sa iyang iyaan, gipakaulawan niya ang iyang iyaan. Silang duha may tulubagon sa ilang gihimo.

20Kon ang usa ka lalaki makighilawas sa asawa sa iyang uyoan, gipakaulawan niya ang iyang uyoan. Silang duha may tulubagon, ug mamatay na lang sila nga walay anak.

21Kon ang usa ka lalaki makigrelasyon sa asawa sa iyang igsoon, gipakaulawan niya ang iyang igsoon. Ug tungod kay giisip nga hugaw ang ilang gihimo, mamatay na lang sila nga walay anak.

22Tumana ninyo ang tanan kong mga patakaran ug mga sugo aron dili ko kamo papahawaon sa yuta nga dad-an ko kaninyo diin kamo mopuyo. 23Ang katawhan nga papahawaon ko niadtong yutaa nagahimo niana nga mga kadaotan. Ug tungod niini gikapungtan ko sila pag-ayo. Busa ayaw ninyo sunda ang ilang gihimo. 24Sumala sa giingon ko kaninyo, mainyo ang ilang yuta. Ihatag ko kaninyo kining maayo ug mabungahon nga yuta20:24 maayo… yuta: sa Hebreo, yuta nga nagaagas ang gatas ug dugos. aron inyong panag-iyahon. Ako ang Ginoo nga inyong Dios nga naglain kaninyo gikan sa ubang mga katawhan.

25Kinahanglan mahibaloan ninyo kon unsa ang hinlo ug ang hugaw nga mga mananap apil na ang mga langgam. Dili ninyo hugawan ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagkaon sa hugaw nga mga mananap. Sumala sa giingon ko kaninyo, isipon ninyo kini nga hugaw. 26Magkinabuhi kamo nga balaan kay ako, ang Ginoo, balaan. Gilain ko kamo gikan sa ubang mga nasod aron mahimong ako.

27Kon aduna kaninyoy espiritista o nagapakigsulti sa kalag sa patay, kinahanglan nga batohon siya hangtod nga mamatay. Siya ang responsable sa iyang kamatayon.

Bibelen på hverdagsdansk

3. Mosebog 20:1-27

Straffen for afgudsdyrkelse og andre synder

1-2Herren befalede Moses at give Israels folk følgende instrukser:

„Enhver indfødt israelit eller fremmed iblandt jer, som overgiver sit barn til dyrkelsen af afguden Molok, skal stenes til døde af sine landsmænd. 3En sådan person vil jeg selv kæmpe imod og sørge for, at han bliver udryddet, for han har gjort min helligdom uren og krænket mit hellige navn. 4Hvis hans landsmænd ser igennem fingre med hans synd og nægter at slå ham ihjel, 5vil jeg selv sørge for at udrydde ham og alle andre af mit folk, der dyrker Molok.

6Jeg vil kæmpe imod enhver, som søger kontakt med de døde og henvender sig til sandsigere i stedet for at søge hjælp hos mig. De skal fuldstændig udryddes. 7Stræb efter hellighed, for jeg er Herren, jeres Gud. 8I skal adlyde alle mine bud, for jeg er Herren, som gør jer hellige.

9Enhver, som forbander sin far eller mor, skal lide døden.

10Hvis en mand begår ægteskabsbrud med en anden mands kone, skal både manden og kvinden dømmes til døden. 11Og hvis en mand har samleje med sin fars kone, har han krænket sin far og skal lide døden sammen med kvinden. 12Hvis en mand har samleje med sin svigerdatter, skal de begge lide døden, for de har begået en skammelig handling og må bære straffen derfor. 13Hvis en mand har seksuelt samvær med en anden mand, som en mand har det med en kvinde, skal de begge straffes med døden, for det er en afskyelig handling, som de begge har ansvaret for. 14Hvis en mand har samleje med både en mor og hendes datter, har de begået en afskyelig forbrydelse. Alle tre skal brændes, for den slags skammelige handlinger må ikke finde sted iblandt jer.

15Hvis en mand har samleje med et dyr, skal han henrettes og dyret slås ihjel. 16Det samme gælder, hvis en kvinde har samleje med et dyr: Hun fortjener dødsstraf for sin synd.

17Hvis en mand har samleje med sin søster, hvad enten hun er en datter af hans far eller mor, har han begået en skammelig handling, og begge skal henrettes offentligt. En sådan mand må bære straffen for sin synd. 18Hvis en mand har samleje med en kvinde under hendes menstruation, skal de begge dø, for manden har blottet hendes blods kilde, og hun har tilladt ham at gøre det.

19Seksuelt samvær mellem en mand og hans faster eller moster er forbudt, for de er nære slægtninge. Derfor skal de bære deres straf. 20Hvis en mand har samleje med sin farbrors kone, har han krænket sin farbror. Både han og kvinden må bære deres straf og dø uden børn. 21Hvis en mand har samleje med sin brors20,21 Så længe broderen endnu er i live. Jf. 5.Mos. 25,5. kone, er det en uren handling. Han har krænket sin bror, og både han og kvinden skal dø uden børn.

22I skal overholde alle mine love og forskrifter, så det land, jeg vil føre jer ind i, ikke skal spytte jer ud igen. 23I må ikke gøre som de folkeslag, jeg driver bort foran jer. De begår alle den slags handlinger, jeg her har advaret jer imod. Derfor afskyr jeg dem 24og har lovet jer, at I skal få deres land i eje. Det er et land, som flyder med mælk og honning. Jeg er Herren, jeres Gud, og jeg har udskilt jer fra de andre folkeslag.

25Derfor skal I skelne imellem de dyr og fugle, jeg har givet jer tilladelse til at spise, og dem, som jeg har forbudt jer at spise. I må ikke gøre jer selv til genstand for min afsky ved at spise fugle eller dyr, som jeg har forbudt jer at spise. 26I skal være hellige i mine øjne, for jeg, Herren, er hellig, og jeg har udskilt jer fra de øvrige folkeslag, så I kan være mit folk.

27Hvis en mand eller en kvinde har en dødemaners ånd i sig eller en spådomsånd, skal de stenes til døde.”